Planowanie wieloletnie w finansach samorządowych

Transkrypt

Planowanie wieloletnie w finansach samorządowych
VIII Konferencja Finansów Komunalnych
Planowanie wieloletnie w finansach samorządowych
6-7 czerwca 2016 r.
Hotel Ossa koło Rawy Mazowieckiej
Patronat honorowy Pana Sebastiana Chwałka,
Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych i Administracji
Program konferencji
I dzień konferencji – 6 czerwca 2016 r.
12.00
rejestracja uczestników konferencji
12.00
lunch
13.00
Otwarcie Konferencji
Grażyna Wróblewska, Przewodnicząca Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych
Agnieszka Kurzyńska, Dyrektor Segmentu Administracja Publiczna, Wolters Kluwer
prof. zw. dr hab. Mirosław Stec, redaktor naczelny miesięcznika „Finanse Komunalne”
13.20
Wprowadzenie
Sebastian Chwałek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
Hanna Majszczyk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Paweł Chorąży, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju
I sesja, część I: Rola planowania wieloletniego w zarządzaniu finansami
14.20
prowadzenie sesji: prof.zw. dr hab. Małgorzata Słodowa-Hełpa,
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Wieloletnie planowanie budżetowe w podsektorze rządowym i samorządowym
dr Wojciech Misiąg, doradca Prezesa NIK
14.40
Wieloletnia prognoza finansowa – narzędzie administracyjne czy zarządcze
dr Mirosław Czekaj, Skarbnik Warszawy
15.00
Standardy i reguły w finansowym zarządzaniu wieloletnim
dr Michał Bitner, Uniwersytet Warszawski
15.20
Wystąpienie sponsora
15.40
Wystąpienie sponsora
16.00
przerwa kawowa
I sesja, część II: Rola planowania wieloletniego w zarządzaniu finansami
prowadzenie sesji prof. nadzw. dr hab. Marek Dylewski,
Skarbnik Województwa Zachodniopomorskiego
16.20
Czy ma sens prawna regulacja w zakresie wieloletniej prognozy finansowej.
prof. zw. dr hab. Joanna Salachna, Uniwersytet w Białymstoku
16.40
Dylematy wieloletniej prognozy finansowej – praktyka
dr Elżbieta Stolorz-Krzisz, Skarbnik Województwa Śląskiego
Panel dyskusyjny
prowadzenie prof. Marek Dylewski,
Skarbnik Województwa Zachodniopomorskiego
17.00
prof.zw. dr hab. Joanna Salachna, Uniwersytet w Białymstoku
dr Elżbieta Stolorz-Krzisz, Skarbnik Województwa Śląskiego
Dylematy wieloletniej prognozy finansowej – teoria
dr Dorota Wyszkowska, Uniwersytet w Białymstoku
Wieloletnia prognoza finansowa a budżet – pożądane kierunki ewolucji i zmian
Danuta Kamińska, Skarbnik Miasta Katowic
Wieloletnia prognoza finansowa a budżet – pożądane kierunki ewolucji i zmian
Alicja Tymek, Skarbnik Koronowa
Wieloletnia prognoza finansowa w ocenie organu nadzoru
dr Daniel Jurewicz, Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy, Członek Kolegium
17.30
Dyskusja
18.20
Podsumowanie
II dzień konferencji – 7 czerwca 2016 r.
II sesja: Instrumenty zarządzania finansami w długim okresie
prowadzenie sesji: prof. zw. dr hab. Mirosław Stec,
Uniwersytet Jagielloński
9.00
Parametryzacja a realność planowania wieloletniego w teorii a doświadczenia praktyczne
dr Arkadiusz Kamiński, Zastępca Skarbnika Miasta Warszawy
9.20
Modele wspomagające wieloletnie planowanie finansowe
dr inż. Krzysztof Cichocki, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Systemowych
9.40
[email protected] - możliwości wykorzystania
Adam Głębski, Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, Zastępca Naczelnika Wydziału
10.00
Wskaźniki finansowe JST na bazie WPF - nowa funkcjonalność na platformie [email protected]
dr Jan Maciej Czajkowski, Współprzewodniczący Zespołu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego
10.20
przerwa kawowa
10.40
Instrumenty i narzędzia zarządzania długiem – ocena spójności z WPF
prof.zw. dr hab. Beata Filipiak, Uniwersytet Szczeciński
11.00
Planowanie przedsięwzięć inwestycyjnych a WPF
dr hab. Jan Czempas, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
11.20
Wpływ sytuacji demograficznej na planowanie wieloletnie
Mirosław Błażej, Dyrektor Departamentu Studiów Makroekonomicznych i Finansów,
Główny Urząd Statystyczny
11.40
Dyskusja
12.10
Podsumowanie konferencji
12.30
Lunch

Podobne dokumenty