zima 2015 nowości biblioteki - Biblioteka Pedagogiczna w Pile

Transkrypt

zima 2015 nowości biblioteki - Biblioteka Pedagogiczna w Pile
ZIMA 2015 – NOWOŚCI BIBLIOTEKI
1. BHP w zakładach pracy : zagadnienia prawne i praktyczne / Ewa Tomaszewska.- Warszawa : Difin SA, 2014.
Sygnatura: 49308
2. Biblioteki w nowym otoczeniu = Libraries the new environment / Jacek Wojciechowski ; Stowarzyszenie
Bibliotekarzy Polskich.- Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2014.
(Nauka, Dydaktyka, Praktyka = Science-Didactics-Practice ; 153.)
Sygnatura: 49311
3. Codzienność szkoły : nauczyciel = The everyday life at school : the teacher / pod red. Joanny M. Łukasik,
Inetty Nowosad, Mirosława J. Szymańskiego.- Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2014.
Sygnatura: 49271
4. Codzienność szkoły : uczeń / pod red. Ewy Bochno, Inetty Nowosad, Mirosława J. Szymańskiego.- Wyd. 2.Kraków : Of. Wydawnicza "Impuls", 2014.
Sygnatura: 49272
5. Dydaktyczna refleksja o edukacyjnych priorytetach / red. nauk. Anna Karpińska, Monika Zińczuk.- Warszawa
: Wydawnictwo Akademickie Żak, 2014.
Sygnatura: 49278
6. Dydaktyczne "tropy" zróżnoważonego rozwoju w edukacji / pod red. nauk. Ewy Szadzińskiej.- Kraków :
Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014.
Sygnatura: 49279
7. Integracja sensoryczna : odpowiedzi na pytania zadawane przez nauczycieli : formularze, listy kontrolne i
praktyczne narzędzia dla nauczycieli i rodziców / Jane Koomar [et al.] ; przekł. Katarzyna Bereda-Rosołek.- Gdańsk
: Harmonia Universalis, 2014.
(Biblioteka SI)
Sygnatura: 49283
8. Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji dziecka / pod red. nauk. Ireny Adamek i Józefy
Bałachowicz.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013.
Sygnatura: 49287
9. Kryzys szkoły : co możemy zrobić dla uczniów, nauczycieli i rodziców? / Jesper Juul ; współpraca Knut
Krüger ; [tł. Dariusz Syska].- Podkowa Leśna : Wydawnictwo MiND, 2014.
Sygnatura: 49285
10. Logodydaktyka w edukacji : o wychowaniu mądrego i szczęśliwego człowieka / Iwona Majewska-Opiełka.Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015.
Sygnatura: 49291
11. Makaton w rozwoju osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi / pod red. nauk. Bogusławy Beaty
Kaczmarek.- Kraków : Impuls, 2014.
Sygnatura: 49292
12. Mój bajarz odnowiony : studia i szkice o literaturze młodzieżowej / Joanna Papuzińska.- Warszawa :
Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2014.
(Nauka, Dydaktyka, Praktyka = Science, Didactics, Practice ; 155.)
Sygnatura: 49300
13. O wychowaniu na arenie szkolnego wieloboju : pedagogiczna baśń o rywalizacji / Joanna Danilewska.Kraków : Impuls, 2014.
Sygnatura: 49275
14. Obyczajowość polska początku XXI wieku - w procesie przemian / pod red. nauk. Beaty Łaciak.- Warszawa
: Wydawnictwo Akademickie Żak, cop. 2014.
(Seria Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Socjologicznego)
Sygnatura: 49298
15. Opresja w szkole / Maria Dąbrowska-Bąk, Katarzyna Pawełek.- Warszawa : Wydawnictwo Akademickie
Żak, 2014.
Sygnatura: 49276
16. Prawne aspekty starości / Aleksandra Wilk.- Warszawa : Difin SA, 2014
Sygnatura: 49301, 49302
17. Psychologia człowieka dorosłego : ciągłość, zmiana, integracja / Piotr K. Oleś.- Warszawa : Wydawnictwo
Naukowe PWN, 2014
Sygnatura: 49299
18. Rozwijanie umiejętności społecznych dziecka : interwencje przez zabawę / Linda A. Reddy ; przekł.
Aleksandara Jaworska-Surma.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014.
Sygnatura: 49303
19. Światy uczniowskie : język, media, komunikacja / Małgorzata Karwatowskia, Leszek Tymiakin.- Lublin :
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014.
Sygnatura: 49286
20. Wybrane problemy dydaktyki w wymiarze teoretyczno-praktycznym / red. nauk. Anna Karpińska, Alina
Szwarc.- Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2014.
Sygnatura: 49313
21. Zrozumieć dziecko wykorzystywane seksualnie / Magdalena Czub.- Sopot : Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne, 2015.
Sygnatura: 49274