remont parkietów Poradnia PP.kst OBMIAR Lp. Podstawa Opis i

Transkrypt

remont parkietów Poradnia PP.kst OBMIAR Lp. Podstawa Opis i
remont parkietów Poradnia PP.kst
OBMIAR
Opis i wyliczenia
Lp. Podstawa
1
cyklinowanie parkietu
1 KNR 4-01
Ocyklinowanie posadzek z deszczułek starych bardzo zniszczonych lub
d.1 0816-03
pokrytych pyłochłonem
156.82
2 KNR 4-01
d.1 0814-01
3 KNR 4-01
d.1 0815-08
4 KNR 2-02
d.1 1111-08
5 KNR 4-01
d.1 0817-05
j.m.
m
m2
Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu z de­
szczułek dębowych lub jesionowych o grubości 19 mm mocowanych na
lepik
0.7
m2
Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego- ćwierćwalki
m
142.96
m
7 KNR 4-01
d.2 0711-03
8 KNR 4-01
d.2 1202-09
9 KNR 4-01
d.2 1204-08
m
Malowanie sali konferencyjnej
Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust m2
lub półwpust
m2
18.2
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cemento- m2
wo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły,
pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)
m2
18.2
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod­ m2
łogi ponad 5 m2
m2
53.45+26.04
2
Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m
tynków z poszpachlowaniem nierówności
53.45+26.04
m2
10 KNR-W 2- Malowanie technologią natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farbą
d.2 02 1521-03 templową - kolor biały, natrysk kroplowy z podkładem
53.45+26.04
m
2
m2
11 KNR-W 2- Malowanie technologią natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farbą
d.2 02 1521-04 templową - barwioną, barwienie podkładu lub natrysku
53.45+26.04
m2
12 KNR-W 2- Malowanie technologią natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farbą
d.2 02 1521-06 templową - lakierowanie natrysku
53.45+26.04
m2
13 KNR 4-01
d.2 1209-10
z.sz.4.5.4.
9914-01
z.sz.4.5.4.
9914-07
16 KNR 4-01
d.2 0108-16
m2
m2
m2
Zabezpieczenie powierzchni przed malowaniem oraz przenoszenie
14 kalkulacja
d.2 indywidual­ mebli biurowych
15 KNR 4-01
d.2 0108-13
156.820
0.700
RAZEM
0.700
142.960
RAZEM
142 960
157.520
RAZEM
157.520
7.200
RAZEM
7.200
18.200
RAZEM
18.200
18.200
RAZEM
18.200
79.490
RAZEM
79.490
79.490
RAZEM
79.490
79.490
RAZEM
79.490
79.490
RAZEM
79.490
79.490
RAZEM
79.490
1.600
RAZEM
1.600
1.000
RAZEM
1.000
0.500
RAZEM
0.500
0.500
RAZEM
0.500
Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwio­ m2
wej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła
płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z
ćwierćwałkami
1.6
na
156.82C
RAZEM
m
—
2
6 KNR 4-01
d.2 0426-03
Razem
m2
2
Lakierowanie posadzek i parkietów - trzykrotne lakierowanie 1 x podkład m
i 3 x lakier wodny poliuretanowy o dużej wytrzymałości
m2
156.82+0.7
Uzupełnienie listew przyściennych z PCW- analogia listwa aluminiowa
progowa
9*0.8
Poszcz.
2
kpi.
kpi.
1
3
Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstruk­ m
cji ceglanych na odległość do 1 km
m3
D.5
3
Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstruk­ m
cji - za każdy następny 1 km
Krotność = 3
m3
0.5
-2-
Norma STD Wersja 4 49a Nr seryjny: 14771 Użytkownik: Marta