Malowanie - Koszarowa 17

Transkrypt

Malowanie - Koszarowa 17
Malowanie - Koszarowa 17 - wersja 2 (f. lateks.)
Lp. Podstawa
1 KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podłóg folią
1216-01
1026.80
2 KNR 4-01
1204-08
3 KNR 4-01
1204-02
analogia
4 KNR 4-01
1204-01
analogia
5 KNR 7-12
0210-06
6 KNR 4-01
0535-02
7 KNNR 2
0503-02 analogia
8 Kalkulacja
własna
9 KNNR 2
1503-03
PRZEDMIAR
Opis i wyliczenia
j.m.
m2
m2
Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z m2
poszpachlowaniem nierówności
2715.16
m2
Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian
m2
1701.45
m2
Poszcz
Razem
1026.800
RAZEM
1026.800
2715.160
RAZEM
2715.160
1701.450
RAZEM
1701.450
1026.890
RAZEM
1026.890
199.680
RAZEM
199.680
9.630
RAZEM
9.630
9.630
RAZEM
9.630
9.000
RAZEM
9.000
335.360
RAZEM
335.360
Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów m2
1026.89
m2
Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurociągów o
średnicy zewnętrznej ponad 219 mm
199.68
m2
Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku
m2
9.63
m2
Pokrycia dachowe z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7mm
m2
9.63
m2
m2
Rozebranie zadaszenia zabezpieczajacego wejście wys 3,80 m - konstr. drewnia- m2
na ( słupki 10x10 mm -2 szt., belki i zastrzaly 10x10 mm - 7 szt., pokrycie płyta
paździerzowa izolowana 2 x papa asfalt.)
9.0
m2
Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe o wysokości 7-9 m do robót wy- m2
konywanych na sufitach
335.36
m2
10 KNR 2-02
Czas pracy rusztowań grupy 1
r.16 z.sz.5.15 (poz.:3,4,5)
-1-
Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 4832 Użytkownik: SO Katowice

Podobne dokumenty