Czyste fasady, czyste powietrze!

Transkrypt

Czyste fasady, czyste powietrze!
Nowe możliwości
Dzięki badaniom naukowym dobroczynne
zjawisko fotokatalizy oparte na własnościach
dwutlenku tytanu znalazło zastosowanie w
życiu codziennym.
Technologia TitanProtect
to nowe i zaskakujące możliwości! Szczegółowe badania
naukowe wykazały, że fasada budynku pokryta
preparatem TitanProtect ® na powierzchni
1000 m² jest w stanie oczyszczać powietrze ze
skutecznością aż 70 dużych drzew liściastych!
®
Myśl „na zielono” - Bądź ECO!
Ochrona naszego środowiska naturalnego
i zastosowanie „zielonych” technologii nie jest
jedynie modą. To absolutna konieczność wobec
pogarszającego się stanu środowiska naturalnego
oraz rosnących cen energii, ciepła i wody. Naszym
celem jest ochrona środowiska naturalnego nie
tylko poprzez wykorzystywanie odnawialnych
źródeł surowców czy energii, ale również poprzez
trwałe i konsekwentne stosowanie „zielonych”
technologii w celu ochrony przyrody dla następnych
pokoleń.
Podejmujemy to globalne wyzwanie oferując
innowacyjną technologię i produkty TitanProtect®.
Czyste fasady,
czyste powietrze!
Fasady budynków pokryte preparatem
TitanProtect® posiadają unikalne cechy.
Powierzchnie zewnętrzne budynków
chronione technologią TitanProtect®
mają zdolność samooczyszczania,
uniemożliwiają wzrost mchu,
pleśni i innych zanieczyszczeń
pochodzenia organicznego. Dodatkowo
wykazują zdolność do oczyszczania
powietrza atmosferycznego ze
szkodliwych tlenków azotu i
cząsteczek organicznych.
Wybór i zastosowanie technologii TitanProtect®
jest zatem podyktowane zarówno względami
ekonomicznymi, jak i ekologicznymi.
Produkty TitanProtect ® są bezpieczne, certyfikowane i korzystne dla środowiska naturalnego. Antybakteryjne własności powierzchni
TitanProtect ® oraz zdolności do rozkładu NOx
(tlenków azotu) zostały zbadane i dowiedzione
w testach naukowych prowadzonych przez
wykwalifikowane niemieckie laboratoria
badawcze.
Samooczyszczanie
i lotne substancje organiczne (VOCs). Jest to
możliwe dzięki reakcji fotokatalitycznej, w której
z pomocą naturalnego światła słonecznego
powstają rodniki hydroksylowe. Aktywowana
powierzchnia TitanProtect® posiada zdolność
Szklane fasady i okna czyste jedynie dzięki
promieniowaniu słonecznemu i opadom deszczu?
To marzenie staje się obecnie całkowicie realne!
Dzięki technologii TitanProtect® nie jest to
jedynie wizja przyszłości ale rzeczywistość.
Na powierzchni TitanProtect®:
- promieniowanie słoneczne rozkłada zanieczyszczenia pochodzenia organicznego;
- woda tworzy cienką warstwę zamiast kropli,
która szybko wysycha;
- woda deszczowa oczyszcza i spłukuje brud;
Oczyszczanie powietrza
Tlenki azotu i inne cząsteczki pochodzące ze
spalin samochodowych i wyziewów przemysłowych
silnie zanieczyszczają miejską atmosferę.
Częstymi konsekwencjami takiej sytuacji są
schorzenia układu oddechowego i alergie.
- okresy pomiędzy myciem powierzchni
chronionych mogą być znacząco wydłużone,
umożliwiając obniżenie kosztów i ochronę
środowiska;
przemieniania szkodliwych tlenków azotu w
nieszkodliwe sole (azotany).
Przeciwdziałanie
wzrostowi
i mchu ....
pleśni,
porostów,
glonów
Powierzchnie TitanProtect ® posiadają nie
tylko zdolność do rozkładania cząstek brudu
pochodzenia organicznego, ale również
zatrzymują wzrost pleśni, glonów, mchów i
porostów na chronionych powierzchniach
fasad.
Nasze innowacyjne pokrycia mogą być
nanoszone na wiele rozmaitych materiałów
wliczając w to: szkło, cegły, beton, płytki
elewacyjne, profile aluminiowe i metalowe
oraz panele malowane proszkowo.
Ustanawianie wymagających norm emisji zanieczyszczeń oraz regulacji dotyczących przemysłu może
jedynie częściowo przeciwdziałać problemom z
utrzymaniem jakości powietrza.
Powierzchnie pokryte produktami TitanProtect ®
Nawet jeśli pada deszcz szyba pokryta
TitanProtect ® pozostaje czysta i przejrzysta.
są w stanie aktywnie rozkładać 85% wszystkich
szkodliwych wyziewów gazowych, takich jak tlenki
azotu (NOx), formaldehyd, pochodne benzolowe
© 2013 - NADICO Germany

Podobne dokumenty