Przedmiar robót - pgkim.konin.pl

Transkrypt

Przedmiar robót - pgkim.konin.pl
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego ZT/Z-7/2010
PRZEDMIAR ROBÓT 562-01-100
DZIAŁ
Inwestor:
Budowa:
PGKiM Spółka z o.o. w Koninie
Gosławicka 46 - wykonanie i montaŜ krat okiennych i drzwiowych
Obiekt:
Rodzaj robót:
Lokalizacja:
Budynek mieszkalny
Budowlane
62-510 Konin, ul. Gosławicka 46
1
Roboty ślusarskie
10 KNR
202-12-11-03-00
20 KNR
202-12-11-01-00
30
000-00-00-00-01
40 KNR
401-09-19-24-00
50
000-00-00-00-02
1
1
Kraty stalowe drzwiowe otwierane odchylne prętowe o pow ponad 2
m2. W nakładach naleŜy zastosować normę zuŜycia stali w ilości
27,90 kg/m2
Krata drzwiowa 1000*2150 szt 1
m?
1,00*2,15
Kraty stalowe okienne otwierane odchylne prętowe o pow do 1 m2.
W nakładach naleŜy zastosować normę zuŜycia stali w ilości 24,79
kg/m2
Krata stalowa otwierana 1100*550 szt 3
1,000
m?
1,10*0,55*3
Kalkulacja własna - dostarczenie kłódek patentowych
1
1,000
8,00
1,000
8,000
1,000
1,000
kmpl
1,815
8,000
szt
1,00
Kalkulacja własna - wykonanie opisów drzwi wejściowych:
"POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE", "WÓZKOWNIA"- SZT2
2,150
1,815
szt
Wymiana wkładki patentowej zamka drzwiowego
1
2,150
1,000
1,000

Podobne dokumenty