PRACA DOMOWA KLASA III MUTACJE IMIĘ I NAZWISKO KLASA

Transkrypt

PRACA DOMOWA KLASA III MUTACJE IMIĘ I NAZWISKO KLASA
PRACA DOMOWA KLASA III
MUTACJE
UZUPEŁNIJ SCHEMAT:
IMIĘ I NAZWISKO KLASA
Rodzaje mutacji
Podaj przyczyny mutacji:
Scharakteryzuj genetyczne choroby z czynnikiem mutagennym:
choroba
Zespół Downa
Fenyloketonuria
Anemia
sierpowata
Albinizm
Pląsawica
Huntingtona
Hemofilia
Daltonizm
Mukowiscydoza
Zespół
Klinefeltera
Zespół Turnera
Rodzaj mutacji
Czynnik mutagenny
objawy

Podobne dokumenty