Wniosek o odpis dyplomu w języku angielskim

Transkrypt

Wniosek o odpis dyplomu w języku angielskim
Katowice, dnia ……………………….
……………………………..
nazwisko studenta
……………………………..
imię studenta
……………………………..
nr albumu
Wniosek o odpis dyplomu w języku angielskim
Proszę o wydanie odpisu dyplomu w języku angielskim.
Temat pracy dyplomowej w tłumaczeniu na język angielski:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………
Podpis kierującego pracą dyplomową
………………………………..
Podpis studenta
Załącznik:
zdjęcie 45x65 mm
UWAGA:
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 r. (Dz.U. nr 224, poz. 1634),
wniosek o odpis w języku angielskim należy złożyć w ciągu 30 dni od złożenia egzaminu dyplomowego.
Odpis dyplomu w języku angielskim wymaga dodatkowego opracowania i może być wydawany w terminie
późniejszym niż dyplom ukończenia studiów.

Podobne dokumenty