pdf Załącznik nr 12 - Obowiązki pracowników w zakresie ewakuacji

Transkrypt

pdf Załącznik nr 12 - Obowiązki pracowników w zakresie ewakuacji
Załącznik nr 12
OBOWIAZKI PRACOWNIKÓW UNIWERSYTETU
ZIELONOGÓRSKIEGO
W ZAKRESIE EWAKUACJI
W PRZYPADKU OGŁOSZENIA KOMUNIKATU O ZARZĄDZENIU
EWAKUACJI NALEŻY:
1) Przerwać natychmiast zajęcia i pracę.
2) Wydać polecenie o ewakuacji i konieczności opuszczenia
budynku.
3) Osoby prowadzące zajęcia, Kierownicy Sekcji, Działu,
Zakładu wyprowadzają studentów oraz podległych
pracowników na drogi ewakuacyjne (korytarze) i kierują ich
zgodnie z zamieszczonym oznakowaniem ewakuacyjnym
do najbliższego wyjścia z budynku i kierują się do
wyznaczonego i oznakowanego miejsca zbiórki do
ewakuacji.
4) W czasie trwania ewakuacji zachować ciszę i spokój.
5) Należy iść szybko, ale nie wyprzedzać innych, aby nie
powodować zamieszania.
6) Nie zatrzymywać się, ani poruszać w kierunku przeciwnym
do kierunku ewakuacji.
7) Po dotarciu na miejsce zbiórki należy sprawdzić stan
osobowy studentów/pracowników oraz poinformować
kierującego akcją czy cała grupa opuściła budynek.

Podobne dokumenty