Dane firmy / osoby upoważniającej

Transkrypt

Dane firmy / osoby upoważniającej
Miejscowość data
......…………………….
Dane firmy / osoby upoważniającej
……………………………………..
Oświadczenie
Dotyczy reklamacji ……………………
do przesyłki ………………………..
Oświadczam, iż jestem właścicielem towaru …………………. potwierdzonego
fakturą numer ………………. oraz upoważniam firmę …………………… jako stronę
przewozu za pośrednictwem DPD Polska / UPS Sp.z o.o. / K-EX SP.z o.o. do prowadzenia
procesu
reklamacyjnego
oraz
wypłaty
odszkodowania
na
konto
firmy
………………………………………………
……………………………
pieczątka, data, podpis

Podobne dokumenty