Certyfikat Ukończenia Szkolenia

Transkrypt

Certyfikat Ukończenia Szkolenia
AUTORYZOWANE CENTRUM SZKOLENIOWE firmy Bardins Sp. z o.o.
Certyfikat Ukończenia Szkolenia
Certificate of Completion
Niniejszym zaświadcza się, iż Pan/i
This is to certify that
[imię I nazwisko]
Ukończył/a z wynikiem pozytywnym kurs
has successfully completed
Rhinoceros Poziom Początkujący
Rhinoceros Level I NURBS Modeling
(certyfikowany stopień I)
Szczecin, ……………… r.
________________________________
Instruktor: ………………………

Podobne dokumenty