Zadłużenie gospodarstw domowych krajów Unii Europejskiej z

Transkrypt

Zadłużenie gospodarstw domowych krajów Unii Europejskiej z
Zadłużenie gospodarstw domowych krajów Unii Europejskiej
z tytułu kredytów hipotecznych (w bln euro)
6
5,8
5,6
5,4
5,5
5,2
5
4,8
4,6
4,9
5,0
5,0
5,0
5,1
4,8
4,4
Źródło: obliczenia Open Finance, na podst. danych EBC.
5,5
5,6
5,7
5,8
5,8
5,7

Podobne dokumenty