Praktyczne wskazówki, jak się przygotować do audytu

Transkrypt

Praktyczne wskazówki, jak się przygotować do audytu
Polska Izba Przemysłu Farmaceutycznego i Wyrobów Medycznych
POLFARMED
ul. Łucka 2/4/6, 00-845 Warszawa
tel. 022/654 53 52, 654 53 51; fax 022/ 654 54 20
www.polfarmed.com.pl, [email protected]
Rejestr Instytucji Szkoleniowych Nr 2.14/00175/2007
CZŁONEK:
Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
Krajowej Izby Gospodarczej
SZKOLENIE NR 17-PIPFiWM-2015
Praktyczne wskazówki, jak się przygotować do audytu wyrobu
medycznego w świetle wymagań dwóch standardów tj. FDA części
820 dla wyrobów medycznych i standardu EN ISO 13485:2012
Wyroby medyczne Systemy zarządzania jakością Wymagania do
celów prawnych.
19 marca 2015
Wykładowca: Grzegorz Pawłowski
data
2015-03-19
2015-03-19
godziny
10:00 - 10:30
10:30 - 12:00
2015-03-19
2015-03-19
12:00 - 12:45
12:45 - 14:15
2015-03-19
2015-03-19
14:15 - 14:30
14:30 - 16:00
2015-03-19
2015-03-19
16:00 - 16:15
16:15 - 17:00
2015-03-19
17:00 - 17:15
temat
Rejestracja uczestników szkolenia
Wykłady cz.I
Inspekcja FDA, a audyt ISO – podobieństwa i
różnice.
Lunch
Wykłady cz.II
Porównanie szczegółowe ISO 13485 i 21
CFR – Part 820.
Raportowanie incydentów medycznych.
Przerwa
Wykłady cz.III
Raportowanie zmian i wycofań z rynku.
QSIT: FDA’s Quality System Inspection
Technique.
Przerwa
Wykłady cz.IV
Przebieg inspekcji.
Zakończenie szkolenia. Rozdanie
certyfikatów.
Miejsce szkolenia:
PIPFiWM POLFARMED, ul. Łucka 2/4/6
00-845 Warszawa
Cena szkolenia:
cena netto dla członków Izby: 800,00 PLN
cena netto dla pozostałych uczestników: 800,00 PLN
do ceny należy doliczyć podatek VAT 23 %
Wydruk z dnia: Warszawa 2017-03-04
trener
Grzegorz Pawłowski
Grzegorz Pawłowski
Grzegorz Pawłowski
Grzegorz Pawłowski