KARTA ZGŁOSZENIA „NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓD”

Transkrypt

KARTA ZGŁOSZENIA „NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓD”
KARTA ZGŁOSZENIA
„NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓD”
IMIĘ I NAZWISKO..........................................................................................................................
ADRES...........................................................................................................................................
PODPIS
WŁAŚCICIELA...............................................................................................................................
Oświadczenie: oświadczam, że znam postanowienia
Regulaminu dotyczace praw autorskich oraz wyrażam
Zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
Przez organizatora konkursu do celów promocyjnych
TELEFON KONTAKTOWY.............................................................................................................

Podobne dokumenty