RGT LIPExx - Osadkowski SA

Transkrypt

RGT LIPExx - Osadkowski SA
FAO 270
N owo
ść
RGT LIPEXX
polecana na:
ziarno
Rejestracja: Austria 2015 | Hodowla: RAGT
Wysoki plon bez żadnego stresu
Zalety
odmiana w typie stressless – gwarancja regularności plonowania zarówno
w warunkach suchych, jak i normalnych
doskonałe oddawanie wilgoci z ziarna w późnym etapie wegetacji
może długo stać na polu, bardzo odporna na wyleganie
wyjątkowa zdrowotność, „nie lubią” jej dziki ani omacnica prosowianka
bardzo wysoki potencjał plonotwórczy
MORFOLOGIA I GENEtYKA
Typ mieszańca
pojedynczy
Profil agrotechniczny
Wzrost początkowy
dobry
Typ ziarna
dent
Tolerancja na suszę
bardzo dobra
Typ kolby
flex
Stay green
dobry
Liczba rzędów w kolbie
14–16
Dry-down
bardzo dobre
Liczba ziaren w rzędzie
28–32
MTZ
300–310 g
Fusarium
Wysokość roślin
średnie
Głownia guzowata kolb
Osadzenie kolb
średnie
Omacnica prosowianka
ILOŚĆ WYSIEWU tys. szt./ha
80–90
–
ZDROWOTNOŚĆ
WYMAGANIA GLEBOWE
mniejsze
WYNIKI PLONOWANIA
Doświadczenia w warunkach optymalnych
Doświadczenia w warunkach stresowych
134,4
dt/ha
103,3
dt/ha
+5,2
dt/ha
98,1
129,8
+4,6
dt/ha
dt/ha
dt/ha
średnia
z odmian
Plon
średnia różnica
w plonie
Doświadczenia hodowlane RAGT we Francji, 2014 r.
40
średnia
z odmian
Plon
średnia różnica
w plonie
bioetanol