Kraków, …………….. 2017 r. Wniosek do

Transkrypt

Kraków, …………….. 2017 r. Wniosek do
Kraków, …………….. 2017 r.
Wniosek do Prezydenta Miasta Krakowa
Jacka Majchrowskiego
o zwrot kosztu zakupu maski przeciwsmogowej / oczyszczacza powietrza
Szanowny Panie Prezydencie,
Zwracam się z wnioskiem o zwrot kwoty ……………………. zł wydanej przez mnie na
maskę przeciwsmogową / oczyszczacz powietrza. W załączniku faktura dokumentująca zakup.
UZASADNIENIE:
Kraków pod Pańskimi rządami jest miastem, w którym nawet oddychanie jest obciążone
ryzykiem choroby lub śmierci. Niestety taki stan powietrza to w większości Pańska wina.
Pańska administracja przyczyniła się do zabudowy ciągów przewietrzania miasta oraz
wycinki parków. Takie planowanie przestrzeni jest skrajnie nieudolne.
Nie był Pan w stanie również zapewnić stworzenia skutecznego systemu Park&Ride,
który odciążyłby miasto z zanieczyszczeń komunikacyjnych.
Nie był Pan w stanie skutecznie wymóc na kolejnych rządach dokończenia obwodnic
Krakowa.
Nie podejmuje Pan praktycznie żadnych działań mających na celu ograniczenie napływu
zanieczyszczeń z gmin sąsiednich.
Akcja wymiany pieców jest prowadzona powoli i nieudolnie.
Mimo Pańskich licznych zapowiedzi smog niestety z miasta nie znika, a jego oddziaływanie
jest coraz bardziej dolegliwe.
Lista Pańskich zaniedbań w sprawie czystego powietrza jest zdecydowanie dłuższa, jednak
powyższe 5 punktów wystarcza jako uzasadnienie wniosku.
O olbrzymim rozmiarze problemu wiadomo mieszkańcom Krakowa od zawsze (wystarczy
wyjść z domu), a oficjalnie przynajmniej od roku 2000, od publikacji raportu Najwyższej Izby
Kontroli.
Z wyrazami szacunku
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………...
Adres: …………………………………………………………………………...
Podpis: ………………………………………………….

Podobne dokumenty