Tytuł przedsięwzięcia: „Zakup działek wodno

Transkrypt

Tytuł przedsięwzięcia: „Zakup działek wodno
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Tytuł przedsięwzięcia:
„Zakup działek wodno – pianowych dla Państwowej Straży
Pożarnej województwa śląskiego w związku z likwidacją zagrożeń
dla środowiska naturalnego”
Umowa przekazania środków finansowych nr
246/2015/Wn-12/NZ-UR-LZ/D
Umowa dotyczy dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie zakupu działek wodno – pianowych przenośnych i
przewoźnych dla PSP województwa śląskiego.
Umowę podpisano 1 lipca 2015 roku.
WARTOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA: 553.500,00 PLN
DOTACJA NFOŚIGW: 276.750,00 PLN
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
Tytuł przedsięwzięcia:
„Zakup samochodu ratownictwa wodnego dla Państwowej Straży
Pożarnej województwa śląskiego do przeciwdziałania
zagrożeniom środowiska naturalnego”
Umowa przekazania środków finansowych nr
758/2014/Wn12/NZ-UR-LZ/D
Umowa dotyczy dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie zakupu samochodu ratownictwa wodnego dla
Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno - Nurkowego.
Umowę podpisano 7 listopada 2014 roku.
WARTOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA: 842.292,00 PLN
DOTACJA NFOŚIGW: 600.000,00 PLN

Podobne dokumenty