Wielkopolskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych to związ

Transkrypt

Wielkopolskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych to związ
Centrum Rozwoju Zawodowego Osób Z Niepełnosprawnościami
Spotkanie w ramach projektu „Centrum Rozwoju Zawodowego Osób z Niepełnosprawnościami
– Startuj z Wysokiego Pułapu”.
Zapraszamy na bezpłatne spotkanie organizowane przez Centrum Rozwoju Zawodowego Osób
z Niepełnosprawnościami we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Słubicach, które odbędzie się
dnia 05.08.2014 od godz. 08.30, w Miejskim Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze przy ul.
Długiej 13, w ramach „Centrum Rozwoju Zawodowego Osób z Niepełnosprawnościami – startuj z
wysokiego pułapu”. Po spotkaniu istnieje możliwość skorzystania z kompleksowego wsparcia
specjalistów (psychologa, doradcy zawodowego, asystenta pracy).
Projekt skierowany jest do 40 osób w wieku produkcyjnym, zamieszkujących na terenie
województwa lubuskiego z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. Celem
projektu
jest
aktywizacja
zawodowa
osób
niepełnosprawnych
(z
każdym
rodzajem
niepełnosprawności) poprzez ich wejście na rynek pracy bez wykorzystania metody zatrudnienia
wspomaganego.
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu i/lub spotkaniu indywidualnym
proszone są o kontakt z Katarzyną Kuriatą (tel. (61) 823 47 91, [email protected]) lub z
Katarzyną Rogacką (tel. (61) 823 47 91, [email protected]), podając imię i nazwisko oraz dane
kontaktowe.
Spotkanie odbywa się w ramach projektu współfinansowanego ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Wielkopolskie Forum Organizacji Osób z Niepełnosprawnościami, Związek Stowarzyszeo
ul. Bukowska 27/29 , 60-501 Poznao * tel. 618234791
www.wifoon.pl; e-mail:[email protected]