Ratownictwo medyczne w zarządzaniu kryzysowym

Transkrypt

Ratownictwo medyczne w zarządzaniu kryzysowym
POWIAT
STRZELECKO-DREZDENECKI
POWIAT
GORZOWSKI
GORZÓW WLKP.
© Opracował Jerzy Ratajczak
POWIAT
SULĘCIŃSKI
POWIAT
SŁUBICKI
POWIAT
MIĘDZYRZECKI
POWIAT
ŚWIEBODZIŃSKI
POWIAT
KROŚNIEŃSKI
POWIAT
ZIELONOGÓRSKI
ZIELONA GÓRA
POWIAT
ŻARSKI
© Opracował Jerzy Ratajczak
POWIAT
NOWOSOLSKI
POWIAT
ŻAGAŃSKI
POWIAT
WSCHOWSKI
Noteć
Warta
Warta
Odra
© Opracował Jerzy Ratajczak
Obsługa numerów alarmowych
112
99x
CPR
Rejestracja rozmów
Statystyka
Archiwizacja zdarzeń
Służby pomocnicze
POLICJA
PRM
STRAŻ POŻARNA
Pogotowie
Energetyczne
Pogotowie
Gazowe
Rejony operacyjne Skoncentrowanych
Dyspozytorni Medycznych na terenie
województwa lubuskiego
 Dwie dyspozytornie zlokalizowane
w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze
 Zdublowanie infrastruktury teleinformatycznej
 Instalacja sterowników radiowych w 15 miejscach
Dyspozytornia Medyczna
 Wykorzystanie sieci teleinformatycznej do
sterowania nadajnikami oraz sieci OST112 do
integracji systemów informatycznych
Centrum Nadawcze
Dyspozytornia Medyczna
 Możliwość integracji korespondencji głosowej
wszystkich środków łączności
 Możliwość integracji środków łączności
wszystkich służb
 Zarządzanie infrastrukturą przez interfejs www
 Lokalny i centralny system rejestracji rozmów
JEDNOSTKI SYSTEMU
PRM
51
Zespołów Ratownictwa
Medycznego
23
Zespoły Specjalistyczne
8
Szpitalnych
Oddziałów Ratunkowych
28
Zespołów Podstawowych
Strzelecko-drezdenecki
1S/3P
Gorzowski
1S/1P
GW
Sulęciński
Międzyrzecki
1S/4P
Słubicki
1S/3P
4S/2P
1S/1P
Świebodziński
Krośnieński
1S/2P
2S/2P
1S/1P
ZG
Zielonogórski
Nowosolski
Żarski
2S/3P
2S/1P
Żagański
1S/3P
Wschowski
1S/1P
4S/1P
•
•
•
Podgląd: Elte GPS. System nadzoru obiektów

Podobne dokumenty