Więcej

Transkrypt

Więcej
Wyróżniony Absolwent Politechniki Wrocławskiej
Mariusz Gnych
Rok ukończenia studiów, wydział, specjalność:
1990 r. – Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, kierunek:
Organizacja i Zarządzanie.
Przebieg pracy zawodowej:
1992 r.- 1993 r. – Wiceprezes Zarządu Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Spółka z o.o. w
Polkowicach;
- 1993 r.-1994 r.- Prezes Zarządu Polkowickie Budownictwo Mieszkaniowe Spółka z o.o. w
Polkowicach;
- 1994 r.- 2000 r. – I Wiceburmistrz Gminy Polkowice;
- od 2000 r. – Dyrektor ds. marketingu CCC spółka z o.o.;
- od 2003 r. - Komplementariusz CCC Faktory M Gnych spółka komandytowa od 2003 r.;
- od 2004 r. – Prezes Zarządu CCC Faktory Sp. z o.o.;
- od 2004 r. – Członek Zarządu CCC S.A.;
- od 2008 r. – Wiceprezes Zarządu NG2 S.A.;
- Członek Zarządu Luxprofi SARL Luksemburg;
- Prezes Zarządu Astrum Sp. z o.o.
Osiągnięcia naukowe:
studia podyplomowe
- Doradztwo Podatkowe – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 1996 r.
- Prawo Inwestycyjne – Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa i Administracji
kursy i szkolenia:
Doradztwo Inwestycyjne na rynku kapitałowym; Marketing i zarządzanie; Prywatyzacja i
restrukturyzacja Przedsiębiorstw – Międzynarodowa Fundacja Rozwoju Rynku Kapitałowego
i Przekształceń Własnościowych – Centrum Prywatyzacji 1994 r.
posiadane uprawnienia:
- egzamin państwowy i uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych Jednoosobowych
Spółek Skarbu Państwa 1992 r.,
- licencja zarządcy nieruchomości – IFMO (Francja) Polityka Mieszkaniowa 1994 r.,
- powołanie przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa na członka komisji egzaminacyjnej w
zakresie uprawnień „ Zarządca nieruchomości” 1999 r.
Osiągnięcia zawodowe:
- 2004 r. - wprowadzenie NG2 S.A. na GPW;
- 2008 r. – nagroda dla najlepszego zarządu spółki notowanej na GPW;
- 2009 r. – otrzymanie dotacji z programu „Innowacyjna Gospodarka 4.4” (40 mln zł);
- wspólnik MGC Inwest Sp. z o.o.;
- komandytariusz Prestiż MGC Inwest Sp. z o.o. spółka komandytowa;
- akcjonariusz Cuprum Arena MGC Inwest Sp. z o.o. spółka komandytowo-akcyjna;
-pozostała aktywność biznesowa: Członek Zarządu Luxprofi SARL Luksemburg, Prezes
Zarządu Astrum Sp. z o.o.;
- radny gminy Polkowice (1994 r. -2002 r.).
Osiągnięcia sportowe:
http://cccsport.pl/sponsorsportu
Uzyskane odznaczenia:
Brązowy Krzyż Zasługi za aktywność biznesową – 2011 r.