Jeżeli chcesz - Dominik Sznajder - Szkolenia

Transkrypt

Jeżeli chcesz - Dominik Sznajder - Szkolenia
SZKOLENIE
„Zabezpieczanie transakcji wekslem in blanco”
„ Najcenniejszą umiejętnością jest umiejętność zdobywania wiedzy”
Jeżeli chcesz :
1. Wiedzieć jakie możliwości daje Ci weksel
✔ skuteczniejszą windykację
✔ skrócenie postępowania sądowego
✔ obniżenie kosztów postępowania
2. Poznać jego elementy
✔ co musi zawierać weksel
✔ co może zawierać weksel
✔ najczęściej popełniane błędy
✔ deklaracja wekslowa
3. Dowiedzieć się jak powinnien być podpisany i ...
… dlaczego warto zadbać o poręczenie współmałżonka
Szanowni Państwo,
Szkolenie to jest adresowane do osób zajmujących się zabezpieczaniem należności,
udzielaniem kredytów kupieckich lub windykacją należności. Szkolenie to ma na celu
pokazanie Państwu sposobu zabezpieczenia transakcji za pomocą weksla in blanco oraz
możliwości z nimi związanych.
Z poważaniem,
Dominik Sznajder
Zabezpieczanie transakcji wekslem in blanco
Cel:
Zapoznanie uczestników z procedurą zabezpieczania transakcji wekslem i związanymi z
nią korzyściami.
Adresaci: Pracownicy działów księgowości, działów finansowych oraz zajmujący się prowadzeniem
spraw wobec dłużników firmy.
Metoda: Wykład +ilustracje+ ćwiczenia + materiały pisemne.
Czas:
1 dzień / 6 godzin.
Program:
1. Prawidłowa dokumentacja transakcji
• najważniejsze aspekty trybu nakazowego
• wymagane dokumenty
• istota weksla
2. Weksel jako prawna forma zabezpieczenia transakcji handlowych
• kategorie zabezpieczeń
3. Transakcje z osobami pozostającymi w związku małżeńskim
4. Instrukcja stosowania weksla in blanco
• podstawowe zasady
5. Zasady reprezentacji przedsiębiorców
6. Poręczenie wekslowe
7. Elementy weksla
8. Deklaracja wekslowa
• pojęcie
• elementy
9. Wystawianie weksla
Warunki organizacyjne
Szkolenie odbędzie się w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (sala H) ul. Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa.
Termin: 16.06.2011
Godzina rozpoczęcia: 10:00
Koszt: 690 PLN + 23% VAT za osobę
Zgłoszenia będą przyjmowane do 31.05.2011, liczba miejsc 10-15 osób.
Szkolenia organizowane przez NEXUM Sp. z o.o. prowadzi:
Dominik Sznajder – prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego i
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Od 1997 r. pracuje w branży windykacyjnej, ekspert
w dziedzinach psychologii rozmowy windykacyjnej i zabezpieczania transakcji handlowych, twórca
autorskich modeli polubownego postępowania windykacyjnego, windykator i trener w NEXUM sp. z o.o.
Trener prowadzący szkolenia dla firm szkoleniowych: INFOR TRAINING, POLEXPERT, PETER COOK, E-FORUM,
CATMAN POLSKA, ITC. Szkolił pracowników firm takich jak: KERAKOLL POLSKA, DANFOSS, TADMAR, SAINT
GOBAIN DYSTRYBUCJA BUDOWLANA, HYDROSOLAR, WARBUD, PEKAO S.A., ITALCOLOR, CHRYSO, GERFLOR,
KWH PIPE, EUROBOX POLSKA, GRUNDFOS POMPY, DR. OETKER, HTS POLSKA, GAMET, SEMMELROCK,
DAIKIN AIRCONDITIONING, CONSOLIS POLSKA, HYDROSOLAR, SUOMINNEN POLSKA, MAP POLSKA, MC
BAUCHEMIA, ACQUASTYLE, DECEUNINCK, INTERS CARS, GRAND CRU, PARTNER CENTER, COLEX, ADT, FAGOR
GASTRO, ELEKTROSKANDIA, HOPPECKE BATERIE POLSKA, BECKER ACROMA, PAROC POLSKA, DEN BRAVEN
EAST POLSKA, EKORAD, ACCOUNTING PLAZA, ZACHODNIOPOMORSKA SKOK, HORMANN POLSKA i in.
Prowadzi szkolenia dotyczące windykacji na drodze polubownej i prawnej oraz zabezpieczania należności.
ZAPRASZAMY NA INNE SZKOLENIA Z NASZEJ OFERTY :
□
Analiza dokumentów finansowych – badanie sytuacji majątkowej kontrahenta

Prawo upadłościowe

Wewnętrzna procedura zabezpieczenia i windykacji należności w firmie

Gwarancja, rękojmia i uprawnienia konsumenckie z tytułu niezgodności towaru z umową

Windykacja należności gospodarczych na drodze sądowej i egzekucyjnej

Prowadzenie rozmów windykacyjnych – techniki windykacyjne

Podatkowe aspekty windykacji – odzyskiwanie CIT i PIT od nieściągalnych należności
ZGŁOSZENIE
Zamawiający:
.....................................................................................................................................................................................
Nazwa firmy i siedziba
............................................
Tel.
.................................................. .......................................................................................
Fax
NIP
…………………………………………......................................................... .................................... ..................................................................
Osoba do kontaktu
Tel.
E-mail
Zgłaszamy udział następujących osób:
……………………………………………………………...........................................
……………………………………………………………...........................................
……………………………………………………………...........................................
w szkoleniu: „Zabezpieczanie
Zabezpieczanie transakcji wekslem in blanco”.
blanco
00
Termin szkolenia: 16.06.2011 r. w godzinach 10 – 1600.
Miejsce szkolenia: Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
(sala H) ul. Limanowskiego 23, 02-943 Warszawa.
Program szkolenia:
1. Prawidłlowa dokumentacja transakcji.
2. Weksel jako forma zabezpieczenia transakcji handlowych.
3. Transakcje z osobami pozostającymi w związku małżeńskim.
4. Instrukcja stosowania weksla in blanco.
5. Zasady reprezentacji przedsiębiorców.
6. Najważniejsze aspekty związane z wekslem.
Cena: 690 zł + 23% VAT za osobę.
Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, zaświadczenie, materiały pisemne, obiad i napoje.
Wypełnione i podpisane zgłoszenie prosimy przesłać faksem pod numer: 42/ 209 17 87
lub mailem na adres [email protected]
WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Po otrzymaniu wypełnionego kuponu zgłoszeniowego organizator prześle potwierdzenie przyjęcia
zgłoszenia.
2. Płatność zostanie dokonana na podstawie faktury VAT wystawionej w dniu przeprowadzenia
szkolenia w terminie 7 dni od daty wystawienia.
3. Zgłoszenia przyjmowane są do 31.05.2011 roku, liczba miejsc 10-15.
4. W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału w szkoleniu do 3 dni przed terminem uczestnik nie
poniesie żadnych kosztów. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego zgłoszenia do tego
terminu, a nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na
podstawie wystawionej im faktury.
……………………
Data
……………………... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Pieczątka i podpis osoby uprawnionej

Podobne dokumenty