Aleksander Miszalski Kraków, 15.02.2017 r. Radny Miasta Krakowa

Transkrypt

Aleksander Miszalski Kraków, 15.02.2017 r. Radny Miasta Krakowa
Aleksander Miszalski
Radny Miasta Krakowa
Kraków, 15.02.2017 r.
Szanowny Pan
Prof. Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa
Interpelacja
Szanowny Panie Prezydencie,
Zwracam się do Pana w sprawie oddziału Straży Miejskiej Śródmieście. Otrzymuję
liczne pytania i zażalenia od mieszkańców Dzielnic I, II i III, których to swoim działaniem
obejmuje ww. oddział, na to, że znajduje się on przy ul. Walerego Sławka, czyli na terenie
Dzielnicy XI, kilka kilometrów od miejsca działania. Powoduje to liczne utrudnienia dla
mieszkańców, którzy chcą skorzystać z pomocy Straży Miejskiej lub muszą stawić się w celu
wyjaśnienia konkretnej sprawy. Na terenie działania oddziału znajduje się centrala Straży
Miejskiej (przy ul. Dobrego Pasterza) jednak nie zajmuje się ona wysyłaniem patroli w ten
rejon.
Zwracam się do Pana z prośbą o informację jakie argumenty przemawiają za tym żeby
oddział Straży Miejskiej obejmujący swoim działaniem Dzielnice I, II i III znajdował się od 5 do
nawet 15 km. od miejsca swojego działania. Ile czasu dziennie tracą strażnicy na dojazd na
patrol? Ile czasu na dojazd na interwencje? Ile innych zajęć mogliby wykonać w tym czasie?
Proszę o informację czy możliwe jest przeprowadzenie reorganizacji tak, aby oddział
Śródmieście znajdował się na obszarze, który obejmuje.
Z góry dziękuję za odpowiedź na moje pytania.
Z poważaniem
Aleksander Miszalski

Podobne dokumenty