Ważnym aspektem pracy nauczyciela jest umiejętność dzielenia się

Transkrypt

Ważnym aspektem pracy nauczyciela jest umiejętność dzielenia się
DORADCA METODYCZNY-mgr Małgorzata Pawlik
Ważnym aspektem pracy nauczyciela jest umiejętność dzielenia się swoją
wiedzą i umiejętnościami. Lekcje otwarte przeprowadzane dla innych nauczycieli są
bardzo ciekawym i inspirującym doświadczeniem. Podczas tych zajęć można
podzielić się z koleżankami swoimi pomysłami i wiedzą, pokazać różnorodne metody
i formy pracy z dziećmi. Wykorzystując aktywizujące metody możemy zachęcać
dzieci do czynnego udziału w zajęciach, by obserwujący nauczyciel mógł się
przyjrzeć, pozyskać nowe umiejętności i doświadczenia w pracy pedagogicznej.
PCDZN w Puławach zachęca nauczycieli do udziału w tego typu formach
doskonalenia. W roku szkolnym 2009/ 2010 nauczyciele mieli możliwość
obserwowania następujących lekcji otwartych.
Scenariusz zajęd otwartych dla nauczycieli zorganizowanych 24 III 2010 r.
w Samorządowym Przedszkolu nr 5 im. E. Szelburg-Zarembiny w Rykach
Grupa wiekowa: 6-latki
Czas trwania: 45 – 60 min
Prowadzące: mgr Małgorzata Pawlik, mgr Ewa Sikorska
Temat: Wiosenne niespodzianki.
Hasła z podstawy programowej:
Stwarzanie warunków sprzyjającym wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce.
Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie przyrodniczym.
CELE OGÓLNE:
- gromadzenie i usystematyzowanie wiadomości nt wiosny
-uwrażliwienie dzieci na piękno wiosennej przyrody,
-rozwijanie pamięci, wrażliwości muzycznej i ekspresji ruchowej
Metody:
-słowna: rozmowa,
-czynna: dwiczenia praktyczne,
-percepcyjna
- elementy pedagogiki zabawy
- elementy met. I. Majchrzak
CELE SZCZEGÓŁOWE:
- zna pory roku i ich charakterystyczne cechy, wymienia je w kolejności;
-respektuje umowy obowiązujące podczas zabawy;
-skupia uwagę na wykonywanym zadaniu;
- dobiera podpisy do obrazków;
-rozpoznaje kierunki, strony;
- śpiewa piosenki, taoczy proste układy ruchowe
Pomoce:
tabela do liczenia punktów, pudełko z wizytówkami dzieci, koperty z zadaniami dla
dzieci, podpisy z rozwiązaniami zagadek, nagrania głosu bociana, żab, ptaków, bazie,
ilustracje pór roku, napisy, puzzle, podpisy do zabawy: „ ubieranie w słowa”, słodkie
niespodzianki.
PRZEBIEG
1.Zabawa integrująca grupę :„Piosenka powitalna” (Muzyczna pedagogika zabawy Klanza).
2.Opowiadanie nauczyciela pt. „Spotkanie z niezwykłą Panią” -wprowadzenie
w temat zajęd.
3.Odczytanie listu od Pani Wiosny
4.Ustalienie udziału dzieci w poszczególnych zadaniach(wg kolejności wylosowanych
wizytówek)-demonstracja tabeli punktacji
5. Rozwiązywanie zadao
-zagadki słowne(odgadywanie, odnajdywanie podpisu)
-zagadki słuchowe(rozpoznawani głosów żaby, bociana, deszczu)
-zadania ruchowe(stanie jak najdłużej na jednej nodze)
-zadanie-tworzymy rymy do wyrazu kotki
-zadania matematyczne(przeliczanie, porównywanie, dodawanie)
-zgadywanki „Pory Roku”
6. Taniec do piosenki : „Marzec”- z wykorzystaniem kolorowych kartek
7. Spotkanie z Panią Wiosną
-rozmowa z dziedmi na temat zwiastunów wiosny
-zabawa wg I. Majchrzak: „Ubieramy wiosnę w słowa”
-podsumowanie- nagrody
8. Wspólne wiosenne czarowanie- zabawa (ped. Zab. Klanza).
Spotkanie z Panią Wiosną….
Scenariusz zajęd otwartych dla nauczycieli zorganizowanych 06.05.2010 r.
w Miejskim Przedszkolu nr 18 w Puławach
Grupa wiekowa: 3, 4-latki
Czas trwania: 45 minut
Prowadząca: Justyna Jeżak
Temat: Wesołe zabawy na łące.
Hasła z podstawy programowej:
Stwarzanie warunków sprzyjającym wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce.
Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie przyrodniczym.
Cele:
zintegrowanie grupy
zainteresowanie muzyką i tańcem
dostarczenie dobrej zabawy
Metody:
edukacja przez ruch D. Dziamskiej,
Pedagogika zabawy
Formy pracy:
Indywidualna
, zbiorowa
Środki dydaktyczne:
Płyta CD „Tańce dla grupy- Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów
KLANZA”, Płyta CD „Rymowana gimnastyka dla smyka”, kolorowe kartki A4,
kredki świecowe w zielonym kolorze, klej biurowy, chusta animacyjna, bilety z
imionami dzieci.
PRZEBIEG:
1. Zabawa na powitanie „Lustra”
„Dobieramy się parami
witamy się oklaskami
pocieramy się noskami
i stykamy się łokciami
i stykamy się łokciami.
Bierzemy ręce kolegi
trenujemy razem biegi
a teraz wszyscy kucamy
i swoje ręce puszczamy
i swoje ręce puszczam
a na podłodze parami
stopami się spotykamy
i za ręce się trzymamy
delikatnie się bujamy
delikatnie się bujamy.
2. „Ruch to zdrowie”- krótka gimnastyka przy muzyce „Wyginam śmiało
ciało”
3. „Kto mieszka na łące”- Rozmowy z dziećmi na temat mieszkańców łąki.
4. Słoneczko”- zabawa z pedagogiki zabawy
Słoneczko jest, słoneczko jest
-ręce do góry, przykucamy i rękami
dotykamy podłogi górze, w górze, w górze
podskakujemy
słoneczko jest.
I świeci
-maszerujemy
i grzeje.
-biegniemy
W górze, w górze, w górze
słoneczko jest.
- trzy razy
5. „Swing w uliczce”- taniec z Klanzy
6. „Bilet ”- odszukanie biletu ze swoim imieniem. Taniec z kolorowymi
wstążkami przy muzyce z filmu SHREK.
7. Czarowanie- wyczarowanie łąki- „Błyskawica grzmot”
8. „Kto to?” - ćwiczenia słuchowe
9. „Kwiatuszek”- zabawa z chustą animacyjną
10.„Specknerin”- taniec z chustą animacyjną
11.Zabawa z pedagogiki zabawy „Kolorowa łąka”. Rwanie kolorowych
kartek A4 przy muzyce D. Dziamskiej- Delikatne bujanie porwanych
karteczek na chuście, podrzucanie ich do góry.
12.„La Bastrigo”- taniec motylków”- Taniec wg propozycji Klanzy
13.„Łąka”- praca plastyczna z elementami edukacji przez ruch
D. Dziamskiej.Kreślenie kresek w powietrzu, na kartce papieru A4. Na
hasło zmiana kredki na inny odcień. Przyklejanie kolorowych kółek tak,
aby powstała biedronka wg instrukcji n-la.
W pracy nauczyciela ważne jest by przez cały czas doskonalił swoje metody
pracy i umiejętności oraz poszerzał i odświeżał swoją wiedzę.
Pojawiające się nowe metody pracy, innowacyjne spojrzenia na różnorakie
problemy w rozwoju dzieci i sposoby zaradzenia im zmuszają nauczyciela
do aktywności. Lekcje otwarte przeprowadzane dla innych nauczycieli są
bardzo ciekawym i inspirującym doświadczeniem.
Małgorzata Pawlik

Podobne dokumenty