Rb10-06-06-04-10-zawarcie-znaczacej-umowy

Transkrypt

Rb10-06-06-04-10-zawarcie-znaczacej-umowy
Raport bieżący nr:
10/2006
Data:
2006-04-10
Zawarcie znaczącej umowy pomiędzy spółką zależną "Re Trading" a spółkami z grupy
IKEA
Zarząd LPP S.A. informuje, że:
W dniu dzisiejszym Zarząd LPP S.A. otrzymał informacje o zawarciu przez Re Trading podmiot
zależny od LPP S.A. dwóch umów najmu z IKEA MOS (Retail & Property)" dotyczących dwóch lokali
handlowych w Centrum Handlowym Mega Dybenko w St. Petersburgu. Łączna powierzchnia
wynajmowanych lokali wynosi 1,3 tys. metrów ^2. Jednocześnie spółka Re Trading zaktualizowała
umowy z IKEA MEGA Belaya Dacha (RB 36/2005 z 14.10.2005)
Umowy zostały zawarte na warunkach powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów .
W wynajętych lokalach będzie prowadzona sprzedaż odzieży pod markami Reserved i Cropp.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy LPP S.A. zawarła przez podmioty od siebie zależne 10 umów najmu ze
spółkami wchodzącymi w skład grupy IKEA o łącznej szacunkowej wartości ok. 102,3 mln. zł - co
przekracza 10% kapitału własnego LPP S.A.
Umową o największej wartości jest umowa - zawarta pomiędzy Re Trading spółką zależną od LPP
S.A. a IKEA MOS (Retail & Property) która dotyczy lokalu o powierzchni 678 metrów ^2 w Centrum
Handlowym IKEA Mega Belaya Dacha, umowa ta została zawarta na okres 8 lat. Szacunkowa
wartość umowy to 17,5 mln zł.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
PODPISY:
Alicja Milińska – Wiceprezes Zarządu
Dariusz Pachla – Wiceprezes Zarządu