RB 55 2009 Korekta RB 55 – uzupełnienie informacji

Transkrypt

RB 55 2009 Korekta RB 55 – uzupełnienie informacji
Korekta Raportu Bieżącego 55 - uzupełnienie informacji
Raport bieżący nr: 55/2009
Data: 04.12.2009
W uzupełnieniu raportu bieżącego RB55/2009 Zarząd LPP informuje, że Pan Jacek Kujawa powołany
w skład Zarządu LPP SA 25 listopada 2009 roku nie prowadzi działalności poza przedsiębiorstwem
emitenta; nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani
jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako
członek jej organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na
podstawie ustawy o KRS.
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Podpisy:
Dariusz Pachla – Wiceprezes Zarządu
Piotr Dyka - Wiceprezes Zarządu

Podobne dokumenty