Artyści w świecie multimediów

Transkrypt

Artyści w świecie multimediów
Link : Artyści w świecie multimediów
Artyści w świecie multimediów
Kategoria: Studia Podyplomowe | Informatyka i Ekonometria
Rozpoczęcie: 15.11.2014
Ilość semestów: 2
Ilość godzin: 0
Tryb nauczania: Wieczorowe
Uzyskany
tytuł:
podyplomowych
Świadectwo
ukończenia
studiów
Płatność: Bezpłatne
Skrócony opis studiów podyplomowych
Artyści w świecie multimediów
Adresaci studiów podyplomowych
Studia skierowane są do wszystkich osób pasjonujących się cyfrowa sztuką wizualną.
Program studiów podyplomowych
”Artyści w świecie multimediów” to kierunek studiów podyplomowych nakierowany
głównie na zdobywanie wiedzy z obszaru realizacji dzieł multimedialnych, efektów
specjalnych, filmów animowanych i animacji realizowanej w technologii 3D.
Uzupełnieniem studiów będą zajęcia z przedsiębiorcami z elementami praktyki, oparte o
case-study i ćwiczenia praktyczne. Zajęcia na tym kierunku będzie prowadzić
wykwalifikowana kadra DRIMAGINE. Studia realizowane są w Warszawie.
Opis metodyki studiów podyplomowych
Zajęcia realizowane w ramach studiów:
Malarstwo cyfrowe / grafika 2D
Grafika 3D
Modelowanie 3D
Animacja 3D
3D Sculpting
VFX
Dynamika i Symulacje
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu społecznego
Link : Artyści w świecie multimediów
Character Setup
Animacja Ruchu
Udźwiękowanie
Prawo autorskie
Kwalifikacje po ukończeniu studiów podyplomowych
profile programowe:
Malarstwo cyfrowe / grafika 2D
Grafika 3D
Modelowanie 3D
Animacja 3D
3D Sculpting
VFX
Dynamika i Symulacje
Character Setup
Animacja Ruchu
Udźwiękowanie
Prawo autorskie
DRIMAGINE 3D Animation and VFX Academy
tel. 22 512 84 44
e-mail: [email protected]
Osoba kontaktowa: Milena Jaroszuk
Godziny pracy: 8-16
ul. Szachowa 1
04-894 Warszawa
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu społecznego
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)