przedmiar adres inwestor adres inwestora branża WYMIANA

Transkrypt

przedmiar adres inwestor adres inwestora branża WYMIANA
przedmiar
adres
inwestor
adres inwestora
branża
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ NA OKNA Z PCV w budynku CKU nr 1 w Warszawie
ul. Noakowskiego 6 Warszawa
Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1
Warszawa ul. Noakowskiego 6
budowlana
sporządził przedmiar
data opracowania
Adam Bogucki
2011
NARZUTY
Koszty pośrednie [Kp]
Zysk [Z]
VATM
·
.
.
.
·
% R,S
% R+Kp(R), S+Kp(S)
% I:(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S»
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót
Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
Lp.
Podst
1 KNR4-01
0354-05
i
2 KNR 0-19
1023-11
analogia
3 KNR 4-01
0108-09
4 KNR4-01
0108-10
5 KNR4-01
1204-02
j.m.
Opis i wyliczenia
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2
Razem
Poszcz
2
!m
I
100.93
1.56*2.66*6+1.56*2.69*3+1.56*2.39*6+1.56*2.37*7+1.57*2.40*1 + 1m2
1.58*2.41*3
RAZEM
100.93
100.93
RAZEM
100.93
3.50
RAZEM
3.50
3.50
RAZEM
3.50
45.37
RAZEM
45.37
10.08
RAZEM
10.08
Montaż okna uchylno - rozwieralnego dwudzielnego z kształtowni- m2
ków z PCV pięciokomorowych, szklone szybą zespoloną 4/16/4 o
współcz. 1,1 z okuciami obwiedniowymi, kolor biały z obróbką obsadzenia
100.93
m2
Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi
na odl.do 1 km
3.5
m3
Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi za każdy nast. 1 km - do 10 km
Krotność = 9
3.5
m3
m3
m3
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych m2
ościeży - w kolorze białym
m2
2.70*2+1.58)*0.25*26
(zVI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinię- m2
6 NNRNKB
2020541-01 Iciu do 25 cm - parapety zewnetrzne
i
'1.55*0.25*26
1m2
Lp. Podstawa wyceny
Jedn. mia-,
ry
Cena
zł
Ilość
Wartość
zł
(5
1
2
1 KNR 4-01
0354-05
3
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad m2
2m2
2 KNR 0-19
1023-11
analogia
Montaż okna uchylno - rozwieralnego dwudzielnego z m2
kształtowników z PCV pięciokomorowych, szklone
szybą zespoloną 4/16/4 o współcz. 1,1 z okuciami obwiedniowvmi, kolor b~ z obróbką obsadzenia-l
Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami
1m3
5
1.56*2.66*
6+1.56*
2.69*3+
1.56*2.39*
6+1.56*
2.37*7+
1.57*2.40*
1+1.58*
2.41*3 =
100.93
100.93
x
6)
7
I
--l __ . ------ ---------
3 KNR 4-01-0108-09 ._---~~i~~:i~i~:t~~l~~
1zkr~zbiórkisamo-ctiodami--iITi3----4 KNR4-01
skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - do 10 km
I
0108-10
Krotność = 9
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków
m2
5 KNR4-01
wewnętrznych ościeży - w kolorze białym
1204-02
i
i-
6 NNRNKB 202 (zVI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o
0541-01
szer.w rozwinięciu do 25 cm - parapety zewnetrzne
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Oa6łem wartość kosztorysowa robót
6
_
i
3.5
---3.5
..-L ' .
---------L----
(2.70*2+
1.58)*0.25*
26 = 45.37
1.55*0.25*
26 = 10.08

Podobne dokumenty