Powiadamianie sms i e-mail - Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu

Transkrypt

Powiadamianie sms i e-mail - Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
POWIADAMIANIE SMS I E-MAIL
Informacja nt. systemu powiadamiania sms i e-mail
(dla osób bezrobotnych)
Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu informuje, że uruchomił system powiadamiania sms i e-mail, który jest formą przypomnienia o zbliżającej się wizycie w
urzędzie oraz umożliwia kontakt pracowników urzędu z osobami bezrobotnymi za pomocą sms i e-mail.
Osoby zainteresowane tą formą powiadamiania proszone są o zgłoszenie swojego zainteresowania pracownikom urzędu podczas wizyty w urzędzie.
UWAGA: Termin kolejnej wizyty wyznaczany jest przez pracownika urzędu i zobowiązuje osobę bezrobotną do stawienia się w urzędzie,
a system powiadamiania sms i e-mail jest jedynie przypomnieniem.
Informacja nt. systemu powiadamiania sms i e-mail
(dla pracodawców)
Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu informuje, że uruchomił system powiadamiania sms i e-mail, który umożliwia informowanie pracodawców
o wydanych skierowaniach do pracy oraz kontakt pracowników urzędu z pracodawcami poprzez sms i e-mail.
Pracodawcy zainteresowani tą formą kontaktu proszeni są o zgłoszeniu swojego zainteresowania pośrednikom pracy podczas wizyty w urzędzie.
Tagi