Dotyczy wyboru dostawcy energii elektrycznej do budynku szkoły w

Komentarze

Transkrypt

Dotyczy wyboru dostawcy energii elektrycznej do budynku szkoły w
Dotyczy wyboru dostawcy energii elektrycznej do budynku szkoły w przetargu
nieograniczonym na okres od 01.02. 2011 do 31.12.2011.
Jako kierownik zamawiającego, upoważniony do przygotowania
i przeprowadzenia postępowania oraz zawarcia umowy, informuję, że w postępowaniu
przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii
elektrycznej do budynku XXIV Liceum Ogólnokształcącego im. C. Norwida
w Warszawie, ul. Obozowa 60, komisja przetargowa w dniu 18. 01. 2011, wybrała
ofertę dostarczoną przez RWE POLSKA S.A .
Dyrektor szkoły
Ryszard Wojciechowski

Podobne dokumenty