Wiadomości | MIMUW

Transkrypt

Wiadomości | MIMUW
Dotyczy przetargu:
WMIM-371-2/16
Warszawa, dnia 13 czerwca 2016 r.
Do wszystkich pobierających SIWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
nr WMIM-371-2/16 na: „Dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu
Warszawskiego”.
Ze względu na wpłynięcie pytań dotyczących przetargu oraz konieczność zmiany w SIWZ (część I oraz II,
komputery przenośne, zmiana wyników punktów PassMark) termin składania ofert zostaje wydłużony o jeden dzień, tj.
do 15 czerwca 2016 r., do godziny 12:00 (miejsce składania oraz otwarcia ofert pozostaje bez zmian).
Z poważaniem
prof. dr hab. Andrzej Tarlecki
Dziekan Wydziału MIM UW

Podobne dokumenty