Bank Zachodni WBK S.A.

Transkrypt

Bank Zachodni WBK S.A.
Transakcja złożona poprzez usługi bankowości elektronicznej
Z rachunku
83 1090 2561 0000 0006 4200 0912
Adres nadawcy
ADAMEK D-PRZEDS. HANDL.USŁUGOWE UL. WAPIENNA 4 68-200 ŻARY
Na rachunek
25 1240 2092 9637 0000 0001 2923
Adres odbiorcy
AXA S.A., CHŁODNA 51, 00-867 WARSZAWA
Tytułem
POLISA NR 01.367.235 OC PRZEWOŹNIKA I SPEDYTORA II RATA
Kwota
12 831,00 PLN
Data zlecenia
2013-08-22
Data wykonania
2013-08-22
Typ
Przelew złotowy na rachunek obcy, elixir
Status
Wykonany
Numer transakcji
275253
Dokument jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga dodatkowych podpisów oraz stempla bankowego.
Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej
we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008723. NIP: 896 000 56 73. Kapitał zakładowy: 935 450
890 zł, w pełni wpłacony.

Podobne dokumenty