zobacz koniecznie legenda

Komentarze

Transkrypt

zobacz koniecznie legenda
POZN
AÑS
04
KA
ŻOŁN
IERS
KA
MATE
PŁOC
K
A
JKI
MAKUSZYŃSKIEGO
BRZOZO
WA
DOLN
A
SKOTNICKIEGO
KORCZAKA
KUTRZEBY
JORDANA
RYJNA
SEMINA
CICHA
ARMII KRAJOWEJ
SPÓŁDZIELCZA
08
22
IEGO
SKA
NA
BLICH
PIEKAR
BOCZ
ALTERNATYWNA MAPA ŁOWICZA
A LT ER N AT Y W N A M A PA Ł OW ICZ A
CHE
ŁMO
ŃSK
KRÓTKA
POŁU
DNIO
WA
CHE
ŁMO
ŃSK
IEGO
PRZELOTNA
OGRODOWA
KOPE
R
POZNAŃSK
A
PRZEMYSŁOWA
NIKA
ZIELONA
ONÓ
W
23
LISTOPADOWA
GRABOWA
KWIATOWA
LEGI
JAWOROWA
BOŁTUCIA
LIPOWA
GRUNWALDZKA
MAGNOLIOWA
BORTNOWSKIEGO
AKACJOWA
ARMII KRAJOWEJ
STRZ
EL
WIERZBOWA
ECKA
KA
KLONOWA
ZAGRODOWA
KIERNOZ
JEŻEWSKIEGO
SKA
ZEW
AC
OCH
S
ALTERNAT Y WNA MAPA MIASTA
SKA
ZAMKOWA
NADBZURZAŃ
05
A
LOŃSK
KOZIA
A
WĄZ
K
TKACZEW
KLICK
IEGO
IEGO
BACZYŃ
SK
ŻWIRKI I WIGUR
Y
KA
SKA
18
LEOŃS
PAŁACOW
A
Ulica
Ważniejsza ulica
NAPO
O
SKIEG
SIKOR
PARKO
WA
25
NOWA
10
GRANICZNA
NOW
A
MAG
GRABSKIEGO
AZY
AKADEMICKA
GO
PACK
IE
KON
O
A
BASZ
TOW
A
A
Obwodnica
BRONIE
12
WSKIEG
O
KIEGO
A
STARZYŃS
TURYSTYCZN
KA
STAN
ISŁ
MEDYCZNA
ŚCIŃS
KALISKA
GO
Rzeka Bzura
AWSK
IE
STARO
11
UŁAŃSKA
16
ZOBACZ KONIECZNIE
STAŃ
CÓW
1863
R.
JANA
PAWŁ
A II
ZGOD
A
PAPIESKA
SZAFIROWA
TOPAZOWA
WYGO
DA
WATYKAŃSKA
BURSZTYNOWA
POW
DIAMENTOWA
SZMARAGDOWA
BŁ. B. LAMENT
KALISKA
BRATERSKA
MŁODZIEŻOWA
TUSZEWSKA
TURKUSOWA
DZIEWIA
R
SKA
15
FABRYC
Z
KSIĘŻ
ACKA
NA
AGATOWA
LNIANA
WŁÓKIE
NNICZA
WEŁNIA
NA
NA
RADZIE
ZACISZ
CKA
A
N
WAB
JED
NA
NIA
BAWEŁ
KAŹMIERCZA
KA
ZIELNA
WSPÓLNA
TARCZYŃSKI
EGO
A
JOW
E
KOL
JANA
PAWŁ
A II
19
WIEJS
CZAJKI
RYBACKIEGO
15 (min)
GO
KLIMECKIEGO
10
MOTYLIŃ
SKIEGO
J
LIŃSKIE
05
OWSK
IE
KA
OCZYKOWSKIEGO
CEBR
CHMIE
I
MONIUSZK
SKA
PIĄTKOW
KRAK
OWS
K
14
WSK
ORO
NIEB
SZKOLNA
ASNYKA
KUR
KOW
A
IEGO
NORWIDA
IŁOW
5 minut pieszo
1 MA
POLSK
Po tym numerze znajdziesz opis na mapie
OWSK
A
01
KOŃSKI TARG
JA
WOJS
KA
GDAŃSKA
KIEGO
S
SOBIE
PIJARSKA
CHOPINA
KA
BON
ZÊBSK
JASTR
IA
JNA
WA
PIASKO
MAŁA
IFRA
TERS
A
SADOWA
MOSTOWA
ŚW. FLORIANA
A
GARB
ARSK
WIOSENNA
ŻEROMSKIEGO
TUWIMA
GO
WYSPIAŃSKIE
ORZESZKO
WEJ
WIATRAKOW
A
ŁĄKOWA
OTOLANKA
KIEJ
NAŁKOWS
ZACHODNIA
RZEM
IE
MIODOWA
BOLIM
20
28
WICZA
29
OWA
NA
TOPOLOWA
17 STYCZNIA
ICZA
ENKIEW
AL. SI
CIEM
RC
DWO
NOWY RYNEK
Zobacz koniecznie
27
07
11 LISTOPADA
H
3 MAJA
32
31
WAR
13
STARY RYNEK
ZDUŃSKA
A
DŁU
03
29
CHŁ
OPS
KIC
GA
SYBIRAKÓW
MICKIE
SŁOWACKIEGO
PODGÓRNA
K
AWS
BAT
AL.
02
21
A
SK
SZAW
KIEJ
BIEL
ŻABIA
BOCIAN
SPOKO
JASNA
WA
ŹWIRO
ŚRODKOWA
DZIAŁOWA
SOBOCKA
PARTYZANTÓW
ICZNA
ŁĘCZYCKA
PRZYRYNEK
PRUSA
BOTAN
GÓRNA
24
E
DZI
GRO
POD
PODRZECZNA
LEGENDA
PNIC
A
SKA
A
KOSZAROW
ZAGÓRSK
ICZA
ŚLN
ŚWIĘT
OJAŃ
26
BROWARNA
ŁĄKOWA
17
STARORZECZE
NIA
E
WOL
WYZ
O
KON
WIŚNIOWA
R
ZOG
WYS
JAGIEL
18
KA
ODZ
O
06
CHROBREG
30
09
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Dworzec PKP Łowicz Główny
Nasze krasnale
Wieża widokowa / Bazylika katedralna
Czerwona góra
Rzeka Bzura
Park Błonie
Łowickie neony
Budynki gospodarcze szkoły „blichowskiej”
Zakład karny
Dom chłopa
Klub sportowy „Pelikan”
Targowica miejska
Wiejskie chaty i trasy rowerowe
Dawne więzienie
„Syntex” i hotel „Aneta”
Jednostka wojskowa
Kino studyjne „Fenix”
Klub „Pracownia”
Wieża ciśnień
Park Aleje Sienkiewicza
Wypożyczalnia strojów ludowych
Cmentarz ewangelicki
Cmentarz prawosławny
Cmentarz żydowski
Pałacyk i baszta gen. Klickiego
Muzeum guzików
Dawna poczta konna
Sklep „Folkstar”
Hasan kebab
Ruiny zamku prymasowskiego
Dom wycieczkowy
Café Bordo
POZN
AŃ
Mamy nadzieję, że ta mapa służyć będzie nie tylko turystom (także
tym tak zakręconym jak my), ale i samym łowiczanom. Może dzięki niej
zrozumiemy, że żyjemy w wyjątkowych czasach i w wyjątkowym mieście.
I rzecz najważniejsza na usprawiedliwienie tego projektu: my bardzo
lubimy Nasze Miasto!
01
02
POZN
03
04
05
06
07
08
AÑS
KA
IERS
KA
ŻOŁN
JKI
Polskie neony z lat 60. i 70. to prawdziwy
fenomen na skalę światową. W czasach Polski
Ludowej graficy i projektanci mogli się wyżyć,
wymyślając ciekawe sklepowe szyldy; reklamy
świetlne. Niestety, niewiele tych dzieł
przetrwało, w naszym mieście doliczyliśmy się
trzech z epoki. Idąc spacerkiem, trzeba unieść
głowę do góry przy sklepie spożywczym
„Kasia” na ul. 3 Maja, jeszcze bardziej unieść
przy sklepie na Zduńskiej 2, a apogeum
szybowania wzrokiem pod niebo następuje
przy zakładach pończoszniczych „Syntex” przy
ul. Powstańców 18. Niestety, głowa opada, bo
wszystkie trzy nie działają. Szkoda.
IEGO
ŃSK
CHE
ŁMO
14
W 1925 roku prezydent Stanisław
Wojciechowski otworzył uroczyście budynek
Ludowej Szkoły Rolniczej. Obok niej stanęły
budynki gospodarcze, które nawiązują
architekturą do dawnych budynków
folwarcznych (magazyn zbożowy, chlewnia,
obora, stajnia). A że szkoła się rozrastała,
obok dobudowano kolejne, już niestety
nie tak piękne. Zresztą porównajcie sami.
W roku szkolnym można tam nabyć BlichMaca, czyli najsmaczniejszego hamburgera
w Łowiczu.
16
„SYNTEX” i HOTEL
„ANETA”
JEDNOSTKA
WOJSKOWA
Ciche położenie i wiele ekstrawagancji to
zalety małego hotelu, którego bryła
i historia nawiązują do rozwoju przemysłu
włókienniczego w Łowiczu na przestrzeni
lat 70/80-tych minionego wieku. Obok
wielkich zakładów „Syntex” powstał pewnie
sympatyczny jak na owe czasy blok-kontener,
który trzyma się dzielnie do dziś. A ponieważ
jest to alternatywna mapa naszego miasta –
rekomendujemy.
To jest tajemnicze miejsce… Zamknijcie
oczy. Centrum miasta. Ogrodzony teren,
parterowe budynki i garaże, pojazdy
wojskowe, jacyś nieraz strażnicy i dziwny
kopiec jakby z lufą armatnią. W chodniku
właz - chyba coś pod ziemią. To może
schron? No po prostu sami nie wiemy, bo to
dalej biała plama. Oficjalnie to 7. Składnica
Sprzętu Łączności i Ubezpieczenia Lotów
Wojsk Lotniczych. Przyznajcie, że brzmi
nieźle!
23
24
IEGO
ŃSK
CHE
ARMII KRAJOWEJ
SPÓŁDZIELCZA
PIEKAR
SKA
STAŃ
1863
IŁOW
SKA
GDAŃSKA
CHROBREG
S
SOBIE
KIEGO
TKACZEW
29
30
A
NAPO
Cmentarz ewangelicki z 1841 roku
świadczy o wielokulturowości naszego
K K
IEGO
miasta.LICUsytuowany
na skraju cmentarza
katedralnego, ma niespotykany gdzie
indziej w Łowiczu klimat, dla którego warto
tu podejść. Najstarsze groby pochodzą
z połowy XIX wieku, a całość opasuje ceglany
mur z bramą w stylu klasycystycznym
ufundowaną przez Johana Gottlieba Saxa.
PAŁACOW
A
W cieniu katedry przy Starym Rynku
znajduje się w zabytkowym budynku
drukarnia „Sztuka Łowicka”. A w niej
sklep z regionalnymi pamiątkami i to coś,
co ją wyróżnia: wypożyczalnia łowickich
strojów ludowych, również tych starych.
Nagle ożywają postacie z poszarzałych
przedwojennych fotografii. Odnajdujemy
ze zdziwieniem uderzające podobieństwo
do swoich przodków. Właściwie to ich, nie
siebie, widzimy w lustrze. Oczy iskrzą, usta
się uśmiechają. Wszystkie kobiety są piękne
i dorodne, a mężczyźni postawni i dumni.
Sprawdźcie sami. W tym szaleństwie jest
metoda. Wypożycz strój i cyknij fotę.
BACZYŃ
SK
IEGO
CMENTARZ
PRAWOSŁAWNY
ul. Listopadowa 8
18
Mały cmentarz
prawosławny z 1820 roku
znajdziemy w dzielnicy Korabka. W zasadzie
jest niewidoczny. Trzeba wytężyć wzrok
i odważnie przejść obok niewielkiego
domu, by znaleźć się w trochę tajemniczym
miejscu. Pomniki i nagrobki należy
odszukiwać wśród bujnej roślinności.
I jeszcze jedna podpowiedź, gdyby ktoś nie
mógł tam trafić: obok są zadbane kwatery
wojskowe z kampanii wrześniowej 1939 roku.
Jak to widzisz, jesteś blisko.
ŻWIRKI I WIGUR
Y
KA
LEOŃS
NOW
A
AZY
MAG
PARKO
WA
ul. Boczna 9
R.
ŚPIĘ
Hotel „ECO”***
ul. Podrzeczna 22
Hotel Akademicki MWSH-P
ul. Warszawska 9a
Ośrodek Szkoleniowo-Konferencyjny
„Zacisze”, ul. Kaliska 5
Usługi hotelarskie „Aneta”
ul. Powstańców 36
Zajazd BP
ul. Poznańska 26/30
Dom Wycieczkowy
Stary Rynek 17
NAPRAWIAM ROWER
31
CMENTARZ ŻYDOWSKI
ul. Łęczycka 96
Kirkut założony w 1829 roku, podczas
ostatniej wojny został zdewastowany przez
Niemców. Macew użyto m.in. do regulacji
koryta rzeki Bzury. Po wojnie resztki macew
wykonanych z piaskowca posłużyły jako
materiał do budowy pomnika „przyjaźni
polsko-radzieckiej” na Starym Rynku. Kilka lat
temu częściowo zrekonstruowano zniszczone
fragmenty kirkutu, a macewy z rozebranego
pomnika wróciły na swoje miejsce.
Do dzisiaj na ogrodzonym ceglanym murem
terenie cmentarza zachowało się około 400
nagrobków. To swoisty panteon łowickich
Żydów. Obok siebie spoczywają rabini, kupcy,
lekarze, adwokaci i przedsiębiorcy. Klucz do
bramy cmentarza znajduje się w pobliskim
domu, przy Łęczyckiej 98. Polecamy.
DOWIADUJĘ SIĘ
www.lok.art.pl
www.lowicz.eu
www.lowickie.eu
www.pielegnujfolklor.pl
www.muzeumlowicz.pl
32
Chcesz wiedzieć skąd pochodzi tytuł mapy?
Zeskanuj kod QR.
PAWŁ
A II
MUZEUM GUZIKÓW
JANA
ul. Podrzeczna 18
AGATOWA
ZACISZ
NA
Pałacyk, domek dozorcy i kapliczka
zlokalizowane na końcu ulicy Pałacowej,
obok pobliskiej baszty, to zrealizowana część
wizji zespołu romantycznego
gen. Stanisława Klickiego. Jego plany
budowlane pokrzyżowało powstanie
listopadowe. Jako budulec wykorzystano,
oprócz cegły, rudę darniową oraz materiały
i detale architektoniczne pozyskane
z rozbiórki łowickiego zamku. A w baszcie
mieszka podobno zaklęta księżniczka. Każdy
z nas chyba kiedyś w to wierzył.
KAŹMIERCZA
KA
TARCZYŃSKI
Na ulicy prowadzącej z dworca do serca
miasta mijamy – uwaga! – jedyny w Polsce
zachowany w pierwotnym kształcie zespół
budynków dawnej poczty konnej I klasy
z 1829 roku. W 1830 nocował tu sam
Fryderyk Chopin, który wówczas na zawsze
opuszczał rodzinny kraj. Podróżował
dyliżansem. Zmęczony miasta pewnie nie
zwiedził, tym bardziej że był to listopad
i bardzo krótki dzień. Ale był, a Łowicz jest
zawsze gościnny i pamięta.
SKLEP „FOLKSTAR”
FABRYC
Z
NA
ul. Stanisławskiego 10
HASAN KEBAB
LNIANA
WŁÓKIE
Nowy Rynek 33
„Folkstar” powstał w 2009 roku
z autentycznego zachwytu łowicką sztuką WEŁNIANA
ludową. Działając jako nowoczesny salon
z wyrobami rękodzieła ludowego oraz
w przestrzeni wirtualnej, sięgnął do lokalnej
tradycji i odważnie wkroczył na polski rynek.
Współpracuje z najzdolniejszymi twórcami
ludowymi z regionu łowickiego, parającymi
się od wielu lat m.in. haftem, wycinanką,
rzeźbą oraz ceramiką. Z klasą bez obciachu.
NNICZA
Łowicz kebabem stoi. Bez dwóch zdań!
BNA
usiane jest pizzeriami, ale to kebab
WAMiasto
JED
tu rządzi. Każdy mieszkaniec Łowicza zna
ten smak. Imperium Hasana rozciąga się
NA
Nowego po Stary. Na Starym
EŁNIARynku
BAWod
ekskluzywnie, na Nowym surowo, ale
klimatycznie z Al Jazeerą w tle. Baranina, na
cienkim, podwójna, sos mieszany! – to nasze
zawołanie. Zawołanie kebabiarzy.
A
JOW
E
KOL
JANA
PAWŁ
A II
WIEJS
KA
EGO
29
ul. 3 Maja 13
Muzeum Guzików jest chyba najmniejszym
muzeum w Europie. Bardziej jednak wyróżnia
RADZIE
je nietypowa siedziba: to XIX-wieczna
waliza.
CKA
Ona sama ulokowana jest już zwyczajnie: na
szafie w kamienicy przy jednej z najstarszych
ulic Łowicza. Muzeum posiada
WSPÓLNAteż własną
stronę www.guzikowo.eu.
ul. Pałacowa 6 , ul. Klickiego 1
SKA
DAWNA POCZTA KONNA
KSIĘŻ
ACKA
ZIELNA
TOPAZOWA
PAŁACYK I BASZTA
GEN. KLICKIEGO
DZIEWIA
R
ZGOD
A
PAPIESKA
SZAFIROWA
TURKUSOWA
WYGO
DA
WATYKAŃSKA
CÓW
28
CMENTARZ
EWANGELICKI
KALISKA
POW
DIAMENTOWA
BURSZTYNOWA
27
BŁ. B. LAMENT
SZMARAGDOWA
TUSZEWSKA
BRATERSKA
26
O
MOSTOWA
PIJARSKA
ul. Podrzeczna 2
MŁODZIEŻOWA
25
BASZ
TOW
A
TURYSTYCZN
SKIEG
O
SIKOR
GRABSKIEGO
GO
PACK
IE
KON
O
O
STAN
ISŁAW
SKIEG
Ten park to wyraz pięknej, szczególnie
w okresie międzywojennym, troski
NOWA władz
o miejsca zielone. Powstał w 1924 roku i był
ulubionym miejscem spacerów łowiczan
przed wojną. Na szczęście tak zostało do
dzisiaj. Jest mały, ale z klimatem. Na jego
skraju, pod numerem 19, trwa dzielnie
drewniany dworek, który przy blokach os.
STARZYŃS
KIEGO
Starzyńskiego wygląda trochę dziwnie.
Albo
na odwrót. W sumie on stanął tu pierwszy.
UŁAŃSKA
MEDYCZNA
AKADEMICKA
KOZIA
A
WĄZ
K
NORWIDA
JA
KALISKA
ŚW. FLORIANA
KA
IFRA
TERS
BON
ZÊBSK
JASTR
Bogate tradycje łowickich kinematografów,
sięgające 1912 roku, kontynuuje studyjne
kino „Fenix”, prowadzone przez Łowicki
Ośrodek Kultury. Znajduje się ono
w zabytkowej kamienicy z 1899 roku,
gdzie mieścił się niegdyś teatr amatorski,
resursa, pierwsze łowickie kino „Eos” i szereg
innych instytucji. Idealna mieszanka kina
komercyjnego i ambitnego. Dla miłośników
kameralnej atmosfery i magii dużego ekranu
– miejsce obowiązkowe.
CHOPINA
ZAMKOWA
ORZESZKO
WEJ
WIATRAKOW
A
WIOSENNA
ŻEROMSKIEGO
TUWIMA
WYSPIAŃSKIE
GO
A
GARB
ARSK
ŁĄKOWA
OTOLANKA
NAŁKOWS
KIEJ
A
WOJS
WYPOŻYCZALNIA
STROJÓW LUDOWYCH
1 MA
Aleje Sienkiewicza
KA PO
SŁOWACKIE do bramy obok kina.
KUR
Wchodzimy
LSKIE
KOW
GO Przy stacji kolejowej Łowicz Przedmieście
A
Z dziedzińca schodki w dół prowadzą
samotnie stoi wyróżniająca się piękną
do małego klubu „Pracownia”. To lokal
K
AKOW
sylwetką wieża ciśnień Rzbudowana
na planie
SK
dla młodzieży, tworzony przez młodzież.
ośmiokąta. Dla miłośników Aczerwonej cegły
TOPOLOWA
W misternie utkanym programie muzycznym
i starej architektury – perełka. Warto ją
jest miejsce dla awangardy, offu, reggae
obejrzeć, zwłaszcza że ceglany krajobraz
i hałasu. A więc dobra muzyka, koncerty
odchodzi w zapomnienie. W 2008 roku
i wszystko, co młodzi lubią najbardziej. No,
BERNA
RDYÑS spłonęła częściowo,
przy Dworcu Głównym
KA
może przesadziliśmy – nie wszystko, ale to STAROŚCIŃ
a następnie
została
zburzona jej „starsza
SKA
i tak ważne miejsce w Łowiczu. Nad wejściem
siostra”, urodzona
w 1881 roku. Tym bardziej
BRONIE
do klubu czarno-biały mural wykonany przez
WSKIEG
kibicujemy tej,
która
jeszcze została. Ile
O
M City w ramach Festiwalu Sztuki Żywej.
jeszcze wież musi spotkać tragiczny los,
jak tę w Łowiczu, zanim ich właściciele
zrozumieją, że takie obiekty mogą być nadal
ozdobą krajobrazu, a nie problemem?
SZKOLNA
NO I JA TAK JADĘ
ul. Kaliska
OWSK
A
A
ul. Podrzeczna 20
PARK
BOLIM
KOŃSKI TARG
Bar bistro „Payda”
ul. Zduńska 3
Cukiernia-kawiarnia „Kawacuka”
ul. Świętojańska 1
Kawiarnia „Café Bordo”
Stary Rynek 8
Kawiarnia „Ogród Saski”
Stary Rynek 4
Kawiarnia-restauracja „Powroty”
Stary Rynek 24/30c
Kebab „Mac Jack”
ul. Kozia 11/15
Orientalny bar „Hanoi”
ul. Podrzeczna 47
Orientalny bar „Phuong Thao”
Nowy Rynek 25
Kuchnia Turecka „Hasan-Kebab”
Nowy Rynek 31, Stary Rynek 17
Pizzeria „Angelo”
ul. Krakowska 2
Pizzeria „Da Grasso”
ul. Krakowska 13
Pizzeria „Łowicka”
ul. Stanisławskiego 2
Pizzeria „Pizza House”
ul. 3 Maja 8
Pizzeria „Starówka”
Stary Rynek 13
Pub „Novum”
ul. Krakowska 9
Pub „Retro”
ul. Powstańców 15
Restauracja „Café Brama”
ul. Zduńska 57a
Restauracja „Polonia”
Stary Rynek 4
Restauracja „Finezja Smaków”
Stary Rynek 5/7
Restauracja „Casablanka”
ul. Stanisławskiego 9
Restauracja „Piwnica”
Stary Rynek 14
Restauracja „Szkiełka”
ul. św. Floriana 11
Restauracja „U Błażeja”
ul. 11 Listopada 7
Restauracja „Stara Łaźnia”
Tkaczew 8
Zajazd BP
ul. Poznańska 26/30
Warsztat rowerowy
ul. 3 Maja 9
Warsztat rowerowy
ul. Magazynowa 9
Warsztat rowerowy
pawilon (targowica miejska)
ul. Starzyńskiego 2/4b
Warsztat rowerowy
pawilon (targowica miejska)
ul. Starzyńskiego 2/4a
29
WSK
ORO
WIEŻA CIŚNIEŃ
ICZA
AL. SIE
SKA
SZAW
WAR
NIEB
MAŁA
NICZA
RZEMIEŚL
NA
ICZA
NKIEW
29
29
NIA
E
WOL
WYZ
OWA
CIEM
3 MAJA
ul. Jana Pawła II 1
RC
DWO
NOWY RYNEK
29
STARY RYNEK
29
22
11 LISTOPADA
KLUB „PRACOWNIA”
H
29
ZDUŃSKA
A
GA
IA
ul. Podrzeczna 20
DŁU
W
MICKIE
GO
CHŁ
OPS
KIC
JNA
WA
ŹWIRO
KINO STUDYJNE
„FENIX”
ŻABIA
BOCIAN
SPOKO
JASNA
K
AWS
ICZNA
SYBIRAKÓW
A
LOŃSK
JAGIEL
21
29
KA
ODZ
R
ZOG
WYS
KIEJ
BIEL
BAT
AL.
Naprzeciw bazyliki katedralnej stoi budynek
Muzeum w Łowiczu. Przed nim zaczynają
się 3 tematyczne trasy rowerowe po ziemi
łowickiej: „Szable i bagnety”, „Dwory
i pałace” oraz „Szlak książęcy”. Z tych
tras się cieszymy, są mądrze opracowane
i nawiązują do fajnych miejsc. I dziękujemy
pomysłodawcom, że połączyli w ten
sposób miasto z okolicą, bo zawsze było
odwrotnie. Przed wyruszeniem na szlak,
koniecznie trzeba zobaczyć mały skansen
usytuowany na tyłach muzeum: to XIXwieczna wieś w mieście. Nie każdy może się
pochwalić takim melanżem. My tak. A co!
29
ul. Powstańców 12
mamy budynek tak nazywany, w którym
NADBZURZAle
AŃSKA
obecnie
mieszkają ludzie wolni. To miejsce
jest symbolem. Tu 8 marca 1945 roku grupa
harcerzy uwolniła swojego przyjaciela
Zbigniewa Fereta i 70 więźniów z rąk NKWD
bez jednego strzału. Brawurowa akcja
„Uwolnić Cyfrę”, nazwana potem „Małym
Arsenałem” jest dla nas lekcją historii, którą
koniecznie chcemy się z Wami podzielić.
PNIC
P
PRUSA
BOTAN
ŁĘCZYCKA
PRZYRYNEK
RO
ODG
SKA
ZEW
HAC
C
O
S
Słowo „więzienie” nie kojarzy
się najlepiej.
O
KON
E
DZI
20
PODRZECZNA
SKA
ul. Kurkowa 4
Stary Rynek 5/7
29
19
DAWNE WIĘZIENIE
NA
Każde miasto i miasteczko ma swój klub
sportowy. Mamy też i my. Inna sprawa,
czy jesteśmy z niego dumni. A ponieważ
o gustach się nie dyskutuje, to jednak
zachęcamy do obejrzenia stadionu
piłkarskiego i zrobienia sobie pamiątkowego
zdjęcia na tle reprezentacyjnego pawilonu
klubu w kolorze zielono-białym (architekt
nieznany). W budzie obok będzie szczekał
pies, ale spoko. Nie ugryzie. Może nawet się
ucieszy.
ŚWIĘT
OJAŃ
ASNYKA
GRANICZNA
Targowica miejska to największy
„hipermarket” w mieście. Tu, pod chmurką,
szczególnie we wtorki, piątki i soboty,
można przeżyć wiele doznań smakowych,
estetycznych i dźwiękowych. Te ostatnie za
sprawą zmasowanej reklamy z głośników
dominujących nad tą całą magią zakupów.
Ale jest też miejsce na wytchnienie.
Niepozorny na pierwszy rzut oka bar,
zlokalizowany bliżej stadionu, w jednym
z drewnianych pawilonów, to kultowe
miejsce kibiców naszego klubu KS „Pelikan”.
A do tego czynny od 6:00 rano. To się
nazywa poświęcenie!
ul. Starzyńskiego 6/8
18
WA
PIASKO
I
SKA
PIĄTKOW
MONIUSZK
17 STYCZNIA
17
ŁĄKOWA
DZIAŁOWA
PODGÓRNA
Nazwa zobowiązuje. To dizajnerski w swej
klasyczności pawilon handlowy z epoki
PRL, niegdyś obiekt pożądania miłośników
zakupów ściągających ze wszystkich
okolicznych wiosek. Stoi w centrum
miasta, w strategicznym miejscu obok
targowicy i kultowego kiedyś baru „Bacik”.
Na przestrzeni kilkunastu metrów można
było sprzedać płody rolne, kupić coś do
domu i jeszcze zabawić się obok. Dziś
zabawa ogranicza się do artystycznej fotki
na schodach budowli lub do „bronka za
winklem”… Czasy trochę się zmieniły.
WIEJSKIE CHATY
I TRASY ROWEROWE
ul. Starzyńskiego 2/4
29
GÓRNA
SOBOCKA
PARTYZANTÓW
Na pograniczu dzielnic Przedmieście i Czajki
mamy prawdziwe więzienie. Do wskazania
tego miejsca zainspirował nas dialog na
forum internetowym. – Witam, wie ktoś
może, jak jest w ZK w Łowiczu? Jadę na
pierwsze widzenie po zmianie ZK i nie
wiem, na co mogę liczyć. Będę wdzięczna za
jakąkolwiek informację… – Witam. Mogę ci
udzielić wszystkich możliwych informacji
(…) czekam na swojego K. już 3 lata, a on
właśnie tam przebywa.
Potęga Internetu!
TARGOWICA MIEJSKA
BROWARNA
A
KLUB SPORTOWY
„PELIKAN”
ul. Kurkowa 3
BLICH
A
KOSZAROW
ZAGÓRSK
DOM CHŁOPA
ul. Wiejska 3
BOCZ
WIŚNIOWA
ZAKŁAD KARNY
ŚRODKOWA
CHODNIA
Szanowni Państwo, ZAoddajemy
w Wasze ręce alternatywną mapę Łowicza.
Nietypową, trochęMIOzwariowaną, bardzo subiektywną. Pokazujemy w niej, co
DOWA
możecie zobaczyć w Grodzie Pelikana. Czyli w naszym Łowiczu, po raz kolejny
odkrywanym. Jesteśmy lokalnymi patriotami. Wędrując, czasem omijamy
główne zabytki, choćSADOWpozazdrościć
nam ich mogą miasta podobnej wielkości.
A
POŁU
D
NIOW
A
ul. Blich 10
15
WARSZAWA
ŁMO
KRÓTKA
BUDYNKI
GOSPODARCZE SZKOŁY
BLICHOWSKIEJ
PRZEMYSŁOWA
GRABOWA
ARMII KRAJOWEJ
PRZELOTNA
CICHA
OGRODOWA
NIKA
KOPE
R
ul. 3 Maja 14
Alejki spacerowe, plac zabaw dla dzieci,
skatepark, muszla koncertowa, pomnik,
boiska oraz elementy małej architektury.
Idealne miejsce na odpoczynek wśród
bogatej zieleni. Słowem – pełen relaks.
Ale w weekendowe wieczory spacerów
nieco mniej. Kto znajdzie wolną ławkę, ten
rządzi. Miejsc parkingowych również ubywa.
Zajmują je wypasione auta z wypasioną
JORDmuzyką.
ANA
Nieważne jaką – ważne, że głośną.
ZIELONA
13
ŁOWICKIE NEONY
ZAGRODOWA
12
PARK BŁONIE
ul. Floriana i Starorzecze
WIERZBOWA
11
BOŁTUCIA
10
DOLN
A
STRZ
ELEC
KA
W samym sercu miasta mamy wspaniały
zabytek, górujący nad miastem. Widać
go z każdej strony Łowicza. Nazwany
został „Wawelem Mazowsza”. Dlaczego?
Bo to miejsce pochówku najważniejszych
dostojników Kościoła i 12 prymasów Polski.
Koniecznie polecamy wieżę widokową
(północną) z cudowną panoramą miasta
i najbliższej okolicy. Nie ma co kręcićPOZNnosem,
AŃSKA
że to taki turystyczny obowiązek. Robienie
zdjęć z wysokości i rozpoznawanie wstępne
poszczególnych budynków to doskonała
zabawa i sposób na zorientowanie się
w topografii miasta.
Stary Rynek 24/30
RYJNA
SEMINA
09
JEŻEWSKIEGO
Miasto i rzeka to najlepsze połączenie, wiemy
o tym wszyscy.SKOT
Nasza
A co to? Ayers Rock? Nie… Mamy w Łowiczu
NICKIEGOBzura dużo przeżyła
KLONOWA
przez ostatnie lata. To fenomen na skalę
swoje własne „Uluru” – bliźniaczo podobne
kraju. Matematycznie uregulowana przez
do tego australijskiego, tylko jakby AKACJOW
A
Niemców, potem koszmarnie zanieczyszczona
w mikroskali. To tzw. Czerwona Góra –
MAGNOLIOWprzez
A
przemysł chemiczny okolic Łodzi, po
wielka hałda o powierzchni 1 ha i objętości
3
transformacji
ustrojowej dostała nowe życie.
ok. 46 000
m
,
której
głównym
składnikiem
LIPOWA
JAWOROWA
Odkryta na razie przez wędkarzy, czeka na swoją
jest tlenek żelaza (III) z domieszkami tlenku
LEGI związków organicznych.
szansę zabłyśnięcia atrakcjami wodnymi. Latem
żelaza (II) oraz
ONÓ
W
turkusowa wodaKUTRzaprasza
do orzeźwiających
ZEBY
Łowickie „Uluru” jest pozostałością po
kąpieli, a na piaszczystym brzegu można się
pięknej belgijskiej fabryce nawozów
opalać, urządzić piknik lub pograć w siatkówkę…
sztucznych i przetworów chemicznych
– no nie, tak to jeszcze nie ma, ale wierzymy, że
otwartej w końcu XIX wieku. Fabryka
będzie. Póki co polecamy uroczy spacer w górę
przetrwała do I wojny światowej, a nasza
rzeki, wzdłuż brzegu, szczególnie przy zachodzie
góra do dziś.
słońca. Start z parku Błonie, pod mostem obok
ruin zamku. Czworonogie pupile mile widziane.
Rowery również.
BORTNOWSKIEGO
Tradycje kolejnictwa w naszym mieście
sięgają aż 1861 roku, czyli długo.
Mamy dobre położenie i oczywiście
z tego korzystamy. Pociągi jeżdżą tam
i z powrotem, mimo że samochodów
przybywa. Budynek dworca został
niedawno odświeżony z zewnątrz, niestety,
zapomniano o środku. Chyba że zrobiono to
specjalnie, by móc delektować się warstwą
wizualną. Tutejszych „marmurów” nawet
Wersal nam zazdrości! W pobliżu, za kładką,
mamy dworzec PKS. Jest tak alternatywny,
że pominiemy go milczeniem.
ul. Armii Krajowej 47
KWIATOWA
ul. Dworcowa 1
RZEKA BZURA
GRUNWALDZKA
Wrocławiem to my nie jesteśmy, ale…
mamy dwa przepiękne krasnale mieszkające
od lat w bramie kamienicy przy Starym
Rynku 3. To dawny hotel „Imperial”, więc
żeliwne krasnale wiedziały, gdzie stanąć.
Pilnują sieni przejazdowej, brukowanej
„kocimi łbami”. Krasnale to najstarsi
obecnie lokatorzy tej kamienicy. Widziały
już niejedno. Nawet samego Napoleona
Bonaparte, który zatrzymał się tu na noc
18 grudnia 1806 roku.
CZERWONA GÓRA
KORCZAKA
WIEŻA WIDOKOWA.
BAZYLIKA KATEDRALNA
Stary Rynek 3
MAKUSZYŃSKIEGO
BRZOZO
WA
LISTOPADOWA
PŁOC
KA
NASZE KRASNALE
JEM I PIJĘ
MATE
KA
KIERNOZ
DWORZEC PKP
ŁOWICZ GŁÓWNY
PRZYDATNE
INFORMACJE
OCZYKOWSKIEGO
C
AJKI
RUINY ZAMKU
PRYMASOWSKIEGO
ul. Zamkowa 1
Mieliśmy kiedyś piękny zamek. Szwedzi nam
go zniszczyli. Jego detale architektoniczne
przetrwały w innych zabytkach w Łowiczu,
Arkadii i Nieborowie. Teraz ruiny zostały
ogrodzone przez osobę prywatną. I od
ponad dekady trwa tu proces niczym nie
skrępowanej twórczości z cyklu „Zrób to sam”.
Zainteresowani tym happeningiem są głównie
kierowcy TIR-ów, którzy przejeżdżając obok
obwodnicą miasta, ze swych wysokich kabin
widzą znacznie więcej niż my ze swoich małych,
starych samochodów.
DOM WYCIECZKOWY
CAFé BORDO
Nazwa trochę dziwna, ładniej by było po
prostu „hostel”. Ale nie czepiamy się, bo
w tym centralnym punkcie starówki można
odpocząć za niewielkie pieniądze. Pokoje
z każdej strony są z widokiem na jakiś
kościół. Do tego nawet w środku nocy targani
myślami, że znamy już historię miasta
– ale umknął nam jakiś istotny szczegół
– możemy zejść na parter, gdzie czynna
jest całodobowo informacja turystyczna.
Profesjonalnie. I dodamy jeszcze, że w okresie
międzywojennym na 1. piętrze urządzono
Muzeum Miejskie im. Wł. Tarczyńskiego,
a 2. piętro zajmowało Muzeum Etnograficzne.
Café Bordo to spokojna wyspa słodkości
w centrum miasta. Torty i ciasta są tu
naprawdę wyśmienite. Kafejka jest malutka,
ale w słoneczne dni wystawia na zewnątrz
stoliki. Jeśli się z tej rozkoszy przypadkowo
przejesz, obok czekają taksówki, które
odwiozą Cię, gdzie zechcesz, szybciej niż
myślisz.
Stary Rynek 17
Stary Rynek 8
Wydawca: Łowicki Ośrodek Kultury
ul. Podrzeczna 20, 99-400 Łowicz
tel./fax: 46 837 40 01
www.lok.art.pl, www.pielegnujfolklor.pl
Pomysł, realizacja i teksty: Maciek Malangiewicz
Pomoc i teksty: Krystian Cipiński
Asysta: Kuba i Mat
Opracowanie graficzne: