Warszawa, dnia 15 lutego 2007 r. 15/2007 odwołanie

Transkrypt

Warszawa, dnia 15 lutego 2007 r. 15/2007 odwołanie
Warszawa, dnia 15 lutego 2007 r.
15/2007 odwołanie Członka Rady Nadzorczej Funduszu
Zarząd spółki pod firmą: „Foksal Narodowy Fundusz Inwestycyjny spółka akcyjna” z
siedzibą w Warszawie (dalej jako „Fundusz”) informuje, że w dniu 14 lutego 2007 r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu odwołało Pana Mieczysława Tarczyńskiego
ze składu Rady Nadzorczej Funduszu. Pan Mieczysław Tarczyński pełnił funkcję
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Funduszu.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 21) oraz § 27 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych (Dz. U. nr. 209, poz. 1744).

Podobne dokumenty