Pobierz - Urząd Gminy Włoszczowa

Komentarze

Transkrypt

Pobierz - Urząd Gminy Włoszczowa
ISSN 1429-8589
G
Ł
O
S
WŁOSZCZOWY I POWIATU
E X P R E S S
Nr 1/2014
EGZEMPLARZ BEZPŁATNY
Młynarska w planach
150 rocznica urodzin Stefana Żeromskiego
Stefan Żeromski urodził się 14 października 1864 roku. Pochodził ze zubożałej rodziny szlacheckiej herbu Jelita. Wychował się w Ciekotach w Górach Świętokrzyskich. Jego ojciec Wincenty Żeromski wspierał Polaków walczących
w powstaniu styczniowym. Jeszcze przed powstaniem utracił majątek i aby utrzymać rodzinę, został dzierżawcą
folwarków. Żeromski matkę stracił w 1879, a ojca w 1883. Rodzina Żeromskich była związana z Ziemią Włoszczowską.
W czasie powstania styczniowego w bitwie pod Czarncną zginął Gustaw Saski (1846–1863), brat cioteczny Stefana
Żeromskiego. W karnawale 1858 roku na dworze tynieckim nad Nidą 39-letni kawaler Wincenty Żeromski (ojciec pisarza) ujrzał szczupła brunetkę, cichą, subtelną i zadumaną Józefę Franciszkę Katerlankę. A już latem, bo 21 lipca
1858 roku w kościele w Węgleszynie Józefa i Wincenty stanęli na ślubnym kobiercu. Matka pisarza, jak zapisano
w księgach parafialnych urodziła się w Boczkowicach. Agnieszka z Jackowskich Katerla, babka Stefana Żeromskiego
nie szczędziła swej ukochanej córce ani na wyprawę, ani na wesele. Martwiła się tylko jej brakiem apetytu, skłonnością
do przeziębień i rannym pokasływaniem. Szwaczki z Jędrzejowa już od wiosny 1858 roku szyły we dworze w Tyńcu
bieliznę, serwety, obrusy. Z Krakowa na wiano przyjechał porcelanowy serwis. Ucztowano prawie tydzień. Pod topór
poszło kilkaset sztuk drobiu, kilkadziesiąt prosiąt, cieląt, jagniąt, dziczyzna, ryby, kwaszonki, marynaty. Sączyły się
bęczki piwa z Drzewicy, korzenne nalewki, węgierskie wina. Gościom przygrywała kapela z Węgleszyna. Nazajutrz po
hucznym weselu bryczka z młodą parą odjechała do Strawczyna. Agnieszka z Jackowskich Katerlowa spoczywa na
cmentarzu w Kurzelowie. Zaś w Bebelnie jest pochowana prabaka Stefana Żeromskiego Tekla z Czaplickich Jackowska (małżonka Walentego Jackowskiego - dzierżawcy dóbr Bebelno). Autor „Ludzi bezdomnych”, „Przedwiośnia” czy
„Dziejów grzechu” (ostatniej powieści pisarza) zmarł 20 listopada 1925 roku.
30-lecie strajku o Krzyże
Radni Miejscy zagłosowali za przekazaniem 12.300 zł dla Województwa Świętokrzyskiego na aktualizację kosztorysu inwestorskiego oraz opracowania studium
wykonalności dotyczącego przebudowy ul. Młynarskiej we Włoszczowie.
Mimo wieloletnich starań władz Świętokrzyski Zarząd Dróg informował, że z powodu braku funduszy nie będzie przebudowy
nawierzchni ulicy Młynarskiej i Jędrzejowskiej i nie zostały one zaplanowane do wykonania w najbliższych latach. Tymczasem
gmina zapłaciła 250 tysięcy złotych na
opracowanie dokumentacji projektowej na
remont ulicy Młynarskiej, na blisko 2-kilometrowym odcinku od skrzyżowania z ulicą
Sienkiewicza do wiaduktu kolejowego.
W 2011 roku Świętokrzyski Zarząd Dróg
uzyskał zezwolenie od wojewody świętokrzyskiego na realizację tej inwestycji.
Zarządca drogi nie przystąpił jednak do
remontu. W budżecie województwa w 2012
i 2013 roku nie znalazły się pieniądze na
remont ulicy Młynarskiej, podobnie, jak na
budowę chodnika przy ulicy Jędrzejowskiej,
mimo, że gmina zgodnie z porozumieniem
zawartym 23 maja 2008 r., zapłaciła za
dokumentację 50 tysięcy złotych i sama
wykonała część robót. Burmistrz Bartłomiej
Dorywalski kilkakrotnie zwracał się z prośbą
o remont drogi 742 (ulica Młynarska),
ponieważ jej stan techniczny stanowi od lat
zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu
i mieszkańców. Pismo w sprawie tej sprawie
otrzymał w październiku 2012 roku wicewojewoda Grzegorz Dziubek. Interweniowało włoszczowskie starostwo. Ulicę
Młynarską wizytowali marszałek Adam
Jarubas, wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba. Wreszcie po 6 latach zabiegów jest
szansa na remont drogi. Inwestycję gmina
będzie realizowała razem z powiatem.
Powitanie Nowego Roku
3 grudnia 1984 r. uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych we Włoszczowie rozpoczęli strajk okupacyjny, w którym przez
dwa tygodnie domagali się ponownego zawieszenia w salach lekcyjnych krzyży usuniętych na polecenie dyrekcji.
Prowadzona stopniowo akcja usuwania krzyży w Zespole Szkół Zawodowych we Włoszczowie ostatecznie została
zakończona w czerwcu 1984 r. Na początku nowego roku szkolnego młodzież starała się o ich ponowne zawieszenie.
Petycję w tej sprawie podpisało blisko 95 proc. uczniów. 30 listopada 1984 r. w czasie nabożeństwa w kościele
parafialnym pw. WNMP nowe krzyże zostały poświęcone, a 1 grudnia uczniowie zawiesili je w kilkunastu klasach.
Zostały one jednak szybko zdjęte, co zauważyli rodzice podczas zebrania 2 grudnia. Następnego dnia ponad 700
uczniów ZSZ rozpoczęło strajk okupacyjny. W odpowiedzi dyrektor szkoły podjął decyzję o bezterminowym zawieszeniu zajęć szkolnych i wezwał młodzież do opuszczenia budynku szkoły. Protestujących uczniów wspierali rodzice,
duchowni oraz wielu mieszkańców Włoszczowy. 4 grudnia proboszcz Kazimierz Biernacki wystosował telegramy do
prymasa Józefa Glempa oraz ministrów Czesława Kiszczaka i Adama Łopatki z informacją o obronie krzyży, apelując
jednocześnie o uszanowanie woli młodzieży. Podobny w treści telegram wysłali rodzice do marszałka Sejmu Stanisława Gucwy i prezesa Rady Ministrów Wojciecha Jaruzelskiego. 5 grudnia pierwsza delegacja rodziców przedstawiła w MSW sytuację w szkole i pisemne żądania młodzieży. Władze stały na stanowisku, że zawieszenie krzyży
było nielegalne i nastąpiło z inspiracji przebywających ze strajkującymi dwóch włoszczowskich księży - Marka Łabudy
i Andrzeja Wilczyńskiego. Młodzież wspierał również bp kielecki Mieczysław Jaworski, który przyjeżdżał do Włoszczowy i odprawiał nabożeństwa w intencji protestujących. Konfliktem interesowali się zagraniczni media. Strajk
zakończył się 16 grudnia 1984 r. uroczystą mszą świętą. Wobec uczestników protestu władze zastosowały represje.
Część spośród nich pozbawiono praw uczniowskich, nie wszystkich dopuszczono też do matury. Szykany dotknęły
także rodziców. Uznanych za organizatorów strajku wikariuszy z Włoszczowy postawiono przed sądem. 11 czerwca
1985 r. Sąd Rejonowy w Jędrzejowie skazał księdza Marka Łabudę na rok pozbawienia wolności bez zawieszenia,
a księdza Andrzeja Wilczyńskiego na 10 miesięcy z zawieszeniem na 3 lata i 60 tys. zł. grzywny. Podczas rozprawy rewizyjnej w Sądzie Wojewódzkim w Kielcach prokurator, wspominając nadużycia Zakonu Krzyżackiego i hitlerowskich
Niemiec, stwierdził, że krzyż miał złą tradycję w Polsce. Spowodowało to protest ordynariusza kieleckiego biskupa
Stanisława Szymeckiego. Ksiądz Łabuda otrzymał zawieszenie odbywania kary, ale obaj księża z Włoszczowy mieli
jeszcze kilka rozpraw sądowych związanych z rekompensatą za szkody powstałe w budynku ZSZ podczas strajku.
Sąd Najwyższy uniewinnił ich dopiero w końcu 1991 roku, na skutek rewizji nadzwyczajnej. Strajk uczniów we
Włoszczowie był drugim po wystąpieniu młodzieży z Zespołu Szkół Rolniczych w Miętnem koło Garwolina (grudzień
1983-kwiecień 1984) tak głośnym protestem wobec zdejmowania krzyży w szkołach.
90-lecie Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 we Włoszczowie
Jedna z najstarszych włoszczowskich szkół powstała w okresie międzywojennym, po dwóch latach budowy w 1924
roku budynek został oddany do użytku. Mieściły się tu dwie oddzielne szkoły siedmioklasowe. Kierownikiem pierwszej
z nich był Stefan Grzesik, drugiej Wincenty Jaszewski. W 1935 roku otrzymała imię marszałka Józefa Piłsudskiego.
Władze okupacyjne w czasie II wojny światowej usunęły napis upamiętniający to wydarzenie. Mieścił się tu szpital
niemiecki. Po drugiej wojnie światowej placówka wznowiła działalność edukacyjną. Przez krótki czas nosiła imię gen.
Karola Świerczewskiego. 12 maja 1990 roku w rocznicę śmierci Józefa Piłsudskiego przywrócono placówce imię Marszałka. Od września 2003 roku szkoła tworzy Zespół Placówek Oświatowych nr 1: Szkoła Podstawowa nr 1, Publiczne
Gimnazjum nr 1 oraz Przedszkole Samorządowe w Łachowie.
475-lecie nadania praw miejskich Włoszczowie
O prawa miejskie dla Włoszczowy zabiegał ród Szafrańców, którzy byli właścicielami tej miejscowości przez cały XVI
wiek. 21 lipca 1539 roku król Zygmunt I Stary nadał Włoszczowie prawa miejskie. Historycy uważają, że Hieronim
Szafraniec, ówczesny właściciel Włoszczowy na pewno nie miał problemów z uzyskaniem dla swojego latyfundium
praw miejskich, ponieważ był osobistym sekretarzem Zygmunta Starego, a nieślubna córka króla była żoną Hieronima. Włoszczowa niewielki ośrodek wiejski, którego centrum stanowiła dzisiejsza ulica Podzamcze i część ulicy
Partyzantów rozwinęła się dzięki Szafrańcom. Ród działał już w Seceminie od XV wieku, który miał prawa miejskie czy
Olesznie, które też było miastem. Stanisław Szafraniec kupując Włoszczowę, nabył jednocześnie kilka sąsiednich
wiosek: Sułków, Ostrów, a jego syn Hieronim Krasocin, Ludynię, Czostków, Nieznanowice. Własnością rodu była też
Kobyla Wieś ( obecnie część Bebelna i Ludwinowa).
15-lecie parafii bł. Józefa Pawłowskiego z 108 Męczenników we Włoszczowie
4 października 1999 r. wiernym parafii p.w. Wniebowzięcia NMP we Włoszczowie zostaje odczytany dekret erygujący
nową parafię p.w. bł. Józefa Pawłowskiego z grona 108 Męczenników. Do nowej parafii należy ok. 5400 wiernych
z Włoszczowy, oraz Woli Wiśniowej i Ewiny. Proboszczem nowej parafii zostaje mianowany ks. Leszek Dziwosz, który
w latach 1987 – 1990 pracował we Włoszczowie jako wikariusz. Pierwszym miejscem, gdzie koncentruje się życie
wspólnoty jest adoptowany do potrzeb nowej parafii kościół Wszystkich Świętych na cmentarzu parafialnym. Jednocześnie trwają zabiegi nad pozyskaniem terenu pod budowę kościoła i obiektów towarzyszących. W kwietniu 2000 r.
zostają skierowani do pracy w nowej parafii pierwsi wikariusze: ks. Zbigniew Kądziela i ks. Jarosław Czerkawski, którzy
wspólnie z ks. Proboszczem organizują duszpasterstwo.
6 sierpnia 2000 r. ks. bp ordynariusz Kazimierz Ryczan w asyście kapłanów dekanatu włoszczowskiego, księży
rodaków, księży gości, oraz licznie zgromadzonych parafian święci plac pod budowę nowej świątyni. W tym samym
roku 12 sierpnia, zostaje „wbita pierwsza łopata” pod budowę kaplicy. Pasterkę i Boże Narodzenie wierni przeżywali
już w swojej nowej kaplicy, którą poświęcił uroczyście ks. bp Kazimierz Ryczan 14 stycznia 2001 r. Architektem nowej
kaplicy był Marek Nowak z Włoszczowy, a nadzorującym budowę Władysław Jamróz z Włoszczowy. Obok organizowania materialnych struktur nowej parafii rozwijało się życie duchowe. Powstawały liczne grupy modlitewne,
formacyjne i charytatywne.
W dniach od 18 do 24 marca 2001 r. odbyły się w parafii pierwsze Misje Święte, które poprowadził dominikanin
o. Stanisław Kałdon. Tego samego roku rozpoczęto budowę plebani i budynków gospodarczych. Zakończoną budowę
zwieńczyło uroczyste poświęcenie, którego dokonał ks. bp Kazimierz Ryczan 16 marca 2003 r. Okazją do spojrzenie
wstecz na rozwój parafii, oraz dokonania bilansu osiągnięć duszpasterskich i materialnych były jubileusze 5-lecia i 10lecia parafii. Historyczną i jakże ubogacającą uroczystością było nawiedzenie Matki Najśw. w kopii Cudownego
Jasnogórskiego Obrazu w dniach 4-5 sierpnia 2008 r.
70-lecie bitwy pod Kossowem
Kilkaset osób witało 2014 rok na włoszczowskim rynku. Życzenia noworoczne gościom tej
zabawy pod gwiazdami złożył burmistrz Włoszczowy Bartłomiej Dorywalski.
Wczesnym rankiem, 28 października 1944 r., Niemcy w sile co najmniej trzech batalionów zaatakowali oddziały partyzanckie w rejonie wsi Krzepin. Była to kolejna operacja pod kryptonimem „Hubertuseinsatz”, zmierzająca do opanowania sytuacji na zapleczu bliskiego już frontu i likwidacji oddziałów leśnych. 7 Dywizja Piechoty Armii Krajowej stoczyła
pięciodniową bitwę z dużymi niemieckimi siłami pacyfikacyjnymi, dysponującymi lotnictwem, czołgami i innymi
pojazdami mechanicznymi formacji SS, Wehrmachtu i żandarmerii. Była to ostatnia największa w Polsce bitwa
oddziałów partyzanckich Armii Krajowej z siłami okupanta.
oprac. Iwona Boratyn
-1-
E X P R ES S
Nr 1/2014
Informacje
Ronda mają patronów
Rondo im. Przemysława Gosiewskiego
Imiona dwóm nowym i pierwszym w historii miasta rondom na drodze wojewódzkiej 786 nadali włoszczowscy
radni. Ich patronami będą Przemysław
Gosiewski i Narodowe Siły Zbrojne.
Wcześniej propozycje przegłosowały
komisje stałe Rady Miejskiej. Większość
radnych zdecydowała, że imię Przemysława Gosiewskiego nazwane zostanie rondo w kierunku Częstochowy, u zbiegu ulic
Czarnieckiego, 1 Maja i Koniecpolskiej.
Natomiast rondo na włoszczowskim Podzamczu, na skrzyżowaniu ulic Partyzantów i Jędrzejowskiej będzie nosiło imię
Narodowych Sił Zbrojnych, Brygady Świętokrzyskiej, które walczyły na ziemi włoszczowskiej w czasie okupacji hitlerowskiej.
Padały też inne propozycje nazwania
pierwszych w historii miasta rond, m.in.
hetmana Stefana Czarnieckiego, Zygmunta Starego, rodu Szafrańców, Partyzantów Ziemi Włoszczowskiej czy dwóch
prezydentów RP, którzy zginęli w katastrofie
smoleńskiej – Lecha Kaczyńskiego
i Ryszarda Kaczorowskiego.
Najwięcej rond w Polsce (ponad 30) znajduje się w Rybniku. Największe rondo
w Polsce, a także jedno z największych
na świecie to rondo Konstytucji 3 Maja
w centrum Głogowa. Jego wyspa środkowa ma powierzchnię ok. 5 hektarów.
Pierwsze w dziejach rondo powstało
w okresie międzywojennym.
List do redakcji
Ronda pamięci
Rada Miejska Gminy Włoszczowa, kierując się uczuciem wdzięczności, nadała
mocą uchwały nazwy dla dwóch nowopowstałych rond na terenie miasta. Rondo
przy poczcie otrzymało imię Przemysława Gosiewskiego, zaś rondo przy skrzyżowaniu na Podzamczu imię Narodowych Sił Zbrojnych. Rozumiem, że radni spłacili
dług, jaki mają mieszkańcy naszej gminy wobec Przemysława Gosiewskiego i całej
rzeszy żołnierzy NSZ. Oczywiście podniosły się głosy sprzeciwu czy wręcz kpiny,
w czym celuje jak zwykle Szanowny Pan Redaktor Banaszek, w piątkowym
numerze Echa Dnia. Wprawdzie jest demokracja i każdy może wyrażać swoje
zdanie, ale byłoby dobrze gdyby to zdanie było oparte na znajomości faktów. A tutaj
redaktor ma niestety nie pierwszy raz problemy, co najprawdopodobniej wynika
z niedbalstwa intelektualnego. Jak inaczej rozumieć zdziwienie redaktora, że
nadaje się imię rondu dla uczczenia NSZ skoro we Włoszczowie nie ma tradycji
kultywowania pamięci tej formacji. A wystarczyło zapytać się zwykłych ludzi nie
mówiąc o literaturze tej naukowej i wspomnieniowej. Rozumiem, że dla pana
tradycja w naszym mieście istnieje dopiero od czasu kiedy pan zaczął o nim pisać.
Tradycja ruchu narodowego w naszym mieście i całej okolicy sięga końca XIX w.
W okresie międzywojennym to Narodowa Demokracja była najsilniejszą organizacją
polityczną we Włoszczowie. Również w okresie wojny bardzo dużo włoszczowian
należało najpierw do NOW a potem do NSZ. Aby nie być gołosłownym wymienię
niektóre nazwiska członków NOW i NSZ. Oto one: bracia Chruściele i ich szwagier
Cisowski, czterech braci Jachowiczów, Strzeleccy, Grabowscy, Burczyn, Tatar,
Michalscy, Skoczek, Słowik, Grzybek, z rodziny Strychalskich, Jedliczków, Hupów,
Nowaków, Marcinkowskich, Pacanowskich, Orlikowskich, Stępniów i wielu, wielu
innych. W oddziałach NOW i NSZ służyło kilkunastu włoszczowian, z których Burczyn,
Grzybek, Kuś i Pacanowski zostali zamordowani przez komunistów. Do sierpnia 1943
roku organizacja narodowców działała bardzo mocno, ale niestety w wyniku współpracy oficera AK z gestapo niejakiego „Cenka” o nazwisku Jażdżewski, pochodzącego z Kielc nastąpiła wsypa całego aktywu w wyniku czego Niemcy zamordowali w
bestialski sposób Zygmunta Michalskiego, Kościelnego szwagra Grabowskich, Dzidowskiego i poznaniaka Friszke. Potem nastąpiły aresztowania i wywózki do Oświęcimia Antoniego Arabasa, Fredynanda Dyszlatysa i jego siostry oraz Stanisława
Chruściela i trzy osoby z rodziny Szczukockich. Podobna sytuacja miała miejsce
w Kurzelowie. Jesienią 1943 roku dopadnięto na Nadolniku agenta gestapo „Cenka” ,
który został zlikwidowany przez żołnierzy z oddziału Marcina. Po wojnie ci żołnierze
NSZ, którzy nie uciekli stąd przeżyli gehennę ze strony tutejszego UB składającego
się głównie ze zbrodniczego elementu z wsi wokół Konieczna. Oddział NSZ „Żbika”
walczył skutecznie z komuną do czerwca 1945. Wszystkie uroczystości organizowane w parafii włoszczowskiej od kilkudziesięciu lat zawsze były z udziałem byłych
żołnierzy NSZ i w intencjach również za zabitych i zmarłych. Jednakże do końca
swoich dni żyjący jeszcze do niedawna NSZ-cy zachowali zasady ograniczonej
konspiracji, gdyż nie byli do końca przekonani o tym, że mamy prawdziwą wolność.
Wystarczy przeczytać aneks do książki „Żbika” „Między Sierpem Młotem a Swastyką”,
by zobaczyć jak wiele osób było w jego oddziale z Kurzelowa, Kluczewska, Januszewic, Komornik, Oleszna, Krasocina a nawet Konieczna.
Czy zatem nie należy się upamiętnienie choć tak późno ich wszystkich? Pisze redaktor ED z ironią, a nawet szyderstwem o nadaniu rondu koło poczty imienia Przemysława Gosiewskiego, bo czymże jest pytanie o konsultacje ze społeczeństwem
i propozycją ogłoszenia konkursu na trzecie miejsce pamięci Gosiewskiego. Panie
Banaszek konsultacje odbyły się w październiku 2010 r. o czym pan chyba zapomniał.
Odnośnie konsultacji z zarządcą drogi wojewódzkiej to nie ma takiego wymogu.
Zresztą zarząd dróg przecież nie konsultował z miastem ogrodzenia naszego rynku,
jakby to było pastwisko. Ponadto połowa ronda na Podzamczu jest na gminnym
gruncie.
Paweł Ameryk
Przemysław Gosiewski
odbiera tytuł Honorowego
Obywatela Włoszczowy
23 kwietnia 2007 roku.
Rondo im. Narodowych Sił Zbrojnych
-2-
Nr 1/2014
E X P R ES S
Historycy obalają mit o Narodowych Siłach Zbrojnych
Brygada Świętokrzyska
Dla komunistów Narodowe Siły Zbrojne przez dziesięciolecia były symbolem hańby, zdrady narodowej, współpracy z Niemcami, wszystkiego co najgorsze. I tak jak NSZ
opluwana była Brygada Świętokrzyska – uważa historyk Leszek Żebrowski. – To co wiemy wystarczy jednak, aby Brygadę ocenić. Ona od początku walczyła na dwa fronty.
Ideologia NSZ zakładała, że Polska ma dwóch wrogów. Nigdy nie było tak, że któryś wróg jest ważniejszy.
Żołnierze NSZ utrzymali tę linię do końca –
podkreśla w swoich wystąpieniach Leszek
Żebrowski. Historyk mówi także, że w NSZ
obowiązywał absolutny zakaz wykonywania
akcji tam, gdzie straty mogą być większe,
niż cele. Niemcy mordowali wówczas od 50
do 100 Polaków za jednego zabitego
Niemca. – Brygada Świętokrzyska powstała
11 sierpnia 1944 roku. Wtedy wyszedł pierwszy rozkaz płk. Antoniego Szackiego „Bohuna” dotyczący objęcia dowództwa oddziałów partyzanckich. Dzień wcześniej wyszedł
w tej sprawie dokument Rady Politycznej
NSZ – Zachód” – mówi Żebrowski. – Według
strategii NSZ w momencie wybuchu powstania powszechnego oddziały partyzanckie tej formacji mają iść na Zachód i zajmować tereny po Odrę i Nysę Łużycką. AK nie
mogła tego zrobić, bo była związana ustaleniami z aliantami, a NSZ te ustalenia nie
obowiązywały. Oni mieli iść i tworzyć fakty
dokonane. W związku z tym wyruszyć miały
trzy wielkie kolumny: pierwsza z Borów
Tucholskich, druga z Kielecczyzny, a trzecia
z południa Polski. Całe siły NSZ miały być
ulokowane w tych kolumnach – opowiada. –
Prawdopodobnie było to uzgodnione między AK i NSZ. Obie formacje nie rywalizowały. Jest dużo dokumentów świadczących
o współpracy. To była współpraca praktyczna – akcentuje, przypominając, że sama
Brygada Świętokrzyska współpracowała
z radomskim, łódzkim i krakowskim okręgiem AK. 25 pułk piechoty AK mjr Rudolfa
Majewskiego ps. „Leśnik” miał nawet wejść
w skład Brygady. AK-owcy jednak nie zdążyli. Ruszył front, pułk pozostał, a mjr Majewski został aresztowany przez UB i stracił
życie. – W Brygadzie Świętokrzyskiej było
828 osób. Była to wielka jak na centralną
Polskę jednostka partyzancka.
Fenomenem Brygady jest utrzymanie takiego stanu przez długi okres czasu. Od początku do końca jest to jednostka, która
rośnie w siłę i zdobywa uzbrojenie – głównie
przez napady zbrojne na magazyny niemieckie – podkreśla Żebrowski i opowiada
o działaniach, jakie poprzedzały powołanie
Brygady. Jak mówi historyk, w lipcu 1944
dowództwo 204 pułku NSZ objął płk.
Stanisław Nakoniecznikow ps. „Kmicic”, który działając wcześniej na wcielonym do Rzeszy terenie północnego Mazowsza stworzył
silną strukturę NSZ, do której przechodzili
masowo żołnierze AK. W okresie jego działań na Kielecczyźnie żołnierze, którzy weszli
następnie w skład Brygady, zostali bardzo
dobrze wyszkoleni i uzbrojeni. – Od sierpnia
1944 Brygada Świętokrzyska walczy z Niemcami oraz bandami komunistycznymi i tzw.
partyzantką sowiecką – podaje. Działania
wymierzone w komunistów były w okresie
PRL szczególnie zakłamywane i miały być
jednym z argumentów o „faszystowskim”
charakterze Brygady, np wydarzenia, do jakich doszło 8 września 1944 roku w Rząbcu.
– Oddział Brygady Świętokrzyskiej wpadł
tam w zasadzkę zastawioną przez partyzantów Armii Ludowej z Tadeuszem Grochalem „Tadkiem Białym” na czele. AL-owcy
palili żywcem pojmanych żołnierzy NSZ.
Jeden z nich uciekł i sprowadził posiłki.
Doszło do walki. Po stronie komunistów był
oddział AL „Tadka Białego” oraz kilkudziesięcioosobowe zgrupowanie „partyzantki sowieckiej” – przytacza Żebrowski. – Dopóki
nie nastąpiło ujawnienie dokumentów, przez
kilkadziesiąt lat trwała mitologia, że Brygada
napadła na żołnierzy AL i Sowietów walczących Niemcami i ich pozabijała (Sowietów,
bo AL-owcy uciekli), działając w niemieckim
interesie. – Potem dowiedzieliśmy się, czym
była „partyzantka sowiecka”. Wyglądała w ten
sposób, że w lipcu 1944 cichociemni sowieccy zrzucani ze spadochronami na Kielecczyźnie w grupie 12 osób na czele
z kapitanem NKGB Iwanem Iwanowiczem
Karanajewem, mieli zrealizować zadanie
stworzenia na tych ziemiach brygady sowieckiej. Nie mogli jednak przejmować kadr
Armii Ludowej. Mieli za to namiary na Sowietów służących w jednostkach pomocniczych SS. Byli to tzw. „czarni”, których
Niemcy używali do pacyfikacji wsi. Jak trzeba było jechać na wieś, bo nie oddała kontyngentów, to jechali z największą przyjemnością, gwałcili kobiety, zdobywali dobra,
palili i mordowali. I taka grupa bolszewików
ze służby niemieckiej została przez Sowietów zaanektowana. Oni współdziałali z „Tadkiem Białym” – mówi historyk. – Po ucieczce
partyzantów AL i odbiciu uwięzionych przez
nich żołnierzy NSZ, ci Sowieci dostali się do
niewoli. W NSZ nie bardzo wiedzieli, co z nimi zrobić. Oni w nocy podnieśli bunt i chcieli
uciec. Doszło do strzelaniny, w której zginęło
4 NSZ-owców i 68 bolszewików – wyjaśnia
historyk.
W
propagandzie PRL i III RP mówiono,
że Brygada Świętokrzyska napadła na ludzi
walczących z Niemcami, a oni pacyfikowali
polskie wsie na niemieckie polecenie. To były te „walki bratobójcze”, które zarzucano
NSZ – podkreśla Żebrowski. Do dziś na
Kielecczyźnie są fałszujące historię pomniki
z napisami „W tym miejscu oddział AL
stoczył krwawy, zwycięski bój z oddziałami
niemieckimi i NSZ”. Mówi też o nieznanych
szerzej powodach wielu starć pomiędzy
Brygadą a AL. – Na Ziemi Świętokrzyskiej
AL terroryzowała ludność cywilną. Napadali
na dwory i wsie. Masowo gwałcili młode
dziewczyny. Słynął z tego np. Czesław Borecki ps. „Byk”, „Brzoza”, po wojnie wysoki
rangą funkcjonariusz UB. Tacy ludzie łapani
przez żołnierzy Brygady byli rozstrzeliwani.
Do dziś mówi się, że to były działania na
rzecz okupanta, wojna domowa w podziemiu. A to był wymiar sprawiedliwości Polskiego Państwa Podziemnego. Te bandziory nie mogły co noc rządzić w terenie – zaznacza historyk. Opowiadał także o swoich
Grupa Kapitana „Żbika”
wspomnieniach z badań dotyczących stosunku cywilów do Brygady. – W latach 90.
jeździłem z kpt. Władysławem Kołacińskim
„Żbikiem” po wsiach, w których stacjonował.
Pytałem takiego starszego człowieka, jak to
było. I on powiedział – że tu różni chodzili,
i AK, i BCh, i ludzie prosili, by zrobili porządek. Przedwojenni bandyci należący do AL
napadali, mordowali, gwałcili i rabowali.
Dopiero „Żbik” zrobił z nimi porządek. Tam
gdzie były przypadki morderstw i gwałtów –
sprawców rozstrzeliwano, a ci, co rabowali
byli batożeni. Powiedziano im, że jeśli następnym razem cokolwiek w okolicy zginie,
to NSZ-owcy wrócą i ich zabiją. Potem do
końca wojny był tam spokój – przypomina.
W kwestii wymarszu Brygady na Zachód: –
W styczniu 1945 ruszył front. Naczelny Wódz
gen. Kazimierz Sosnkowski wydał wówczas
rozkaz mówiący o tym, że jednostki zwarte,
których nie można rozformować, muszą
przed frontem niemieckim przedostać się na
Zachód, do Polskich Sił Zbrojnych. Rozkazy
NSZ były następstwem tej decyzji. Z dużych
jednostek tylko Brygada Świętokrzyska te
rozkazy wykonała – podkreśla Żebrowski. –
To, że Brygada szła na Zachód to nie był
ewenement. W tamtym czasie przed bolszewikami ucieka między 1, a 2 mln ludzi –
starowiercy z Rosji, Kozacy, Tatarzy, ludy
kaukaskie, ludzie spod granicy fińskiej,
„biali” Białorusini, Litwini, Łotysze – mówi. –
Początkowo Brygada, aby przedostać się
przez front podjęła walkę z Niemcami. Nie
było jednak możliwości przejścia w ten sposób. „Bohun” wydał więc rozkaz o stanie
niewojowania z Niemcami, który miał pozwolić na swobodne przejście na Zachód –
opowiada. – Niemcy chcieli, aby Brygada
wzięła udział w walce z Armią Czerwoną po
niemieckiej stronie. Jako siła wojskowa się
nie liczyła, ale chodziło o wymiar propagandowy. W ostatnich miesiącach wojny Niemcy całkowicie zmienili swoją retorykę. Pojawiły się ulotki mówiące, że bronią chrześcijańskiej Europy przed bolszewizmem. Zmiana
ta przypominała propagandę sowiecką z 1941
roku, gdy w czasie zagrożenia niemieckiego
Sowieci zaczęli odwoływać się do prawosławia – dowiadujemy się od Żebrowskiego.
– Brygada odmawia współpracy. Niemcy
skierowali ją do Czech. Cały czas naciskali
jednak na wysłanie grup dywersyjnych na
front. Ostatecznie cztery grupy się tam
udają. Zostają zrzucone z samolotów niemieckich – mówi historyk, ale podkreśla, że
NSZ-owcy zrobili to po to, by nawiązać
łączność ze swoimi ludźmi znajdującymi się
po drugiej stronie frontu i że żadna
z wysłanych grup nie wykonała żadnego
z niemieckich poleceń. – Po wojnie dla
komuny ta historia to był zarzut numer
jeden. Nawet sądy Polski Ludowej nie były
jednak w stanie znaleźć twardych dowodów
Brygada Świętokrzyska
-3-
na jakąkolwiek konkretną współpracę Brygady z Niemcami. W uzasadnieniach wyroków wydawanych na żołnierzy Brygady
wskazywano ich działalność w interesie
niemieckim oraz rządu RP na uchodźstwie,
chociaż te interesy były całkowicie sprzeczne – mówi i podaje przykład, z którego
z kolei wytłumaczyć powinni się ci, którzy do
dziś wysuwają wobec Brygady zarzuty
rzekomej kolaboracji.
W kwietniu 1945 roku Brygada rusza z Rozstani w Czechach. W pewnym momencie
znaleźli się blisko amerykańskich wojsk gen.
George’a Pattona, z którymi nawiązali kontakt.
Amerykanie zapewnili Brygadzie status jednostki alianckiej i dali dyspozycję, by brać do
niewoli niemieckich oficerów. NSZ-owcy pojmali kilku niemieckich generałów – mówi
historyk. – Czeskie podziemie prosiło wówczas o pomoc w związku z obozem koncentracyjnym dla kobiet w Holiszowie. Tam
było ok. 800 młodych kobiet – Żydówek,
Polek, Francuzek, Rosjanek. Te kobiety były
zamknięte w barakach, przygotowanych
przez Niemców do podpalenia na wypadek
amerykańskiego ataku. Więźniarki miały być
spalone żywcem. Obóz został zdobyty przez
żołnierzy Brygady, a kobiety uwolniono. Zachowały się przepiękne zdjęcia tych wyzwolonych kobiet z NSZ-owcami. Wiele z nich
haftowało potem w podzięce dla „Bohuna”
serca z napisami po francusku, żydowsku.
Kilkaset z nich było następnie odprowadzonych przez Brygadę aż do Amerykanów
– opowiada. – Do Amerykanów Brygada
doszła 6 maja 1945 roku. Gen. Patton
zagwarantował jej żołnierzom, że nie odda
ich bolszewikom. Przyjechała bowiem komunistyczna misja żądająca wydania Brygady jako rzekomych zbrodniarzy wojennych – dodaje Żebrowski. – Patton odpowiedział im jednak, że to są nasi sojusznicy i ich
nie wydamy. Wypędził bolszewików i UBków. Gdyby było więcej takich Amerykanów,
to powojenna Europa wyglądałaby inaczej –
podkreśla. Jak twierdzi historyk, 14 maja
defiladę Brygady Świętokrzyskiej przyjął
przedstawiciel gen. Władysława Andersa,
ppłk Jan Mazurkiewicz. A w wygłoszonym
wówczas przemówieniu dziękował jej żołnierzom, podkreślając wielkie uznanie dla
ich walki. Grupy żołnierzy Brygady przedostały się następnie do gen. Andersa. Anglicy
nie zgodzili się jednak na przemieszczenie
całej Brygady do Włoch, nie chcąc wzmacniać polskiego wojska podległego rządowi
RP na uchodźstwie. – Dzieje Brygady Świętokrzyskiej są tym epizodem w dziejach polskiej konspiracji, który absolutnie nie przynosi nam wstydu – uważa Leszek Żebrowski.
oprac. Iwona Boratyn
W artykule wykorzystano nagrana, publikacje
oraz dokumenty „Tajne oblicze PPR i GL-AL”
Leszka Żebrowskiego. Autorowi dziękuję za pomoc w przygotowaniu tekstu.
E X P R ES S
Nr 1/2014
Informacje
Rekord Orkiestry
Dożywianie
79,7 tysiąca złotych – to ostateczny
wynik 22. Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy w powiecie
włoszczowskim. Rekord z 2012 roku
został pobity o przeszło 9 tysięcy,
a ubiegłoroczny wynik – o ponad 12
tysięcy. Czek od gminy wręcza zastępca burmistrza gminy Włoszczowa
Stanisław Nowak.
Gminny budżet
Radni przyjęli projekt budżetu na 2014 rok.
W nadchodzącym roku gmina podejmie kilka
ważnych inwestycji, z których największą
będzie uporządkowanie gospodarki wodnościekowej.
Budżet Gminy Włoszczowa jest zrównoważony.
Zaplanowane dochody to kwota 50 159 268 zł,
z tego
a) dochody bieżące 47 890 217 zł.
b) dochody majątkowe 2 269 051 zł.
Projekt przewiduje wydatki budżetu gminy w wysokości 50 159 .268 zł. z tego:
a) wydatki bieżące 47 130 979 zł.
b) wydatki majątkowe 3 028 289 zł.
Wydatki na programy i projekty realizowane
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku 2014
to kwota 567 543 zł. Największą inwestycją
będzie uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w ramach Europejskiego Programu
„Spójności” Koszt przedsięwzięcia wyniesie 19
mln zł. W tym też celu Włoszczowski Zakład
Wodociągów i Kanalizacji został przekształcony
w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Gmina rozbuduje też bibliotekę we Włoszczowie
w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Instytut
Książki „Biblioteka Plus”. W Czarncy przy wsparciu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich powstanie Centrum Edukacyjno-Kulturalne im. Hetmana S. Czarnieckiego. W ramach projektu
Centrum Aktywnego Wypoczynku Ośrodka
Sportu i Rekreacji m.in. będzie grota solna.
W przyszłorocznym budżecie dochody z tytułu
wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosą 309 249 zł i pokryją wydatki
na realizację zadań określonych w gminnym
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii. Funkcjonowanie
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi po stronie dochodów i wydatków zostało
ustalone na kwotę 665 988 zł. Limity zobowiązań
z tytułu kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu łącznie wyniosą 3 000 000 zł.
Za budżetem głosowało 15 radnych, 4 radnych
było przeciw.
Nowości wydawnicze
W ramach programu Biblioteki
Narodowej „Zakup
nowości wydawniczych do bibliotek” Biblioteka
Publiczna we
Wło sz czowie
otrzymała w roku
2013 dofinansowanie na zakup
nowości w kwocie 14 000 złotych. Z otrzymanych środków
zakupiono ogółem 705 książek. Są to wydawnictwa popularnonaukowe z różnych dziedzin,
m.in.: psychologii, finansów, ekonomii, historii,
pedagogiki i inne. Literatura piękna to obok lektur szkolnych także książki popularnych autorów polskich i światowych. Wśród zakupionych
książek nie brak również publikacji dla najmłodszych czytelników, którzy chętnie sięgają po
nowe przygody swoich ulubionych bohaterów.
W roku 2013 zakupiono 406 książek dla dzieci
i młodzieży na kwotę 4667 złotych. Zakup nowości zrealizowano ze środków finansowych
Biblioteki Narodowej.
Radni miejscy uchwalili program osłonowy
w zakresie dożywiania na lata 2014-2020.
Przyjęty przez Radę Ministrów wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 ma na celu ograniczenie m.in. zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży. Program ten przewiduje wsparcie gmin, które
w szczególnie uzasadnionych przypadkach, będą udzielały pomocy, gdy uczeń albo dziecko
wyraża chęć zjedzenia posiłku, a odpowiednio
dyrektor szkoły lub przedszkola informuje Ośrodek Pomocy Społecznej o potrzebie udzielenia
pomocy w formie posiłku. Przy czym liczba dzieci
i uczniów, którym ma być udzielona taka pomoc,
nie może przekroczyć 20% liczby uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie
gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.
Warunkiem przyznania takiej pomocy, bez wydawania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego, jest przyjęcie przez gminę odpowiedniego programu osłonowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, który
takie rozwiązania na terenie gminy będzie przewidywał.
Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich
dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji. Program jest elementem polityki społecznej
gminy w zakresie:
• poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach
• poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży;
• kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.
W roku 2013 objęto 322 rodziny (1205 osób)
wsparciem w zakresie dożywiania. W ramach
Zarejestruj swojego psa
realizowania dożywiania w 2013 roku w trybie
udzielania pomocy w postaci posiłku bez wydawania decyzji administracyjnej oraz przeprowadzania wywiadu środowiskowego objęto
wsparciem 9 uczniów. Ubóstwo rodzin, zjawisko
niedożywienia dzieci i uczniów, a także znaczące
wydatki na żywność pogarszają standard życia
rodzin, a tym samym ograniczają możliwość zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych
pozostających na ich utrzymaniu dzieci. Wobec
tego objęcie dzieci i uczniów zgłaszających chęć
zjedzenia posiłku pozwoli na zabezpieczenie ich
podstawowych potrzeb żywieniowych. W tym stanie rzeczy oraz wobec wymogów ustanowienia
programu osłonowego na poziomie gminy staje
się jak najbardziej zasadne wprowadzenie niniejszego programu osłonowego.
Program realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej
we Włoszczowie jako samorządowa jednostka
pomocy społecznej we współpracy z innymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi gminy (szkoły podstawowe, gimnazja) oraz szkołami
lub przedszkolami prowadzonymi przez inne
samorządy gminne albo podmiotami prowadzącymi szkoły lub przedszkola niepubliczne do
których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu
gminy Włoszczowa. Koordynatorem programu
jest Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie. W ramach programu udziela się wsparcia:
• dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole
podstawowej;
• uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole
ponadgimnazjalnej.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy
uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola
informuje Ośrodek Pomocy Społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przyznanie takiej pomocy odbywa się, bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez
przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego. Przy czym liczba dzieci i uczniów,
którym ma być udzielona pomoc w w/w sposób
nie może przekroczyć 20% liczby i uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie
gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.
Program jest finansowany z środków własnych
gminy oraz dotacji z budżetu państwa otrzymanej
w ramach dofinansowania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Z realizacji programu
sporządzana jest kwartalna i roczna informacja.
Harmonogram walnych zebrań sprawozdawczych
w Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie gminy Włoszczowa
Urząd Gminy Włoszczowa prowadzi rejestrację
psów z terenu miasta i Gminy Włoszczowa. Rejestracji można dokonać w pokoju Nr 34 budynku
Urzędu Gminy Włoszczowa przy ul. Partyzantów
14 w dni powszednie w godz. 800–1600. Koszt
znaczka rejestracyjnego 1 zł. Rejestracja psa
zwiększy szansę odnalezienie go w przypadku
zaginięcia.
Więcej informacji na stronie:
www.gmina-wloszczowa.pl
Lp.
Dodatek energetyczny
Od 1 stycznia 2014r. w Ośrodku Pomocy Społecznej we Włoszczowie, ul. Partyzantów 14 odbiorca wrażliwy energii elektrycznej może składać wniosek o dodatek
energetyczny. Odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy
sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
„Jedynie miłość rozumie tajemnicę: innych obdarować i samemu przy tym stać się bogatym.”
Clemens von Brentano. Świętokrzyski Klub Amazonki filia we Włoszczowie serdecznie dziękuje wszystkim, którzy
przekazali 1% swojego podatku za rok 2013 na nasze konto. Dzięki darom Waszego serca członkinie naszego Klubu
będą mogły korzystać z rehabilitacji fizycznej i psychologicznej niezbędnej kobietom po mastektomii piersi. Dziękujemy.
-4-
Data
G o d z.
OSP
1.
1 luty 2014r.
17:00
Danków Duży
2.
2 luty 2014r.
16:00
Konieczno
3.
8 luty 2014r.
16:00
Czarnca
4.
9 luty 2014r.
15:00
Przygradów
5.
9 luty 2014r.
18:00
Kurzelów
6.
23 luty 2014r.
15:00
Rogienice
7.
2 marzec 2014r.
14:00
Ogarka
8.
2 marzec 2014r.
16:00
Wola Wiśniowa
9.
2 marzec 2014r.
17:00
Łachów
10.
9 marzec 2014r.
16:00
Bebelno
11.
23 marzec 2014r.
16:00
Danków Mały
12.
23 marzec 2014r.
16:00
Jeżowice
13.
23 marzec 2014r.
16:00
Międzylesie
14.
23 marzec 2014r.
16:00
Włoszczowa
Jak minął 2013 rok w gminie
Nr 1/2014
E X P R ES S
Fundusz sołecki
Bebelno Kolonia
Bebelno Wieś
Boczkowice
Czarnca
Danków Duży
Danków Mały
Dąbie
Gościencin
Jeżowice
Kuzki
Kąty
Konieczno
7 000,00 zł
5 000,00 zł
2 362,00 zł
6 700,00 zł
4 000,00 zł
2 763,00 zł
9 475,00 zł
17 454,00 zł
5 000,00 zł
10 503,00 zł
1 000,00 zł
7 000,00 zł
2 890,00 zł
2 500,00 zł
2 000,00 zł
8 110,00 zł
10 000,00 zł
1 894,00 zł
9 175,00 zł
10 858,00 zł
9 129,00 zł
2 800,00 zł
5 000,00 zł
1 500,00 zł
13 753,00 zł
Budowa wolnostojącej wiaty
Tłuczeń
Częściowe wykonanie ogrodzenia szkoły
Utwardzenie żużlem dróg polnych
Dokończenie budowy drogi
Częściowe wykonanie ogrodzenia szkoły
Zakup kamienia remont dróg
Zakup stołów, krzeseł do remizy
Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia przy boisku
Wykonanie ogrodzenia
Dofinansowanie promocji wsi
Dokończenie budowy Placu zabaw
Dalsze zagospodarowanie terenu wokół remizy
Zakup 5 lamp ulicznych
Montaż piłkochwytu na boisku
Utwardzenie drogi Dąbie - Skociszewy
Budowa parku
Modernizacja budynku szkolnego
Remont sufitu w OSP
Zakup kostki brukowej
Zakup kruszywa
Zakup kosiarki
Zakup okien do szkoły
Zakup ławek na plac zabaw
Zakup ubrań galowych dla orkiestry
Kurzelów
Ludwinów
Łachów
Międzylesie
Motyczno
Nieznanowice
Ogarka
Przygradów
Rogienice
Rząbiec
Silpia
Wola Wiśniowa
Odwodnienie boiska w Kurzelowie
10 553,00 zł
3 000,00 zł
1 500,00 zł
5 000,00 zł
3 000,00 zł
9 175,00 zł
500,00 zł
18 081,00 zł
10 697,00 zł
11 388,00 zł
12 748,00 zł
8 345,00 zł
14 915,00 zł
9 429,00 zł
13 325,00 zł
7 769,00 zł
2 500,00 zł
5 000,00 zł
5 000,00 zł
8 939,00 zł
Wykonanie nakładki ul Leśna i Składowa
Wsparcie organizacji dożynek
Poprawa mostka od Dankowa Dużego
Sołectwo zrezygnowało z zatoki
Koło gospodyń wiejskich
Położenie dywanika asfaltowego
Konserwacja placu zabaw
Wymiana ogrodzenia oraz zakup bramek na boisko
Budowa i remont drogi
Zagospodarowanie terenu wokół szkoły
Zakup kostki brukowej
Zakup i wyrównanie kamieniem dróg
Zakup i wyrównanie kamieniem dróg
Wykonanie ogrodzenia przy OSP
Wymiana okien, drzwi w budynku po szkole
Zakup wyposażenia do budynku po szkole
Remont dróg Zapłocie - Północ
Remont boiska
Zakup kostki brukowej
Budowa drogi Martynik – Wola Wiśniowa
Utwardzenie drogi w Kątach
Drogi gminne
Remont drogi gminnej ul. Mickiewicza we Włoszczowie
Remonty dróg gminnych: Wola Wiśniowa - Martynik, ul. Leśna w Kurzelowie, Ogarka, Ludwinów
Duży - Ludwinów Mały, Piła Łachiwska - Klekot, Międzylesie Mchowie, Bebelno Wieś, ul.
Tęczowaj i Jodłowa oraz wytyczenie geodezyjne granic ul Konopnickiej we Włoszczowie,
Budowa chodników z betonowej kostki brukowej: ul. Witosa, ul. Fredry do ul. Sobieskiego, pl. 1ego Maja w Kurzelowie, Wola Wisniowa - Ewina - Kuzki
Budowa chodnika na os. Broniewskiego we Włoszczowie (poszerzenie o 1,0 m chodnika na
długości zatoki parkingowej przyległej do ul. Mickiewicza). Budowa chodników z betonowej kostki
brukowej ul. Kraszewskiego we Włoszczowie, wykonanie wjazdów przy ul. Kraszewskiego i przy
drodze gminnej, remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej pl. 1-ego Maja w Kurzelowie od strony
południowej
Remonty dróg gminnych i ulic: ul. Leśna w Czarncy oaz ul. Podzamcze, Pocztowa i łącznik ul. 1Maja - Żeromskiego we Włoszczowie
Remontowe roboty brukarskie placów przy ul. Partyzantów we Włoszczowie, w tym zad. Nr 2
Przebudowa istniejącego utwardzenia powierzchni gruntu na dz. położonej przy ul. Partyzantów
we Włoszczowie
Remont drogi gminnej - ul. Pocztowa we Włoszczowie. Remonty dróg gminnych i ulic: ul.
Czarnieckiego w Czarncy, przy bloku ul. Jędrzejowska 74, Nieznanowice - Konieczno,
Budowa chodników z betonowej kostki brukowej przy bloku nr 16 na os. Brożka we Włoszczowie
w 2013 r. - roboty uzupełniające.
Remonty dróg gminnych i ulic. - roboty uzupełniające. Remont wew. drogi (za remizą OSP) w Woli
Wiśniowej.
Odbiór ul. Mickiewicza we Włoszczowie
Odbiór ul. Jodłowej we Włoszczowie
Gmina przygotowała wnioski na projekty „Biblioteka Plus”, Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Włoszczowa, Grota Solna – Centrum Aktywnego Wypoczynku, Centrum
Edukacji i Kultury im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Czarncy. Wokół budynku Urzędu Gminy powstały dwa nowe parkingi. Na frontowej ścianie budynku Domu Kultury została wykonana nowa elewacja.
Wydział Mienia Gminnego Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Za kwotę 4 000 zł. pochodzącą z dotacji od Wojewody Świętokrzyskiego wykonano częściowy remont
zbiorowej mogiły partyzantów pochowanych na cmentarzu parafialnym w Koniecznie. Za kwotę 2 500 zł
wykonano remont elewacji budynku socjalnego znajdującego się na terenie placu targowego we Włoszczowie. Za kwotę 7 600 zł dobudowano część linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Kurzelów na ul.
Kieleckiej. Za kwotę 3 000 zł. dobudowano część linii oświetleniowej w Przygradowie. Za kwotę
41 548,60 zł. wybudowano nową linię oświetlenia drogowego na ulicy Słowackiego we Włoszczowie. Za
kwotę 4 305 zł wykonano wymianę na nowe części tabliczek zawierających nazwy ulic stojących na
terenie miasta i gminy. Wniosek pn.: „Inwestycje melioracyjne na obiekcie KLEKOT” uzyskał pozytywną
akceptację Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego. Wartość projektu wynosi 126 808,28 zł,
w tym 85% planowanych kosztów inwestycji tj. 87 631,00 zł. będzie pochodzić z Europejskiego Funduszu Rybackiego, natomiast pozostałą część w wysokości 39 177,28 zł. wyasygnuje Gmina Włoszczowa.
Realizacja zadania zaplanowana jest na rok 2014.
Zebrano i unieszkodliwiono w 2013 r. 99275 Mg wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych osób fizycznych z nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Włoszczowa. Kontynuacja przebudowy i remontu byłej szkoły w Rogienicach na budynek socjalny. W 2014 r. mieszkania zostaną oddane do użytku.
W miesiącach maj, czerwiec przygotowaliśmy i ogłosiliśmy przetarg związany z gospodarką odpadami
komunalnymi. W czerwcu podpisanie umowy z firmą PGKiM Sp. z o.o. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu całej Gminy Włoszczowa. Od 1 lipca 2013 roku zaczął obowiązywać nowy
system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Włoszczowa. Zlikwidowano
2 dzikie wysypiska śmieci jedno na terenie miasta oraz jedno w sołectwie Łachów. W ramach promocji czystego środowiska wydział współfinansował album pt. „Piękno obok nas” autorstwa Rafała Malickiego.
Gmina zakupiła b ębnowy przesiewacz śmieci
-5-
Budowa mieszkań komunalnych w Rogienicach
E X P R ES S
Nr 1/2014
Wydział Spraw Obywatelskich
Teofili Sokolińskiej, „Placówki Oświatowe w Koniecznie w latach 1945-2013.
We wrześniu w oparciu o wniosek złożony przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. Wniebowzięcia NMP we Włoszczowie udzielona została dotacja na remont zabytkowych organów.
Przeprowadzono także remont instrumentów muzycznych orkiestry OSP w Kurzelowie oraz zakupiono instrumenty
dla orkiestry OSP w Koniecznie.
We wrześniu po przeprowadzonych wcześniej wyborach powołana została już po raz drugi Rada Gminna
Działalności Pożytku Publicznego dla Gminy Włoszczowa.
W czasie całego roku realizowana była współpraca z sektorem pozarządowym w ramach której Gmina Włoszczowa
zleciła udzielając dotacji na realizację następujących zadań:
W zakresie sportu i kultury fizycznej:
„Rozwój, promocja sportu oraz udział we współzawodnictwie sportowym poprzez piłkę siatkową na terenie Gminy
Włoszczowa” – realizator KS Hetman Włoszczowa,
„Organizacja i prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie piłki siatkowej dziewcząt” – realizator UKS VICTORIA
przy PG nr 2 we Włoszczowie,
„Zorganizowanie turnieju piłki nożnej połączonego z festynem” – realizator KS SPARTA Czarnca
„Organizacja i prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży sportowo uzdolnionej z terenu Gminy
Włoszczowa, udział we współzawodnictwie sportowym” – realizator PUKS DEKO
„Prowadzenie zajęć sportowych dzieci i młodzieży w zakresie gier sportowych piłki nożnej, udział we współzawodnictwie sportowym, organizowanie zawodów piłkarskich, udział w rozgrywkach piłkarskich Gminy Włoszczowa,
powiatowych oraz wojewódzkich” – realizator UKS GACUŚ przy SP w Koniecznie
Rozwój, promocja sportu oraz udział we współzawodnictwie sportowym poprzez piłkę nożną na terenie Gminy
Włoszczowa” – realizator KS HETMAN Włoszczowa
„Organizacja i prowadzenie szkolenia sportowego młodzieży sportowo uzdolnionej z terenu Gminy Włoszczowa,
udział we współzawodnictwie sportowym oraz udział w zawodach gminnych, powiatowych, wojewódzkich w zakresie piłki siatkowej” – realizator UKS GIMUS przy PG w Koniecznie,
„Cykl turniejów w piłce siatkowej dziewcząt. Organizacja i prowadzenie turniejów” – realizator UKS VICTORIA przy
PG Nr 2 we Włoszczowie;
W zakresie Kultury sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
Upowszechnienie wiedzy o hetmanie Stefanie Czarnieckim i innych postaciach związanych z Gminą Włoszczowa
poprzez publikacje, wydawnictwa i organizację uroczystości, festynów związanych z tymi osobami – realizator
Towarzystwo Pamięci Hetmana Stefana Czarnieckiego z Czarncy;
W zakresie Ochrona i promocja zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Realizacja przedsięwzięć z zakresu profilaktyki i wczesnego diagnozowania chorób nowotworowych oraz integracja
i rehabilitacja osób leczonych onkologicznie.
W zakresie: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
Zadania stanowiące realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2013 r.
przyjętego uchwałą Nr XXVI/209/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 20 listopada 2012 r.
Organizacja przedsięwzięć promujących zdrowy styl życia i kształtujących przekonanie o szkodliwości alkoholu
i narkotyków - poprzez organizację masowych pozalekcyjnych sportowo-rekreacyjnych zajęć szkoleniowych dla
dzieci i młodzieży z terenu Gminy Włoszczowa stanowiących alternatywną formę spędzania wolnego czasu” –
realizator KS HETMAN Włoszczowa
AKADEMIA WOLNEGO CZASU 2013 - cykl zajęć pozalekcyjnych w ZPO nr 2 we Włoszczowie, propagujących
wśród dzieci i młodzieży racjonalne wykorzystanie czasu wolnego, wspomagających podnoszenie poziomu kultury
i wiedzy, zdrowy rozwój fizyczny i kształtowanie osobowości – realizator Fundacja Pomocy Szkole ZPO nr 2 we
Włoszczowie „NASZA DWÓJKA”
Organizacja wypoczynku letniego w czasie wakacji dla dzieci pochodzących z rodzin zagrożonych patologią
alkoholową i narkotykową z terenu Gminy Włoszczowa w ramach tzw. Akcji Letniej – 2013 – realizator Fundacją
„INTERAKCJA”
W 2013r. prowadzono trzy świetlice środowiskowe w Zespole Placówek Oświatowych w Koniecznie, w Zespole
Placówek Oświatowych w Kurzelowie oraz wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej świetlicę środowiskową
„Przyjaźń”,
Wspólnie z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji we Włoszczowie realizowano projekt pn. „Wychowanie poprzez sport”
zorganizowano Wigilię dla 200 osób.
Ponadto 139 osób skierowano do wykonywania prac społecznie-użytecznych w wymiarze 10 godzin tygodniowo,
płatnych 8,00 zł za 1 godzinę.
Świadczona była pomoc psychologiczna, prowadzone były grupy wsparcia dla osób długotrwale bezrobotnych oraz
uzależnionych.
Przyznanie Honorowych Obywatelstw dla ks. prof. Henryka Witczyka i płk. Zbigniewa Zielińskiego
Włoszczowa od kilkunastu lat wspólnie gra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Także 13 stycznia mieszkańcy
Włoszczowy wzięli udział w zbiórce pieniędzy. Gmina Włoszczowa za pośrednictwem Domu Kultury we
Włoszczowie przekazała czek na wartość 2 000 zł. Pieniądze zostały przeznaczone na ratowanie życia dzieci
i godnej opieki medycznej seniorów.
24 lutego w Domu Kultury we Włoszczowie podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej we Włoszczowie tytułu
Honorowego Obywatela Miasta Włoszczowy otrzymali ks. prof. Henryk Witczyk oraz płk. Zbigniew Zieliński.
25 marca odbyły się gminne eliminacji 36 edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega
Pożarom” w trzech grupach wiekowych. Uczestniczyły w nich dzieci i młodzież z 12 szkół. Burmistrz ufundował
nagrody rzeczowe dla 3 najlepszych uczestników we wszystkich kategoriach.
10 kwietnia 2013 r. odbyły się uroczystości z okazji upamiętnienia pomordowanych na Wschodzie w 1940 roku i ofiar
katastrofy smoleńskiej 2010 roku. Sali widowiskowo-kinowej Domu Kultury nadano imię posła i wicepremiera
Przemysława Gosiewskiego. Najzdolniejsi gimnazjaliści otrzymali stypendia Burmistrza Gminy Włoszczowa.
28 kwietnia Włoszczowa upamiętniła 71. rocznicę powstania Armii Krajowej.
3 maja br. odbyły się obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji.
19 maja w Łachowie strażacy ochotnicy z całej gminy świętowali coroczny „Dzień Strażaka”. Podczas uroczystości
uhonorowano 44 strażaków. Z czego jednego strażaka „Złotym Znakiem Związku”, również jeden strażak otrzymał
„Medal Bolesława Chomicza” oraz „Za Zasługi dla Pożarnictwa” - 7 złotym, 10 srebrnym i 11 brązowym medalem.
Natomiast odznakę „Strażak Wzorowy” wręczono 14 osobom.
2 czerwca br. podczas VIII Świętokrzyskiego Jarmarku Agroturystycznego w Tokarni naszą gminę reprezentowało
Koło Gospodyń Wiejskich i Zespół Ludowy „Stokrotki” z Czarncy.
22, 23 czerwca 2013 r. odbył się połączony z Powitaniem Lata lokalny festyn pn. „Dni Włoszczowy”.
30 czerwca podczas corocznych gminnych zawodów sportowo-pożarniczych walczyło 12 drużyn, w tym 2 kobiece
oraz 6 młodzieżowych. Zwycięzcy wszystkich kategorii otrzymali nagrody w postaci sprzętu przeciwpożarowego,
ufundowanego przez Burmistrza Gminy.
W czerwcu w strażnicy OSP Danków Mały realizowano zadanie pn. Instalacja ogrzewania kominkowego. Koszt
inwestycji wyniósł 18 900 zł, z czego 12 292,68 zł stanowiły środki unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Przedsięwzięcie pozwoli mieszkańcom sołectwa na całoroczne korzystanie z obiektu.
26 sierpnia 2013 w Moskorzewie odbyły się Dożynki Powiatowe. Współorganizatorem święta plonów była Gmina
Włoszczowa.
W sierpniu 8 członków młodzieżowej drużyny pożarniczej uczestniczyło w obozie szkoleniowym w Dąbkach nad
morzem. Gmina Włoszczowa dofinansowała ponad połowę kosztów uczestnictwa.
8 września 2013 w Kurzelowie odbyły się Dożynki Parafialne. Współorganizatorem święta plonów była Gmina
Włoszczowa.
22 września br. po raz pierwszy obchodzono 70 rocznicę pacyfikacji wsi Konieczno, do której doszło 26 sierpnia
1943 r. Zorganizowano ją przy współpracy Gminy Włoszczowa, ZPO Konieczno oraz Włoszczowskiego Towarzystwa Historycznego.
8 listopada w Domu Kultury we Włoszczowie odbyła się uroczysta akademia z okazji 95 rocznicy Odzyskania
Niepodległości oraz wręczenie najzdolniejszym gimnazjalistom stypendiów Burmistrza Gminy Włoszczowa.
Natomiast w dniu 11 listopada br. odbyły się uroczystości z okazji 95 rocznicy Odzyskania Niepodległości.
18 listopada wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej we Włoszczowie IV kadencji (2013-2015). Radnych wybierali
uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Włoszczowa.
1 grudnia br. odbyły się uroczystości obchodów 70. rocznicy upamiętniającej tragiczne wydarzenia w Kurzelowie
z 27 listopada 1943 roku. Zorganizowano ją przy współpracy Gminy Włoszczowa, ZPO, DK i Parafii w Kurzelowie.
Gmina wspierała liczne konkursy organizowane przez szkoły i placówki kulturalne.
W ramach zapewnienia gotowości bojowej doposażono OSP zakupując sprzęt i umundurowanie za kwotę 26 000
złotych.
W ramach realizacji „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2012-2014”
11 kwietnia 2013 r. ogłoszony został konkurs na wybór realizatora programu w roku 2013. Planowana populacja
dzieci objętych programem to 83 osoby. Ostatecznie ze szczepień skorzystało 63 osoby.
W kwietniu w terminach 24 (Konieczno), 25 (Kurzelów) i 26 (Włoszczowa) przeprowadzono bezpłatne badania
mammograficzne, kolejna tura badań przeprowadzona została w listopadzie w dniach 25.XI (Włoszczowa), 26.XI
(Konieczno, Kurzelów).
Gmina Włoszczowa wspierała również publikacje książkowe „Stefan Czarniecki w ogniu kresowych walk” autorstwa
Wyremontowane dzięki wsparciu gminy organy w kościele pw. WNMP we Włoszczowie
Urząd Stanu Cywilnego
Akty urodzeń – 358
Akty małżeńskie – 98, z tego cywilne – 28, konkordatowe – 66, zagraniczne wpisane do polskich ksiąg – 4
Akty zgonów – 375
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie w 2013r. objął pomocą 561 rodzin (łącznie 1618 osób).
315 dzieci przedszkolach i placówkach szkolnych objętych było bezpłatnym dożywianiem finansowanym przez
OPS, natomiast z gorącego posiłku przygotowywanego przez Stołówkę prowadzoną przez Towarzystwo Pomocy
im. Św. Brata Alberta korzystały 84 osoby, również finansowane przez Ośrodek. Z okazji Świąt Wielkanocnych
przygotowano i wydano 231 paczek żywnościowych. Na kolonie letnie w Międzywodziu skierowano 79 dzieci.
W grudniu zorganizowano Wigilię dla 200 osób.
Ponadto 139 osób skierowano do wykonywania prac społecznie-użytecznych w wymiarze 10 godzin tygodniowo,
płatnych 8,00 zł za 1 godzinę.
Świadczona była pomoc psychologiczna, prowadzone były grupy wsparcia dla osób długotrwale bezrobotnych
oraz uzależnionych. OPS przygotował Kartę Dużej Rodziny.
Remont stropów w ZPO nr 1 we Włoszczowie
Remont elewacji Domu Kultury we Włoszczowie
Zespół Ekonomiczno-Administracyjnych Szkół
1. ZPO NR 1 we Włoszczowie
• wykonanie węzła ciepłowniczego
• remont stropów (częściowy)
• zakup stolików i krzeseł uczniowskich, mebli, regałów do szatni
• zakup wykładzin podłogowych (mała szkoła)
• zakup kopiarki
• zakup laptopów
• zakup aparatu cyfrowego, zakup projektora, ekranu projekcyjnego
2. ZPO NR 2 we Włoszczowie
• remont łazienek
• remont instalacji c.o.
• remont świetlicy
• zakup krzeseł uczniowskich, mebli
• zakup telewizora, konsoli do gier, tablicy multimedialnej, monitorów, drukarki, projektora
• zakup elementów na plac zabaw
3. ZPO Kurzelów
• wymiana okien, parapetów, rynien
• remont posadzki holi 2 sale
• zakup stołów i krzeseł uczniowskich, szafy, biurka
• zakup kotła c.o. i montaż
• zakup kserokopiarki
• zakup laptopa
68 000 zł
396 188 zł
59 356 zł
2 550 zł
3 000 zł
9 254 zł
7 457 zł
13 900 zł
1 880 zł
2 500 zł
14 224 zł
10 882 zł
9 409 zł
56 210 zł
46 925 zł
6 681 zł
26 000 zł
4 600 zł
2 200 zł
4. ZPO Konieczno
• remont podłóg, montaż wykładziny PCV
• remont rozdzielni elektrycznej
• zakup stolików uczniowskich, mebli,
• remont schodów na piętro
• zakup drzwi zewnętrznych od podwórka
25 701 zł
1 082 zł
2 836 zł
3 382 zł
4 000 zł
5. Szkoła Podstawowa w Czarncy
• remont instalacji elektrycznej
• odwodnienie piwnicy, wymiana drzwi wejściowych, remont komina w Domu Nauczyciela,
• wymiana okien i parapetów w budynku szkoły
4 873 zł
14 659 zł
17 677 zł
6. Przedszkole Nr 2 we Włoszczowie
• remont ogrodzenia
• zakup krzeseł, foteli
36 674 zł
2 278 zł
7. Przedszkole Nr 3 we Włoszczowie
• wykonanie przegród w sanitariatach
• wymiana konstrukcji dachu budynku gospodarczego
• zakup i montaż okien i bramy wjazdowej
• remont schodów tarasowych
•wymiana ogrodzenia przed wejściem do budynku
2 977 zł
6 500 zł
35 423 zł
5 166 zł
10 430 zł
30 czerwca 2013 r. zakończyły się zajęcia z uczniami objętymi programem unijnym "Indywidualizacja
nauczania w klasach I-III". Program ten rozpoczął się 1 września 2011 r., na jego realizację Gmina
Włoszczowa otrzymała 295 944,49 zł.
-6-
Nr 1/2014
G
Ł
O
S
POWIATU
E X P R ES S
Informacje
XXXVIII sesja Rady Powiatu Włoszczowskiego
dzenia badania sprawozdania finansowego
Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie za 2013 rok,
- uchwalenia planu pracy Rady oraz
zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji
Rady Powiatu i planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 rok,
- wyrażenia zgody na wynajem części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu
Włoszczowskiego położonej we Włoszczowie przy ul. Wiśniowej 10, zabudowanej
budynkiem administracyjnym, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako Nr 4457/5 o pow.
0,3799 ha na okres 3 lat,
- wyrażenie zgody na wynajem części
nieruchomości stanowiącej własność
Powiatu Włoszczowskiego położonej we
Włoszczowie przy ul. Wiśniowej 10, zabudowanej budynkami garażowymi, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr
Rada Powiatu 10 głosami „za” i 1 głosem „przeciw” (radny Wiśniewski), 5 głosami
„wstrzymującymi się” (radny Krzysiek, radny Kowalczyk, radny Piekarski, radny Suliga,
radny Zięba) podjęła uchwałę Nr XXXVIII/215/13 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu
Włoszczowskiego na 2014 r.
30 grudnia 2013 r. odbyła się XXXVIII sesja
Rady Powiatu.
Po zatwierdzeniu porządku obrad i przyjęciu protokołu z obrad XXXVII sesji Rady
Powiatu radni wysłuchali informacji starosty
o pracy Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy sesjami. W dalszej kolejności Rada
przyjęła sprawozdanie starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
za 2013 rok, a następnie rozpatrzyła projekty i podjęła uchwały w sprawie:
- zmian w Wieloletniej Prognozie Finan-
sowej Powiatu Włoszczowskiego na lata
2013-2019,
- zmian w budżecie Powiatu na 2013 rok,
- ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 r.,
- przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata
2014-2020,
- uchwalenia budżetu Powiatu Włoszczowskiego na 2014 rok,
- wyboru biegłego rewidenta do przeprowa-
Najdłuższy chodnik...
Wybudowano 847 mb chodnika przy drodze
powiatowej na odcinku Januszewice - Komorniki. To najdłuższy chodnik wykonany
w 2013 roku przez Powiat Włoszczowski.
Inwestycja kosztowała 163 999,62 zł.
Odbiór techniczny odbył się 23 grudnia.
Podczas odbioru obecni byli: starosta Zbigniew Matyśkiewicz, wicestarosta Dariusz
Czechowski, członek Zarządu Powiatu Włoszczowskiego Łukasz Karpiński, wójt Gminy Kluczewsko Rafał Pałka, sołtys wsi Januszewice Dariusz Drej, sołtys wsi Komorniki
Monika Wyrwał, przedstawiciele Zarządu
Dróg Powiatowych we Włoszczowie: dyrektor Norbert Gąsieniec, kierownik Eugeniusz
Jaszewski oraz przedstawiciel firmy BUDIMEX INVESTMENTS z Kielc.
...i nowy chodnik
Zakończono budowę 82 mb chodnika przy
drodze powiatowej w Olesznie - na odcinku
od ulicy Szkolnej do ulicy Kieleckiej.
Inwestycja kosztowała 18 513,16 zł brutto
i w całości została sfinansowana przez Powiat Włoszczowski.
Odbiór techniczny odbył się 23 grudnia,
uczestniczyli w nim m.in.: starosta Zbigniew
Matyśkiewicz, wicestarosta Dariusz Czechowski, członek Zarządu Powiatu Włoszczowskiego Łukasz Karpiński, wójt Gminy Krasocin
Ireneusz Gliściński, radny Rady Gminy Krasocin Grzegorz Sitkowski, przedstawiciele
Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie: dyrektor Norbert Gąsieniec oraz kierownik Eugeniusz Jaszewski.
-7-
4457/9 o pow. 0,0308 ha i Nr 4457/5 o pow.
0,3799 ha,
- uchylenia Uchwały Nr XXVIII/155/13 Rady
Powiatu Włoszczowskiego z dnia 21 lutego
2013 r. w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych na terenie gminy Włoszczowa, usytuowanych przy drogach powiatowych, warunków i zasad korzystania
z tych przystanków oraz ustalenia stawki
opłat za korzystanie z tych przystanków,
- zmian w Statucie Zespołu Opieki
Zdrowotnej we Włoszczowie,
- wyposażenia w majątek Powiatowego
Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego we
Włoszczowie.
Starosta złożył wszystkim zgromadzonym
noworoczne życzenia. Po zamknięciu sesji,
z koncertem pieśni bożonarodzeniowych
wystąpił chór „Niezastąpieni”.
E X P R ES S
Nr 1/2014
Informacje
Koncert Świąteczny
16 grudnia 2013 r. w Powiatowym Centrum Kulturalno-Rekreacyjnym we Włoszczowie odbył się Koncert Świąteczny
z okazji jubileuszu 100-lecia Banku Spółdzielczego we Włoszczowie oraz wręczenia nagród Starosty Włoszczowskiego.
Podczas koncertu wystąpili: Grażyna Brodzińska, Maciej Damięcki oraz zespół
muzyki wiedeńskiej „Strauss Ensemble”.
Organizatorami imprezy byli: Bank Spółdzielczy we Włoszczowie, Starostwo
Powiatowe oraz Powiatowe Centrum
Kulturalno - Rekreacyjne.
Koncert Świąteczny rozpoczęła dyrektor
PCK-R Jolanta Tyjas, która w imieniu organizatorów przywitała licznie zgromadzoną publiczność. Następnie głos zabrał
prezes Zarządu Banku Spółdzielczego
we Włoszczowie Artur Kowalczyk, który
opowiedział o historii powstania Banku,
jego ofercie usług i zaangażowaniu we
wszelkie inicjatywy na rzecz społeczności
Od lewej: Maciej Damięcki, Grażyna Brodzińska, Adam Czopek
lokalnej (Bank finansuje m.in. zawody
sportowe, koncerty muzyki poważnej,
dożynki itp.).
Kolejnym punktem programu było uroczyste wręczenie nagród Starosty Włoszczowskiego za osiągnięcia w dziedzinie
twórczości artystycznej, upowszechniania
i ochrony kultury, a także w zakresie sportu
i działalności sportowej. Nagrody wręczyli:
starosta Zbigniew Matyśkiewicz i wicestarosta Dariusz Czechowski.
Starosta pogratulował laureatom i życzył
im kolejnych sukcesów. W imieniu nagrodzonych podziękował Łukasz Michalski,
a dla publiczności zaśpiewał najmłodszy
laureat Hubert Bąk.
Po uroczystym wręczeniu nagród rozpoczęła się część artystyczna, którą poprowadził Adam Czopek. Wystąpili: Grażyna
Brodzińska - polska śpiewaczka operetkowa, musicalowa oraz operowa (sopran)
oraz Maciej Damięcki - polski aktor filmowy i teatralny. Dla publiczności zagrał
zespół muzyki wiedeńskiej „Strauss Ensemble” pod kierunkiem Artura Jaronia.
Po koncercie odbył się kiermasz stroików
i ozdób świątecznych przygotowany przez
ZSP nr 2, ZSP nr 3, Internat ZSP nr 2 oraz
Fundację „Nasza Dwójka”.
Organizatorzy serdecznie dziękują Nadleśnictwu Włoszczowa oraz Zespołowi Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 we Włoszczowie
za pomoc w przygotowaniu koncertu.
LAUREACI NAGRÓD STAROSTY WŁOSZCZOWSKIEGO
- w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury:
CEZARY ŚWIETLICKI
Nagroda za pielęgnowanie tradycji regionu włoszczowskiego - przyznana na wniosek
Włoszczowskiego Towarzystwa Historycznego.
HUBERT BĄK
Nagroda za sukcesy na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach piosenki - przyznana na wniosek Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej Rady Powiatu Włoszczowskiego.
RYSZARD KOWALCZYK
Nagroda za zaangażowanie w upowszechnianie wiedzy o historii i kulturze regionu przyznana z inicjatywy Starosty Włoszczowskiego.
MŁODZIEŻOWA ORKIESTRA DĘTA PRZY DOMU KULTURY WE WŁOSZCZOWIE
Nagroda za propagowanie edukacji muzycznej i promowanie regionu włoszczowskiego przyznana na wniosek Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej Rady Powiatu Włoszczowskiego.
- za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej:
KAZIMIERZ OSTROWSKI
Nagroda za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej - przyznana na wniosek Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej Rady Powiatu Włoszczowskiego.
ŁUKASZ MICHALSKI
Nagroda za osiągnięcia w działalności sportowej - przyznana na wniosek Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej Rady Powiatu Włoszczowskiego.
LESZEK SIENKIEWICZ
Nagroda za osiągnięcia w działalności sportowej - przyznana na wniosek Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej Rady Powiatu Włoszczowskiego.
KS HETMAN WŁOSZCZOWA TRAMPKARZE MŁODSI ROCZNIK 2000 i 2001
Nagroda przyznana z inicjatywy Starosty Włoszczowskiego, za osiągnięte wyniki sportowe.
-8-
Hubert Bąk
Nr 1/2014
E X P R ES S
Informacje
Wigilia z PCPR...
Okres przedświąteczny to dla kierownictw
wielu instytucji możliwość, by wśród codziennych obowiązków, choć na chwilę zatrzymać się, spotkać z pracownikami i złożyć
bożonarodzeniowe życzenia. Taka tradycja
kultywowana jest również w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie, gdzie 20 grudnia 2013 r. odbyło się spotkanie wigilijne.
Uczestniczyli w nim pracownicy urzędu,
emerytowani pracownicy Starostwa oraz zaproszeni goście. starosta Zbigniew Matyśkiewicz, korzystając z okazji podziękował
za współpracę Zarządowi Powiatu, pracownikom oraz przedstawicielom jednostek
powiatowych.
„Barbórka” w Bukowie
Miłym akcentem był okolicznościowy występ
uczniów I Liceum Ogólnokształcącego we
Włoszczowie, który wprowadził wszystkich
w świąteczny nastrój. Ks. prałat Zygmunt
Pawlik, proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny we Włoszczowie
odmówił modlitwę oraz złożył świąteczne
życzenia.
W scenariusz życzeń wpisał się również
starosta: – Życzę Państwu rodzinnych Świąt
Bożego Narodzenia - wszelkiej pomyślności,
wiele miłości oraz wzajemnego szacunku.
Niech te życzenia przeniosą się także na
cały nadchodzący 2014 rok.
3 grudnia 2013 r. pracownicy Lhoist Bukowa
wraz z rodzinami, władze powiatu włoszczowskiego i gminy Krasocin wzięli udział
w uroczystościach z okazji zbliżającego się
Dnia Górnika.
Tradycyjne święto górnicze obchodzone jest
w dniu patronki górników św. Barbary, czyli
4 grudnia. W Bukowie obchody rozpoczęły
się uroczystym przemarszem pracowników
Lhoist Bukowa spod siedziby firmy do kościoła parafialnego, gdzie odbyła się uroczysta msza święta. Przemarsz górników ulicami
Bukowy uświetniła Młodzieżowa Orkiestra
Dęta OSP z Krasocina, która swą grą wzbudziła duże zainteresowanie mieszkańców.
Dalsza część obchodów miała miejsce we
włoszczowskim hotelu Mariage, gdzie m.in.
zostały wręczone odznaczenia „Zasłużony
dla Górnictwa RP”. Ta honorowa odznaka przyznawana jest od 2001 roku przez wicepremiera
RP, ministra gospodarki, z jego własnej inicjatywy lub na wniosek między innymi dyrektorów kopalni lub organizacji zawodowych
i społecznych działających na rzecz górnictwa.
Jest ona wyrazem uznania polskiego rządu,
nadawana wieloletnim, wzorowym górnikom.
Ceremonii dokonał Marcin Leszczyński
dyrektor do spraw produkcji.
Wśród zaproszonych gości byli: starosta Zbigniew Matyśkiewicz, wicestarosta Dariusz
Czechowski, przewodniczący Rady Powiatu
Włoszczowskiego Jarosław Ratusznik, wójt
Gminy Krasocin Ireneusz Gliściński, przewodniczący Rady Gminy Krasocin Marian
Więckowicz oraz przedstawiciele firm
współpracujących z Lhoist Bukowa.
Podczas uroczystości odznaczenia wręczył i gratulacje wyróżnionym górnikom
złożył prezes spółki Wojciech Malinowski.
Odznaczeni zostali:
• Wiesław Czekaj,
• Eugeniusz Dobrowolski,
• Zbigniew Stefańczyk,
• Bogusław Jamorski,
• Tomasz Mróz,
• Bogusław Szymkiewicz,
• Dariusz Wilk,
• Zbigniew Piwowarczyk.
Prezes Spółki wręczył również nagrody
„Zasłużony pracownik Lhoist Bukowa”.
Nagrodzeni zostali:
• Zdzisław Struski,
• Dariusz Frączek.
Tomasz Mróz kierownik kopalni „Bukowa” wręczył dyplomy nadania stopnia
górniczego.
Otrzymali je:
• Rafał Juras,
• Jan Nyga,
• Mariusz Obarzanek,
• Dariusz Makulski,
• Mirosław Saladra,
• Mirosław Krzysztofik,
• Jacek Solus.
„Honorowymi szpadami górniczymi” za
długoletnią i wzorową pracę zostali
wyróżnieni:
• Adam Chabuz,
• Ryszard Dąbek,
• Ryszard Ciszek.
...i u starosty
Tradycją lat ubiegłych, Starosta Włoszczowski wraz z Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie przygotowali spotkanie wigilijne dla
60 osób z terenu powiatu włoszczowskiego,
które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, niepełnosprawnych i osób wymagających wsparcia.
Spotkanie, które odbyło się 16 grudnia 2013 r.
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Włoszczowie, rozpoczęła przemową
i przywitaniem zaproszonych gości dyrektor
PCPR Ilona Nowak. Następnie głos zabrał
starosta Zbigniew Matyśkiewicz, składając
wszystkim zaproszonym życzenia świąteczno-noworoczne.
Pięknym i wzruszającym urozmaiceniem
spotkania był występ artystyczny przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół w Seceminie, po którym uczestnicy połamali się
opłatkiem i zasiedli do wspólnej wieczerzy
wigilijnej. Na zakończenie pracownicy PCPR
przekazali potrzebującym przygotowane
wcześniej paczki żywnościowe.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pragnie podziękować tegorocznym sponsorom,
dzięki którym pozyskano dodatkowe produkty do paczek. Szczególne podziękowania dla:
- Józefa Ochockiego - Zakład Piekarniczy we
Włoszczowie,
- Stanisława Skóry - Okręgowa Spółdzielnia
Mleczarska we Włoszczowie,
- Agaty i Dawida Piechoty - Przetwórnia
owoców Sad Danków,
- Grażyny i Krzysztofa Bałazińskich - PPH
Makart S.C.,
- Rafała Orlikowskiego - Rafmal.FHU. we
Włoszczowie,
- Stanisława Plebanka - Zakład Cukierniczy
„Camargo” we Włoszczowie,
- Krzysztofa Musiała - Zakład Cukierniczy
Tortela we Włoszczowie.
Ponadto serdeczne podziękowania dla
Joanny i Artura Oksińskich - prowadzących
restaurację „Rycerska” we Włoszczowie,
którzy przygotowali dania wigilijne oraz dla
dyrekcji, nauczycieli, w szczególności dla:
Beaty Augustyniak, Aleksandry Wojtasik
i Edyty Domagalskiej oraz uczniów Zespołu
Szkół w Seceminie za zorganizowanie występu artystycznego.
Komisja Bezpieczeństwa
12 grudnia 2013 r. zorganizowano posiedzenie
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, której przewodniczy starosta Zbigniew Matyśkiewicz. Komisja została powołana w celu realizacji zadań
w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi
służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań
określonych w ustawach w zakresie porządku
publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
Członkowie komisji zapoznali się z budżetem
powiatu włoszczowskiego na 2014 r., a także
dokonali oceny stanu bezpieczeństwa i porządku, na podstawie informacji przedstawionych
przez komendanta powiatowego policji, komendanta powiatowego państwowej straży pożarnej
oraz udzielonej przez prokuratora rejonowego
we Włoszczowie i Straż Miejską.
Na zakończenie posiedzenia starosta życzył komendantom realizacji zamierzonych celów oraz
podziękował za zaangażowanie i troskę o funkcjonowanie tych jednostek.
-9-
Obrady komisji
Nr 1/2014
Informacje
Za 100 dni matura
II Świąteczno - Noworoczny Turniej Piłki Nożnej
o Puchar Starosty Włoszczowskiego „Orlik 2013”
w „Staszicu”
11 stycznia br. w hotelu „Mariage” we Włoszczowie odbyła się studniówka maturzystów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 3 im. Stanisława Staszica, z klas: III b LO
o profilu policyjno – prawnym, IV Technikum
technologii żywności i technikum ekonomicznego oraz IV Technikum informatycznego
i logistycznego.
Bal rozpoczął przedstawiciel Komitetu Studniówkowego Zdzisław Walasek, następnie
wicedyrektor ZSP nr 3 Marzena Kwasniuk,
E X P R ES S
przywitała wszystkich zaproszonych gości.
W tej uroczystości uczestniczył sekretarz
Powiatu Roman Wojtalczyk, który w imieniu
władz samorządowych powiatu złożył życzenia całej społeczności studniówki – Niech
radość z przeżywania tego balu zaowocuje
jeszcze raz na egzaminie maturalnym powiedział. Wicedyrektor ZSP nr 3 odczytała również list Świętokrzyskiego Kuratora
Oświaty w Kielcach.
Ponad 120 zawodników wzięło udział w II
Świąteczno - Noworocznym Turnieju Piłki
Nożnej o Puchar Starosty Włoszczowskiego „Orlik 2013”, który odbył się w dniach 27 28 grudnia na boisku Orlik przy Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 we Włoszczowie. Głównym organizatorem Turnieju
był Uczniowski Klub Sportowy UNION działający przy ZSP nr 3 we Włoszczowie, natomiast głównym sponsorem nagród było
Starostwo Powiatowe we Włoszczowie. Do
Turnieju zgłosiło się 12 drużyn, które zostały podzielone na trzy grupy po cztery zespoły. W grupie „A” zagrały: DZIERZGÓW,
GTW CZOSTKÓW, SECEMIN i ŁACHÓW,
w Grupie „B”: DYNAMIT WŁOSZCZOWA,
KUZKI - KONIECZNO, OLESZNO i BEBELNO, natomiast w Grupie „C”: KOZŁÓW,
WOLA TEAM, WAFLE i zwycięzcy I edycji
Turnieju drużyna JARMET ŻELISŁAWICZKI. Po bardzo zaciętych, emocjonujących
i stojących na wysokim poziomie sportowym meczach grupowych, które odbyły się
w piątek oraz w sobotę w godzinach porannych, po dwie najlepsze drużyny z każdej
grupy awansowały do półfinałów, które rozpoczęły się w sobotnie popołudnie. Zespoły,
które przegrały w półfinałach rozegrały
mecze o miejsca 4, 5 i 6. Zwycięzcą II
Świąteczno - Noworocznego Turnieju Piłki
Nożnej o Puchar Starosty Włoszczowskiego „Orlik 2013” została drużyna JARMET
ŻELISŁAWICZKI.
W zwycięskiej drużynie JARMET grali: Rafał Szwajkowski, Marcin Szafrański, Marek
Bugaj, Marcin Michałek, Grzegorz Małek,
Rafał Szafrański, Marcin Jarmuda,
Sebastian Walasek, Mateusz Małek, Kamil
Kowalski, Krzysztof Rajczykowski oraz
Hubert Wójcik.
Wszystkie zespoły, które brały udział w turnieju otrzymały puchary i pamiątkowe statuetki od wicestarosty Dariusza Czechowskiego oraz organizatorów, nauczycieli
wychowania fizycznego w ZSP nr 3 im.
Stanisława Staszica we Włoszczowie:
Grzegorza Sitkowskiego, Andrzeja Deca,
Pawła Bielawskiego, Mariusza Ochenduszki oraz pomysłodawcy i głównego
organizatora Huberta Wójcika.
Wicestarosta Dariusz Czechowski wręczył
także nagrody dla wyróżniających się zawodników: Kamila Skoczka (ŁACHÓW) –
Najlepszego Bramkarza, Wojciecha Nidzińskiego (KUZKI-KONIECZNO) 8 bramek –
Króla Strzelców, Rafała Szwajkowskiego
(JARMET ŻELISŁAWICZKI) – Najlepszego
Zawodnika.
Ostateczna klasyfikacja:
1. JARMET ŻELISŁAWICZKI
2. KUZKI-KONIECZNO
3. ŁACHÓW
4. GTW CZOSTKÓW
5. WOLA TEAM
6. OLESZNO
w „Sikorskim”
18 stycznia 2014 r, podczas studniówki 130
uczniom z „Sikorskiego” towarzyszyli m.in.
wicestarosta Dariusz Czechowski, przewodniczący Rady Rodziców Łukasz Michalski
(obydwaj absolwenci tego liceum).
W imieniu trzecioklasistów głos zabrali
uczniowie: Monika Skoczek i Adam Rogula.
Ten piękny bal zakończony na szczęśliwym
corocznie dla maturzystów z I Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie parkiecie Mariagu
o godz. 6.30 na długo pozostanie we
wspomnieniach wszystkich jego uczestników. Tego życzył młodzieży wicestarosta
Dariusz Czechowski. – Czas dorastania ma
w sobie niezaprzeczalny urok. Niech dzisiejszy bal będzie właśnie taką niezapomnianą chwilą – powiedział wicestarosta.
Nowe drogi
Zakończono przebudowę 176 mb drogi powiatowej w miejscowości Chlewska Wola.
Inwestycja kosztowała 43 167,83 zł brutto,
w całości została sfinansowana przez Powiat Włoszczowski. Odbiór techniczny drogi
odbył się 2 grudnia. Uczestniczyli w nim:
starosta Zbigniew Matyśkiewicz, wójt Gminy Moskorzew Jarosław Klimek, radny Rady Powiatu Włoszczowskiego Artur Konarski,
przedstawiciele Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie: dyrektor Norbert
Gąsieniec, kierownik Eugeniusz Jaszewski
oraz przedstawiciel Zakładu Budowlano Drogowego „DUKT” Sp. z o.o. Sp.k. z Woli
Murowanej.
10 - 11
Zakończono przebudowę drogi powiatowej
Moskorzew - Chebdzie. Odbiór techniczny
wyremontowanej drogi odbył się 2 grudnia
2013 r. Uczestniczyli w nim: starosta Zbigniew Matyśkiewicz, wójt Gminy Moskorzew
Jarosław Klimek, radny Rady Powiatu Artur
Konarski, przedstawiciele Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie: dyrektor Norbert Gąsieniec, kierownik Eugeniusz Jaszewski oraz przedstawiciel Zakładu
Budowlano - Drogowego „DUKT” Sp. z o.o.
Sp.k. z Woli Murowanej. Przebudowa odcinka drogi o długości 125 mb kosztowała
42 028,18 zł brutto. Inwestycja w całości
została sfinansowana przez powiat.
Jak minął 2013 rok w powiecie
DROGI, CHODNIKI
Przebudowa drogi powiatowej Chotów – Krasocin, odcinek dł. 3450 mb, wartość zadania 713 043,30 zł, z tego: dotacja Gminy Krasocin – 200 000,00 zł
Przebudowa drogi powiatowej Kuczków – granica woj. świętokrzyskiego, odcinek dł. 2610 mb
wartość zadania - 465 655,15 zł, z tego: dotacja Gminy Secemin – 110 000,00 zł, dotacja z Lasów Państwowych Nadleśnictwa Koniecpol – 96 907,13 zł
Przebudowa ulicy Przedborskiej we Włoszczowie, w ciągu drogi powiatowej, Inwestycja
realizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, wartość zadania –
819 897,72 zł, z tego: środki Powiatu - 232 677,72 zł, dotacja Gminy Włoszczowa – 198
000,00 zł, dotacja z budżetu państwa – 389 220,00 zł
Budowa chodnika przy drodze powiatowej odcinek Januszewice - Komorniki, długość
847 mb, wartość zadania – 163 999,62 zł
Przebudowa drogi dojazdowej do szpitala we Włoszczowie – wjazd na parking szpitalny,
wartość zadania - 36 160,03 zł; drogi dojazdowej do szpitala we Włoszczowie przy
prosektorium od ul. Żeromskiego do wjazdu na parking szpitalny na odcinku dł. 172 mb wartość
zadania - 49 690,37 zł, z tego: dotacja Gminy Włoszczowa – 17 000,00 zł, drogi dojazdowej do
szpitala we Włoszczowie od strony podjazdu dla karetek wartość zadania - 87 089,71 zł
Przebudowa drogi powiatowej Kossów – Chycza, odcinek dł. 940 mb, wartość zadania 243 540,12 zł, z tego: dotacja Gminy Radków – 90 000,00 zł
Przebudowa drogi powiatowej Moskorzew–Chebdzie, odcinek dł. 725 mb, wartość zadania 150 102,13 zł
Przebudowa drogi powiatowej Piaski – Mrowina, odcinek dł. 1450 mb, wartość zadania 309 817,69 zł, z tego: dotacja Gminy Kluczewsko – 160 000,00 zł.
Przebudowa drogi powiatowej Międzylesie – Motyczno, odcinek dł. 1015 mb, wartość
zadania - 249 463,01 zł, z tego; dotacja Gminy Włoszczowa – 100 000,00 zł
Przebudowa drogi powiatowej Wola Czaryska – Ojsławice, odcinek dł. 570 mb, wartość
zadania – 144 726,41 zł, z tego: dotacja Gminy Secemin – 20 000,00 zł
Przebudowa drogi powiatowej Nieznanowice – Rząbiec – Ludynia w miejscowości
Rząbiec, odcinek dł. 428 mb, wartość zadania - 113 371,56 zł
Przebudowa drogi powiatowej w Radkowie, odcinek dł. 308 mb, wartość zadania 104 990,93 zł
Przebudowa drogi powiatowej Przygradów – Lipno, odcinek dł. 553 mb, wartość zadania 99 514,13 zł, z tego: dotacja Gminy Włoszczowa – 25 000,00 zł
Przebudowa drogi powiatowej Nieznanowice – Rząbiec – Ludynia w miejscowości
Wymysłów, odcinek dł. 530 mb, wartość zadania - 124 745,37 zł, z tego: dotacja Gminy
Włoszczowa – 50 000,00 zł
Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Żelisławice, odcinek dł. 400 mb,
kostkę brukową dostarczyła Gmina Secemin. wartość zadania - 55 874,47 zł
Przebudowa drogi powiatowej i drogi powiatowej w Ludyni, odcinek dł. 381 mb, wartość
zadania - 95 676,56 zł, z tego: dotacja Gminy Krasocin – 39 000,00 zł
Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Chlewska Wola, odcinek dł. 176 mb, wartość
zadania - 43 167,83 zł
Budowa chodnika z elementami odwodnienia przy drodze powiatowej od skrzyżowania
z ul. Sportową w Bukowie do zjazdu na cmentarz w Skorkowie, wartość zadania 79 996,63 zł, z tego: dotacja Gminy Krasocin 50 000,00 zł
Wykonanie odwodnienia na drodze powiatowej w Bukowie, wartość zadania - 25 046,48 zł
Wykonanie parkingu przy drodze powiatowej w Koniecznie, wartość zadania - 24 203,69 zł
Poprawa odwodnienia drogi powiatowej Chlewice–Jadwigów, w miejscowości Chlewice,
wartość zadania - 22 898,81 zł
Remont zaniżenia na drodze powiatowej odcinek Karolinów – Lipia Góra, na odcinku
dł. 30 mb, wartość zadania - 21 467,68 zł
Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Oleszno, wartość zadania –
18 513,16 zł
Budowa zatoczki postojowej przy drodze dojazdowej do Zakładu „Stolbud” Włoszczowa,
wartość zadania - 10 517,37 zł
Nr 1/2014
E X P R ES S
droga Krasocin - Chotów
ul... Przedborska we Włoszczowie
POZOSTAŁE ZADANIA INWESTYCYJNE
Budowa łącznika nadziemnego pomiędzy PCK-R, a ZSP nr 2 we Włoszczowie, wartość
zadania – 347 332,44 zł
Budowa „PARKU MŁODEGO NAUKOWCA”, wartość zadania – 613 022,38 zł; środki UE –
412 948,00 zł, środki Powiatu – 200 074,38 zł; zakończenie inwestycji w 2014 r.
Remont grobli czołowej zbiornika wodnego „Biadaszek”, wartość zadania – 240 952,97 zł
(dotacja z budżetu państwa)
droga Międzylesie - Motyczno
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG PUBLICZNYCH
Liczba wydanych dokumentów w 2013 roku:
- prawo jazdy – 1572 sztuki,
- dowody rejestracyjne – 5442 sztuki,
- karty pojazdu – 1031 sztuk.
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA w 2013 roku, m.in..:
- wydał 307 decyzji pozwoleń na budowę (w tym 22 decyzje dotyczące infrastruktury, tj. sieci:
wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych, gazowych oraz dróg i parkingów),
- przyjął 618 zgłoszeń zamiaru budowy/wykonania robót budowlanych (w tym 60 dotyczących
przebudowy dróg powiatowych i gminnych).
droga Wola Czaryska - Ojsławice
Park Młodego Naukowca przy LO nr 1
droga w Wymysłowie
Łącznik pomiędzy budynkiem PCKR i ZSP nr 2
- 11 -
E X P R ES S
Nr 1/2014
Organizacje chcą się rozwijać
Felieton
Kto wymyślił kalendarz, a kto zegarek
Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej we Włoszczowie zamknął pierwszy rok działań
na rzecz rozwoju organizacji pozarządowych w powiecie włoszczowskim i jędrzejowskim. W projekcie udział bierze już ponad trzydzieści organizacji i prawie 100 osób. Celem głównym ośrodka
jest poprawa kondycji trzeciego sektora w regionie i promowanie wiedzy o ekonomii społecznej.
Doradztwo i usługi specjalistów z dziedziny prawa, księgowości i biznesu społecznego przyniosły
wymierne efekty. Część organizacji uporządkowała swoją sytuację prawną (zgłoszenie aktualnych
danych do KRS, zmiana statutu, uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego) i dokumentację finansową (dopełnienie obowiązków sprawozdawczych za poprzednie lata, przyjęcie właściwych procedur), niektóre podjęły decyzję o rozwinięciu działań i wprowadzeniu działalności statutowej odpłatnej lub działalności gospodarczej. Przedstawiciele organizacji korzystają też chętnie
z organizowanych przez Centrum Szkoleniowo-Doradcze LOWES szkoleń służących profesjonalizacji działań zarządów (kurs podstaw księgowości dla członków zarządu, prawnych aspektów
działania stowarzyszeń i fundacji, organizacji wolontariatu, zarządzania zasobami ludzkimi,
tworzenia spółdzielni socjalnych itp.). Od listopada kilkunastoosobowa grupa działaczy społecznych z regionu uczestniczy też w 7-miesięcznym cyklu spotkań wyjazdowych Szkoły Liderów.
LOWES dysponuje wygodną, wyposażoną w narzędzia multimedialne salą szkoleniową, którą
udostępnia nieodpłatnie także organizacjom pozarządowym na zebrania zarządów lub walne
zgromadzenia członków. Odbyło się tutaj m.in. spotkanie założycielskie nowego Stowarzyszenia
Emerytów i Rencistów Oświaty, którego członkowie skorzystali z przewidzianej w projekcie pomocy prawnej dla osób planujących rozpoczęcie działalności w obszarze ekonomii społecznej.
Z pomocą doradców i pracowników biura LOWES wypracowali statut i przygotowali dokumenty
rejestracyjne. W październiku 2013 SEiRO uzyskało wpis do KRS. Trwają już przygotowania do
zgłoszenia następnych nowych podmiotów.
Oferta LOWES skierowana jest także do osób bezrobotnych, które poszukują sposobu na samozatrudnienie. Bezrobotni korzystają w ośrodku z doradztwa prawnego, księgowego i biznesowego
oraz szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej. Prowadzone są
konsultacje i przygotowania do powołania spółdzielni socjalnych.
Projekt realizowany będzie do października 2015 roku. Prowadzony jest jeszcze nabór podmiotów,
ale liczba miejsc dla organizacji jest ograniczona. Stowarzyszenia i fundacje, które chciałyby skorzystać z pomocy w profesjonalizacji swoich działań, powinny się pospieszyć ze zgłoszeniem do
ośrodka. Początek roku jest okresem sprawozdawczym, wiele organizacji będzie chciało z pewnością skorzystać z bezpłatnej obsługi księgowej (sporządzenie sprawozdania finansowego do
US). Poza tym im wcześniej podmiot wejdzie do projektu, tym więcej na nim skorzysta – w większej
liczbie wsparć będzie miał okazję wziąć udział.
LOWES prowadzi też kampanię promocyjną ekonomii społecznej. O przedsiębiorczości realizowanej w trzecim sektorze mieszkańcy regionu mieli okazję dyskutować podczas pięciu spotkań
informacyjnych, trzech debat nad ES, seminarium i konferencji. Podobne formy promocji będą
realizowane także w tym roku. Organizacje będą miały też okazję wziąć udział w pierwszych organizowanych na terenie powiatu lokalnych targach ekonomii społecznej, podczas których na udostępnionych samodzielnych stoiskach będą mogły zaprezentować swoją działalność. Pracownicy
ośrodka mają nadzieję, że oprawa targów sprawi, iż staną się one świętem trzeciego sektora w regionie.
Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej we Włoszczowie to projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przez trzech partnerów:
Lokalną Grupę Działania „Krzemienny Krąg” w Bałtowie (lider projektu), Fundację PEStka z Kielc
i Fundację Akademia Obywatelska z Przeworska. Wszystkie oferowane wsparcia są całkowicie
bezpłatne. Biuro LOWES, obsługujące uczestników projektu, oraz Centrum Szkoleniowo-Doradcze mieszczą się we Włoszczowie przy ul. Mickiewicza 12 (są dostępne dla osób niepełnosprawnych – wejście od strony podwórka), tel. 731 721 329. Znajduje się też tutaj Inkubator
Przedsiębiorczości Społecznej, który udostępnia organizacjom zaplecze techniczno-biurowe
i teleinformatyczne. Pracownicy małych, nieposiadających biura organizacji nie muszą już, realizując rozmaite zadania i projekty, korzystać z własnego domowego sprzętu i materiałów – udostępnia je Inkubator. Wszelkiej pomocy związanej z prowadzeniem NGO udzielają tutaj też osoby
doświadczone w pracy w organizacjach pozarządowych.
W czasie karnawału najbardziej nie lubię tego, że ciągle ktoś usiłuje mnie na siłę wzruszyć.
Robią to przede wszystkim media, ale szczególnie celuje w tym mój ulubiony włoszczowski
portal TLW info, który – zaryzykuję twierdzenie - wedle klasyfikacji McLuhana jest medium
zimnym, więc za wszelką cenę próbuje wywołać w odbiorcach emocje. Najczęściej te
negatywne, skierowane przeciwko burmistrzowi. Po tym przekazie, tubie opozycji, gdzie
informacje wyrastają, jak zboże w ZSRR (niczym słupy telegraficznie wysoko, ale rzadko)
obywatel Włoszczowy ma przelewać łzy, że tak źle sobie włodarza wybrał i w dodatku
z samymi minusami, bo w niczym chłop nie punktuje tak świetnie, i tak celnie, jak autor surowy
owych wszystkich krytyk. W portalu TLW redaktor podszywa się pod praktykanta, w drugim
„sympatyzującym” z burmistrzem Echu Dnia zaprasza na czaty z mieszkańcami. Tak czy siak
ma swoje nieomylne sposoby, by albo dokonywać inwazji, albo zabić mnie śmiechem. Świat
nie składa się wyłącznie z miłośników Mozarta czy Botticellego. Ale TLW Info i ED chciałyby,
aby wyrzeźbiony przez nie posąg gospodarza gminy – wzór niedościgniony mądrości, przedsiębiorczości i filantropii, rozkładał się równo wśród ludzi, ale równie źle na obecną władzę.
Zaś czytając posty na forach internetowych nie można powiedzieć, iż są to teksty literackie,
filozoficzne, prawne, a jedynie postne, pośpieszne „plwociny”. Czytelnik jakiś boczek, czy smalec ma uchwycić aluzje, znaczenie wtrąceń, szukać genezy niedoskonałości od prababki,
porywać się na cytaty z ulicy, tropy, toposy, archetypy z pubu – słowem stereotypy tylko, żeby
skutecznie dokopać byle czym, ale kopać długo jednym i tym samym wymyślonym wątkiem.
Można odnieść wrażenie, że gdyby nie TLW Info i ED ludzkość nie obmyśliłaby jeszcze kalendarza i zegarka. A póki co społeczeństwo, czyli wyborcy muszą czuć strach zmian, strach ten
rozsiewać, by w przyszłości żyć w otulinie dyscypliny i porządku. Naprawiacze wszelkich
usterek i awarii, niedomogów „złote rączki” demokracji nie muszą się liczyć z nikim i z niczym,
tym bardziej, że takie jest prawo opozycji. Według niej gmina wiruje w chaosie i przypadkach.
I śni się opozycji, że jedynie ona, niezłomna pozostała na swoim miejscu. A może po prostu
stoi bezczynnie i czeka na pomnik „Pogromczyni burmistrza – wdzięczna ludzkość”. Prawda,
że życie to romantyczna komedia?
Iwona Boratyn
WYDAWCA: Gmina Włoszczowa, ul. Partyzantów 14, tel. 41 394 26 69 wew. 146
REDAKCJA: Urząd Gminy Włoszczowa, redaktor naczelny Iwona Boratyn, zdjęcia: UG Włoszczowa, Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego we Włoszczowie
SKŁAD i DRUK: P.W. UNIMAR, Włoszczowa, ul. Jędrzejowska 81, tel. 41 39 44 670, [email protected]
Nakład: 1500 egz.
- 12 -