Maximae tekst 1 2014

Transkrypt

Maximae tekst 1 2014
Dr Paulina Święcicka: Łacińska terminologia prawnicza 2014 / 2015
Maximae, sententiae, regulae iuris
Non ex regula ius sumatur, sed ex iure quod est regula fiat. [Paulus,
D. 50.17.1] = Reguły nie tworzą prawa, lecz się z niego wywodzą.
 por. Non est regula, quin fallit [ex Iavolenus, D. 50.17.202] =
Nie ma reguły, która nie potrafi wprowadzić w błąd.
 por. Omnis definitio in iure civili periculosa est : parum
(Hall.) est enim, ut non subverti potest [Iavolenus, D.
50.17.202] = Wszelka definicja w prawie cywilnym jest
niebezpieczna, ponieważ rzadko się zdarza, by nie można było
jej obalić.
Paul. 16 ad Plaut. D. 50.17.1: Regula
est, quae rem quae est breviter
enarrat. non ex regula ius sumatur,
sed ex iure quod est regula fiat. per
regulam igitur brevis rerum
narratio traditur, et, ut ait Sabinus,
quasi causae coniectio est, quae
simul cum in aliquo vitiata est,
perdit officium suum.
Regułą jest to, co krótko
przedstawia istniejący stan rzeczy;
nie prawo wynika z reguły, ale
regułę tworzy się z istniejącego
prawa; za pomocą reguły krótko
przedstawiany jest stan rzeczy i,
jak twierdzi Sabinus, sprawa jest
jakby wyjaśniona; jeśli tylko reguła
w jakiejkolwiek części jest
wadliwa, traci swoją ważność
[użyteczność].