Zestawy badań olejów turbinowych

Transkrypt

Zestawy badań olejów turbinowych
ZESTAWY BADAŃ OLEJÓW TURBINOWYCH
Turbina wodna
Turbina gazowa
Turbina parowa
Zestaw T1
Zestaw T2
Zestaw T3
Zestaw T4
Pierwiastki zużyciowe
Dodatki uszlachetniające
Zanieczyszczenia
V
V
V
V
Lepkość kinematyczna (100˚C)
V
V
V
V
Lepkość kinematyczna (40˚C)
V
V
V
V
Analiza widma FTIR
V
V
V
V
Woda metodą KF
V
V
V
V
Liczba kwasowa (TAN)
V
V
V
V
Inhibitor utleniania
V
V
V
V
Odczyn pH
V
V
V
V
Klasa czystości
X
V
V
V
Zdolność wydzielania powietrza
X
X
V
V
Liczba deemulgacyjna
X
V
X
V
Pienienie
X
X
V
V
Odporność na utlenianie
X
V
V
V
Właściwości przeciwkorozyjne
X
V
X
V
Badania
(Utlenienie, Nitrowanie, Sulfonowanie)
Pozostałe zestawy badań:
- Program badań chłodziw
- Program środków smarnych
Dostępne na stroniewww.oiltest.pl
Badanie
podstawowe
CENNIK
Cena netto [PLN]
Zestaw
1 próbka
5-20 próbek
20-50 próbek
>50 próbek
T1
350
325
300
280
T2
900
855
810
765
T3
900
855
810
765
T4
1050
1000
950
900
Cena netto podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według obowiązujących przepisów
Podana cena dotyczy badań jednej próbki.
Cena obejmuje:
Usługę darmowej przesyłki InPost–paczkomaty (darmowa przesyłka obowiązuje przy zleceniu na minimum 3 próbki w zakresie Zestawu nr 1)
Badania laboratoryjne: Wszystkiepróbki sąanalizowaneidiagnozowane w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania próbki pod warunkiem uzyskania prawidłowo wypełnionej
karty informacyjnej próbki oraz zlecenia.
Wysłanieraportu z badańpoprzeze-mail lub faks
Zlecenie badania dostępne pod adresem:
www.oiltest.pl
Adres odbioru próbek:
ul. Konarskiego 18C
44-100 Gliwice
Kontakt w sprawach ofert i zleceń tylko pod nr tel.:
+48 737 319 558
Grupa ATE Jadwiga Śmieszek
44-100 Gliwice, ul. Konarskiego 18C
[email protected], tel. +48 737 319 558

Podobne dokumenty