Konkurs wiedzy o lesie “CHRONMY LAS”

Transkrypt

Konkurs wiedzy o lesie “CHRONMY LAS”
Konkurs wiedzy
o
lesie
,
“CHRONMY LAS”
Konkurs obejmuje swym zasięgiem uczniów ze szkół podstawowych oraz gimnazjów
z terenu powiatu krotoszyńskiego. Szkołę reprezentuje 3-osobowa drużyna, która
wspólnie odpowiada na pytania z zakresu wiadomości o lesie, ochrony lasu oraz
przepisów przeciwpożarowych.
Do konkursu uczniowie przygotowują się we własnym zakresie z wiadomości
zawartych w podręcznikach, informatorach, przepisach przeciwpożarowych oraz
innych dostępnych źródłach.
Konkurs odbędzie się 9 grudnia 2010 roku o godz. 10:00 w holu kina Przedwiośnie
w Krotoszynie przy Al. Powstańców Wlkp. 18
Na zgłoszenia drużyn czekamy do 25 listopada 2010 roku
pod adresem:
Krotoszyński Ośrodek Kultury
ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 18
63 - 700 Krotoszyn
tel. 62 725 42 78
organizator: Krotoszyński Ośrodek Kultury
współorganizator: Nadleśnictwo Krotoszyn, Komenda Straży Pożarnej w Krotoszynie
SPEKTAKL TEATRALNY
o tem a tyc e ekologic znej
Przesłuchania festiwalowe odbędą się 10 grudnia 2010 roku w Kinie Przedwiośnie
przy Al. Powstańców Wlkp. 18 w Krotoszynie, od godz. 11:00.
Kategorie wiekowe: 3 - 6 lat, 7 - 12 lat, powyżej 13 lat.
Uczestników oceniać będą jurorzy powołani przez organizatora.
Spektakl powinien zawierać wątek ekologiczny.
Kryteria oceny:
- wartości wychowawcze
- ogólny wyraz artystyczny
- dobór oraz estetyka kostiumów i rekwizytów
- umiejętności wokalne
- opracowanie choreograficzne
- dobór repertuaru.
Czas trwania nie dłużej niż 25 min.
Udział w festiwalu należy zgłaszać na kartach zgłoszeń dołączonych do regulaminu
oraz dostępnych na stronie internetowej organizatora do dn. 30 listopada 2010 roku
Karty prosimy przesyłać na adres biura organizacyjnego.
W przypadku korzystania z własnych podkładów muzycznych, prosimy zwrócić
szczególną uwagę na nagranie na nośniku CD renomowanych firm ( Verbatim, Sony,
TDK), nagranie z prędkością 4x, 8x, 12x (nie wyższą) w formacie CD w 2 kopiach na
nowych nośnikach.
Uczestników obowiązuje akredytacja w kwocie 7 zł.
Szczegółowe informacje: 509 282 972.
konkurs plastyc zny
ZADZIWIAJ¥CY
ŒWIAT OWADÓW
kategoria 3 - 6 lat i 7 - 9 lat
wykonanie rysunków i prac malarskich
format: A3
technika: dowolna z wyłączeniem technik przestrzennych
kategoria 10 lat i powyżej
format: B2 (50x70 cm) lub B1 (100x70 cm)
technika: dowolna z wyłączeniem technik przestrzennych
Prace należy nadsyłać lub osobiście dostarczyć do dnia 30 listopada 2010 roku
na adres: Krotoszyński Ośrodek Kultury
ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 18, 63 - 700 Krotoszyn
Wręczenie nagród oraz wystawa nagrodzonych prac odbędzie się 9 grudnia 2010 r.
o godz. 17:00 w kinie Przedwiośnie.
Prace nie nagrodzone będzie można odebrać po rozstrzygnięciu konkursu
w Krotoszyńskim Ośrodku Kultury do dnia 30 grudnia 2010 r.
UWAGA !!!
Prace należy nadesłać nie oprawione z dokładnym opisem na odwrocie pracy
według wzoru:
imię i nazwisko .......................................................................................
wiek uczestnika .....................................................................................
adres szkoły lub instytucji zgłaszającej prace .......................................
nr tel. ......................................................................................................
imię i nazwisko instruktora .....................................................................

Podobne dokumenty