program - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ

Transkrypt

program - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ
Dziekan oraz Rada Wydziału
Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ
mają zaszczyt zaprosić Państwa
na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2016/2017
Uroczystość odbędzie się
30 września 2016 r. o godz. 15:00
w Auli im. prof. Wacława Szuberta, ul. Lindleya 5a
PROGRAM UROCZYSTOŚCI:
1.
Hymn państwowy
2.
Wystąpienie dr. hab. Tomasza Cieślaka, prof. nadzw. UŁ – Prorektora
ds. studenckich UŁ
3.
Wystąpienie dr. hab. Radosława Bani, prof. nadzw. UŁ – Dziekana WSMiP UŁ
4.
Ślubowanie studentów I roku
5.
Wykład inauguracyjny Współczesne stosunki międzynarodowe. Od geoekonomiki
do geopolityki – prof. dr hab. Jarosław Gryz, Akademia Obrony Narodowej
w Warszawie
6.
Wystąpienie przedstawicieli Samorządu Studenckiego WSMiP UŁ
7.
Gaudeamus
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Uniwersytet Łódzki
ul. Składowa 43, 90–127 Łódź, Polska; tel. (48 42) 635 42 65, faks (48 42) 66 55 687
www.wsmip.uni.lodz.pl, e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty