Generuj PDF - Zamówienia publiczne KSP

Transkrypt

Generuj PDF - Zamówienia publiczne KSP
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE KSP
Źródło:
http://przetargi.policja.waw.pl/zam/powyzej-30-000-euro/archiwum/2016/38926,Dostawy-materialow-eksploatacyjnych-do-ur
zadzen-marki-XEROX.html
Wygenerowano: Wtorek, 7 marca 2017, 23:58
DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ
MARKI XEROX
Nr referencyjny: WZP-904/16/52/Ł
Wartość zamówienia: Powyżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień: 30125110
Termin składania ofert: 19.05.2016 do godz. 13:00
Uwaga
SIWZ został dodany po opublikowaniu się ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE.
ZAŁĄCZNIKI DO STRONY
Ogłoszenie o zamówieniu 140.34 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 256.92 KB
Załączniki do edycji 262.5 KB
Wybór najkorzystniejszej oferty 813.65 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 129.24 KB
Ocena: 0/5 (0)
Tweetnij

Podobne dokumenty