Generuj PDF - Zamówienia publiczne KSP

Transkrypt

Generuj PDF - Zamówienia publiczne KSP
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE KSP
Źródło:
http://przetargi.policja.waw.pl/zam/powyzej-30-000-euro/archiwum/2016/38924,Dostawy-materialow-eksploatacyjnych-do-ur
zadzen-marki-MINOLTA.html
Wygenerowano: Piątek, 3 marca 2017, 16:55
DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ
MARKI MINOLTA
Nr referencyjny: WZP-903/16/51/Ł
Wartość zamówienia: Powyżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień: 30125110
Termin składania ofert: 20.05.2016r. godz. 12:00
Uwaga
Dodano SIWZ po opublikowaniu się ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE.
ZAŁĄCZNIKI DO STRONY
Ogłoszenie o zamówieniu 139.97 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 254.84 KB
Załączniki do edycji 228 KB
Pytania i odpowiedzi 140.41 KB
Wybór najkorzystniejszej oferty 825.15 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 134.18 KB
Ocena: 0/5 (0)
Tweetnij

Podobne dokumenty