Ankieta dla rodziców, którzy chcieliby zapisać dziecko do naszego

Transkrypt

Ankieta dla rodziców, którzy chcieliby zapisać dziecko do naszego
Ankieta dla rodziców, którzy chcieliby zapisać dziecko do naszego
przedszkola, wraz z rekrutacją na rok szkolny 2016/2017
....Rozpoczęcie edukacji przedszkolnej przez małego człowieka jest ogromnym przeżyciem dla
niego samego jak również dla Was, rodziców.
Chcemy aby dla państwa i Waszych pociech moment przyjścia do przedszkola był jak najmniej
stresujący, bo wiadomo strach i niepokój budzi to co nieznane i nowe.
Rozumiejąc to, pragniemy już teraz poznać choć w części państwa oczekiwania, jak również
zainteresowania, upodobania i potrzeby państwa dzieci. Pomoże nam w tym przygotowana
ankieta.
Zapewniamy, że wszystkie informacje, które zdobędziemy posłużą nam aby lepiej poznać
państwa i państwa dzieci i wyjść naprzeciw oczekiwaniom.
Imię i nazwisko dziecka ..........................................................................................................................
Data urodzenia .......................................................................................................................................
1. Czy dziecko uczęszczało już do przedszkola lub żłobka?
o
Tak
o
Nie
2. Czy choć w części znają państwo przedszkole do którego chcielibyście posłać
dziecko?
Tak, ponieważ ....................................................................................................................
Nie ......................................................................................................................................
3. Czy proponowane godziny pracy p-la ( tj. 6.30 – 17. 30 ) - są wystarczające?
o
Tak
o
Nie
4. Czy i jakie zajęcia bądź spotkania pomogłyby państwu i państwa dzieciom
w aklimatyzacji?
o
Zajęcia aklimatyzacyjne dla grup
o
Dni otwarte
o
Spotkania dla rodziców z przyszłymi wychowawczyniami
o
pogadanka ze specjalistą ( psycholog, pedagog )
o
udział w pikniku dla dzieci już uczęszczających,
o
udział w zorganizowanym spotkaniu dla dzieci ( teatrzyk, spotkanie muzyczne )
o
inne ...............................................................................................................................
5. Jakie zajęcia dodatkowe państwa interesują?
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
6. Poniższe informacje dotyczą charakterystyki państwa dzieci i pomogą nam w panowaniu
i organizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz wyjść naprzeciw potrzebom i
podobaniom Waszych dzieci:
I. Samodzielność ( proszę podkreślić stwierdzenia, które dz. charakteryzują )
 Jedzenie
- samodzielnie
- wymaga zachęty i pomocy
- jest „niejadkiem”
- wymaga specjalnej diety
 Ubieranie
- samodzielnie się ubiera
- wymaga niewielkiej pomocy
- nie potrafi się samodzielnie ubrać
 Toaleta
- jest w pełni samodzielne
- zgłasza potrzeby, ale wymaga pomocy
- zdarza mu się zapominać o zgłaszaniu potrzeb
 Inne uwagi dotyczące samodzielności dzieci
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
II. Zachowanie ( przy każdym punkcie proszę wstawić tak lub nie)
 Czy ma trudności w rozstawaniu się z rodzicami
 Czy potrafi samodzielnie zająć się zabawą
 Czy ma kontakt z innymi dziećmi
 Jak często?
.........................................
....................................................
.....................................................
........................................................................................................
 Czy lubi bawić się z innymi dziećmi?
............................................................
 Czy współpracuje z innymi dziećmi? .................................................................
 Czy jest przyzwyczajone do zabawy tylko z dorosłymi? ....................................
III. Emocje (proszę podkreślić stwierdzenia, które dziecko charakteryzują )
 Nieśmiałe
 Łatwo popadające w płacz
 Trudno adoptujące się do nowej sytuacji
 Radosne i wesołe
 Bardzo ruchliwe
 Bardzo spokojne
 Aktywne i zainteresowane tym co dzieje się wokół
 Łatwo wpadające w złość lub rozpacz
 Śmiałe i otwarte wobec innych
IV. Ulubione zabawy, zainteresowania, upodobania mojego dziecka:
…..............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
V. Czy dziecko lubi, gdy mu się czyta? Ulubione
książki: ....................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
VI. Inne informacje o dziecku: ( uprzejmie prosimy o przekazanie tych informacji, które
uznacie Państwo za ważne )
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Wyrażam zgodę na zbieranie wymienionych danych na użytek przedszkola.
………………….................................
( Podpis rodziców )
Dziękujemy za wypełnienie powyższej ankiety i prosimy o złożenie jej
w biurze przedszkola „Mali Einsteini” lub przesłanie drogą
elektroniczną.

Podobne dokumenty