Dla Przedsięwzięcia 2.1.1. tj. Zakładanie działalności gospodarczej

Transkrypt

Dla Przedsięwzięcia 2.1.1. tj. Zakładanie działalności gospodarczej
Załącznik nr 2
3.01.2017
Lista operacji wybranych w ramach naboru wniosków nr 1/2016
Dla Przedsięwzięcia 2.1.1. tj. Zakładanie działalności gospodarczej
Termin trwania naboru wniosków: od dnia 9.12.2016 r godz. 10.00 do dnia 22.12.2016, godz. 14.00.
L.p.
Syg.
Numer
identyfikacyjny
1.
I/1/16
064543732
Imię i nazwisko
/ nazwa
wnioskodawcy
Tytuł operacji
Założenie działalności gospodarczej,
Filipiak Paweł działalność profesjonalna, naukowa i
techniczna
Limit środków: 630 tys. zł
Ustalona
Kwota
Operacja
Zgodność z
Liczba
Wnioskowana
Operacja
Zgodność
kwota
obniżająca Intensywność
mieści się w
zakresem
uzyskanych kwota pomocy
wybrana do
z LSR
wsparcia w budżet
pomocy
limicie
tematycznym
punktów
w (zł)
finansowania
(zł)
LSR w (zł)
środków
TAK
TAK
29
90000,00
90000,00
90000,00
premia
TAK
TAK
Utworzenie działalności
gospodarczej w zakresie produkcji
łożysk, kół zębatych i innych
elementów napędowych
TAK
TAK
26
90000,00
90000,00
90000,00
premia
TAK
TAK
2.
I/5/16
063717235
Stróżyk
Elżbieta
3.
I/4/16
071871831
Goliński Jakub
Rozpoczęcie działalności
gospodarczej w zakresie usług
geodezyjno-kartograficznych
TAK
TAK
25
90000,00
90000,00
90000,00
premia
TAK
TAK
TAK
TAK
24
90000,00
90000,00
90000,00
premia
TAK
TAK
4.
I/14/16
071909306
Gawroński
Marcin
Założenie działalności
gospodarczej polegającej na
serwisie narzędzi do obróbki
drewna oraz materiałów
drewnopochodnych
5.
I/2/16
071832084
Florkowski
Bartosz
Zakup minikoparki szansą na
utworzenie działalności gospodarczej
TAK
TAK
17
90000,00
90000,00
90000,00
premia
TAK
TAK
6.
I/3/16
071832303
Małecka Ewa
Utworzenie wypożyczalni sprzętu
budowlano-ogrodniczego i
elektronarzędzi
TAK
TAK
17
90000,00
90000,00
90000,00
premia
TAK
TAK
071918734
Robert
Brzykcy
Utworzenie działaalności
gospodarczej w zakresie usług
kateringowych oraz prowadzenia
restauracji w Pogorzeli
TAK
TAK
17
90000,00
90000,00
90000,00
premia
TAK
TAK
7.
I/7/16
Strona 1 z 2
8.
I/10/16
071903940
Staniek
Joanna
Otwarcie działalności
gospodarczej polegającej na
świadczeniu usług w zakresie
nauki jazdy konnej, a także
aktywnego spędzania czasu
wolnego.
TAK
TAK
17
90000,00
90000,00
90000,00
premia
Wszystkie wnioski wybrane zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków
Strona 2 z 2
TAK
NIE