wszystko! - Przegląd Piekarski

Transkrypt

wszystko! - Przegląd Piekarski
reklama 01
reklama 02
reklama 04
reklama 03
Domowe obiady, dowóz do domu, cattering,
uroczystości rodzinne i imprezy okolicznościowe,
(032) 767-40-63 0 609-090-698
Masz prawo wiedzieć
WSZYSTKO!
K r z y s z t o f Tu r z a ń s k i
w w w. p i e k a r y. b l o o g . p l
reklama 04
PRZEGLĄD PIEKARSKI
PRZEGLĄD PIEKARSKI
100% więcej mocy
Czas zmian
Krzysztof Turzañski
całkiem subiektywnie:
M
W cieniu dwóch wież
T
ytuł niemal jak z Tolkiena, niestety tym razem to nie fantastyka, a brutalna rzeczywistość. Bo chociaż widziałem
już niejedno - to przeżyłem prawdziwy wstrząs. Bo wiedzieć,
że coś istnieje, a zobaczyć to na własne oczy - to zupełnie coś
innego. A w cieniu piekarskich wież kryje się obraz nędzy i
rozpaczy.
Choć o barakach na ulicy Henryka Londnera słyszałem, to
nigdy wcześniej ich nie widziałem. Co więcej - nie miałem
zielonego pojęcia gdzie ich szukać. Tymczasem stoją niemal
w samym sercu miasta. I wyglądają gorzej - niż to sobie wyobrażałem.
Bez toalety, bez wody, bez ogrzewania. Bez perspektyw. Bez
nadziei. Tu nikt w nic już nie wierzy, na nic nie czeka. Ot,
świat oglądany przez dno butelki. A mówią, że nadzieja umiera
ostatnia.
Życie pędzi do przodu, a każdy patrzy na siebie i nie ogląda
się na innych. Takich miejsc łatwiej nie widzieć, a takich ludzi
łatwiej zepchnąć na margines. Życie wydaje się wtedy jakieś
przyjemniejsze. Bo ze świadomością, że pod samym nosem
mamy trzeci świat – nie poprawia samopoczucia. Pomóc mieszkańcom baraków – to jak rzucić się z motyką na słońce lub walczyć z wiatrakami. Bo jak pomóc komuś – kto już tej pomocy
nie chce. Jak pomóc komuś – kto potrzebuje wszystkiego.
W ten wir rzuciła się nastolatka. Harcerka. Z sercem na dłoni
i głową pełną ideałów. I już uświadomiła sobie, że piekarskie
slamsy to nie tylko alkoholicy i wykolejeńcy. Już poznała i
pokochała dzieciaki, które tam mieszkają. I choć to walka bez
przyszłości – ona chce coś zmieniać. A ja mam tylko nadzieję,
że ta walka, której nie wygra - jej nie zniszczy. Bo brakuje nam
takich ludzi.
Wolne media - wspólny front
P
rzegląd Piekarski i „Życie
Siemianowic” tworzą wspólny front. Na czym będzie polegać ta współpraca dwutygodnika
z Piekar Śląskich i tygodnika z
Siemianowic Śląskich? Wymiana informacji, materiałów dziennikarskich i zdjęć, wspólne realizowanie tematów regionalnych.
Oba tytuły swoim klientom będą
mogły teraz zaoferować wspólną
ofertę reklamową.
Porozumienie do jakiego doszli Marcin Wroński - redaktor
naczelny „Życia Siemianowic” i
Krzysztof Turzański - redaktor
naczelny „Przeglądu Piekarskiego” może przekształcić się w
przyszłości w stowarzyszenie
prasy lokalnej. Przyszłość prasy
lokalnej - to gazety bezpłatne,
trafiające regularnie do Czytelników. Duże nakłady i powszechna
dostępność decydują o ich sile.
Zjednoczone mogą pokusić się o
więcej. Być może jakiś wspólny
dział regionalny?
Pierwszy krok został zrobiony. Zacieśniamy współpracę.
Rozwijamy prasę lokalną i już
dziś – myślimy o przyszłości. I
naszych Czytelnikach. Bo każdy tytuł ukazuje się właśnie dla
nich. Dla Was.
J
Marek Kostrzębski
syn Joli i Roberta
urodzony
07.06.2008 roku o godz. 2.45
mierzył 58 cm i ważył 3550 g.
Aby opublikować zdjęcie swojego maleństwa - wystarczy je wysłać na adres redakcji: [email protected]
Redakcja
ul. Wyszyńskiego 85/36
Piekary Śląskie 41-940
tel./fax 032 288-52-83
www.przeglad.info.pl
e-mail: [email protected]
strona internetowa: www.przeglad.info.pl
Redaguje zespół.
Redaktor naczelny: Krzysztof Turzański
[email protected]; 0509-234-972
Kierownik działu reklamy: Adam Telisz
0513-104-264; 0694-174-054
Reklama: Sylwia Kręciszek
[email protected]; 0509-177-298
Skład: Łukasz Warzecha
Wydawca: TURKAT Krzysztof Turzański
Stojąc w miejscu - cofamy się w tył. Nas
na to nie stać. Wspólnie z naszymi Czytelnikami stworzyliśmy naprawdę udaną
gazetę, dlatego teraz pozostaje nam tylko
jedno. Musimy dalej ją rozwijać. Dwutygodnik to 100% więcej mocy - w każdym
tego słowa znaczeniu. Częściej na rynku,
na bieżąco, z większą ilością tekstów.
Nasza siła to także wirtualne – internetowe wydanie PP. Tak jak do tej pory
– każde wydanie znajdziecie Państwo na
naszej stronie internetowej. Codziennie komentujemy wydarzenia oraz prowadzimy
dyskusję na temat problemów i przyszłości
Piekar Śląskich na blogu Turzańskiego:
www.piekary.bloog.pl
Dziękujemy naszym Czytelnikom za
cztery lata spędzone razem z nami. Mamy
nadzieję, że dalej będziemy razem tworzyć
PP. Jedyną prawdziwie Waszą gazetę w
mieście. Zostańcie z nami.
Zespół redakcyjny
Niepotrzebne korki w Piekarach
Wąskie gardło
Nasze pociechy
Przegląd Piekarski
dwutygodnik,
nakład 22 500 egzemplarzy.
Gazeta bezpłatna.
Dystrybucja bezpośrednia.
na rynku od 2004 roku,
ukazuje się w pierwszy i trzeci poniedziałek każdego miesiąca
iesięcznik Przegląd Piekarski przeszedł do historii. Już nie istnieje.
Trzymacie Państwo w rękach zupełnie
nową gazetę. Dwutygodnik ukazujący się
w pierwszy i trzeci poniedziałek każdego
miesiąca. To odpowiedź na zapotrzebowanie naszych Czytelników, którzy wielokrotnie zwracali nam uwagę na fakt, że
informacje trzeba podawać na bieżąco.
Podsumowanie miesiąca - to zbyt mało.
Dwutygodnik to także nowa oferta dla
naszych reklamodawców, którzy teraz ze
swoją ofertą mogą dotrzeć do klientów
dwa razy w miesiącu. Kolejna korzyść to
sztywny i regularny termin ukazywania
się gazety. Bez opóźnień, bez wahań i bez
niespodzianek. Zawsze w poniedziałek.
Pierwszy i trzeci.
Poprawiamy także kolportaż. Będzie
szybszy i skuteczniejszy. Chcemy, żeby
Przegląd Piekarski co dwa tygodnie trafiał
do każdego domu i do każdego mieszkania
w naszym mieście.
Zmieniamy nieco makietę naszej gazety
i szykujemy kolejne zmiany. Ze względu
na dynamicznie rosnącą ilość reklam będziemy zwiększać zarówno ilość stron, jak
i... nakład. W styczniu 2009 roku ma to już
być 25 000 egzemplarzy oraz dwanaście, a
w uzasadnionych przypadkach nawet szesnaście stron w każdym wydaniu.
ul. Różana 2/6 Chorzów 41-500
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za
treść ogłoszeń. Redakcja zastrzega sobie
prawo skracania i redagowania nadesłanych materiałów. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca.
Ogłoszenia drobne - niekomercyjne publikujemy bezpłatnie. Wystarczy zadzwonić
doredakcji: 032 288-52-83, wysłać sms
na numer 0509-234-972, e-mail na adres:
[email protected] lub pocztą na
adres redakcji
azda samochodem staje się coraz bardziej uciążliwa. Kierowcy stojąc w korkach klną na czym świat stoi. Szczególnie
ciężko jest w godzinach rannych - w drodze
do pracy oraz po południu, w czasie powrotów.
Coraz ciaśniej jest na obwodnicy Piekar
Śląskich. Regularnie zapycha się skrzyżowanie obwodnicy z ulicami Karola Miarki
i Podmiejską. W efekcie w godzinach porannych szybciej można przejechać miasto
jadąc przez centrum niż jadąc obwodnicą.
Wyraźnie widać, że skrzyżowanie nie
zostało dobrze przemyślane. Na obwodnicy
brakuje osobnych pasów do skrętu w prawo
- co znacznie usprawniłoby ruch. Jeszcze
Komenatarze internautów:
- Pracuję tam na strefie ekonomicznej i myślę, że jest to wina złego ustawienia sygnalizacji!!! Jadąc Podmiejską w stronę Szarleja
i skręcając w lewo w stronę Tarnowskich
Gór trzeba niestety przepuścić pojazdy jadące prosto od cmentarza szarlejskiego i to
powoduje właśnie duże korki, gdyż w lewo
ledwo zdążą skręcić 2 lub 3 samochody.
Coś trzeba z tym zrobić panowie urzędnicy.
Do roboty!!!
- Brakuje osobnych pasów na lewoskręty.
Aż dziwne, ze przy przebudowie skrzyżo-
gorzej wygląda sytuacja od strony ulic Karola Miarki i Podmiejskiej, gdzie brakuje
pasu do skrętu w lewo. Przy dużym natężeniu ruchu właściwie wystarczy jeden samochód, żeby sparaliżować skrzyżowanie.
Być może można by także lepiej ustawić
światła, żeby ruch odbywał się bardziej
płynnie. A może po prostu ruch jest zbyt
duży, a umiejętności kierowców niewielkie,
przez co ruszają ospale i z dużym opóźnieniem.
Sytuacja jest niepokojąca, bo jeśli już
teraz pojawiają się takie problemy - to co
będzie kiedy w najbliższej okolicy pojawi
się węzeł autostrady, co jeszcze zwiększy
ruch?
wania nikt o tym nie pomyślał. Czasem jedno auto skręcające w lewo blokuje kilkanaście, które jada prosto. Ruch będzie rosnąć,
szczególnie po ukończeniu kolejnego etapu
obwodnicy bytomskiej. Wtedy raczej nikt
nie pojedzie przez Bytom do Alei JPII
- Brak pasa do skrętu w prawo z obwodnicy
w stronę strefy to sabotaż, chciałbym poznać nazwiska kolesi którzy tak to wymyślili... w celu złożenia gratulacji i wyrażenia
podziwu dla umiejętności zawodowych...
- Gdzie był minister jak powstawały plany?
3
PRZEGLĄD PIEKARSKI
Nikt nie chce tak żyć
Programu
WICEPREZYDENT UNIEWINNIONY
Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach uniewinnił byłego wiceprezydenta
Piekar Śląskich Jacka Zająca, z zarzutów prokuratora rejonowego, dotyczących przekroczenia uprawnień i działania na szkodę interesu prywatnego.
Chodziło o przetarg na usługi transportowe w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej. Prokurator stawiał także zarzuty prezesowi spółki PRO-SILESIA, która przetarg wygrała - Mieczysławowi Jagiełło i jego zastępcy. Sąd
ich uniewinnił. Wyrok jest nieprawomocny.
Piekarskie slamsy
B
reklama 12
PRZEGLĄD PIEKARSKI
ez wody. Bez toalety. Bez ogrzewania. Sypiące się ściany, nieszczelne drzwi i okna. Niektóre po
prostu zabite deskami. Brud. Śmieci.
Rzeczywistość piekarskich slamsów
- gdzie wciąż mieszkają ludzie. Baraki stoją na ulicy Londnera - w cieniu
piekarskich wież. I chociaż trudno je
nazwać osiedlem - ich mieszkańcy
mówią o nich... „nasz Paryż”.
- Za pierwszym razem wizyta tutaj
robi ogromne wrażenie. Dlatego warto, żeby jak najwięcej osób zobaczyło
- jak tutaj jest. Myślę, że prezydent wie
o barakach, ale nigdy ich nie widział.
Myśli sobie - jest źle, ale można tu
mieszkać. A nie można. Mam nadzieję, że tu przyjdzie i sam się przekona
- mówi Aleksandra Jarosz, harcerka,
która postanowiła zmienić świat.
Pierwsza wizyta w barakach wywarła
na niej tak duże wrażenie, że postanowiła pomóc. Zrobiła listę rzeczy i
metodycznie, krok po kroku realizuje
plan. Co jest potrzebne? Wszystko.
Ciepłe ubrania, pościel, koce, zabawki dla dzieci. Zbiórkę prowadzą
harcerze. Ola z zebranymi rzeczami
odwiedza baraki i ich mieszkańców.
- Stara się, ale nic nie poradzi. Tu jest
zbyt wiele rodzin. Siedemnaście rodzin w jednym rzędzie. Co ona może?
W mieszkańcach nie ma już nadziei.
Na nic. Dla wielu dzień zaczyna się
i kończy na butelce wódki. Albo tańszego trunku.
W czterech ścianach mieszkają
wielodzietne rodziny. Pokój z kuchnią – przedzielone cieniutką ścianką.
Mama i pięcioro dzieciaków. Śpią
razem. Mają kotka.
Najgorszy jest brak wody. Trzeba
przynieść z zewnątrz – w wiadrach.
Czasami w zimie zamarza. Wtedy jest
dramatycznie.
Niektórzy na widok dziennikarzy
uciekają. Nie chcą rozmawiać, nie
chcą zdjęć, nie chcą niczego. Starsza
pani mieszka w ostatnim baraku. Nie
ma okien. Zabiła je deskami. Nie ma
światła dziennego, ale przynajmniej
nie wieje. Dzięki temu jest cieplej.
Dzieciaki biegają po dachach. Dla
rozrywki. Taki mają „plac zabaw”.
W chlewiku mają swój klub. Na drzewie była huśtawka. Już nie ma – bo
złamała się gałąź, do której przyczepiono sznur.
- Gdybym wygrała w totolotka kupiłabym mieszkania dla wszystkich...
- W co lubisz się bawić?
Szymuś: we wszystko.
- A co tak najbardziej lubisz robić?
Szymuś: bawić się klockami
- To pewnie masz dużo klocków
Szymuś: Nie mam w ogóle, ale w przedszkolu są.
***
PARK WYPIĘKNIEJE
Czasami niewiele trzeba, żeby zmienić świat. Szymek ma nowe klocki. Trwają intensywne prace porządkowe w parku w Brzozowicach. Na tePierwszy raz w życiu.
renie parku wymieniana jest nawierzchnia, porządkowane jest też zieleń
fragment listu
(...)
Już rok temu obiecałam sobie, że
zrobię „cokolwiek” żeby im pomóc.
Oczywiście „cokolwiek” skończyło
się na planowaniu w głowie „jak
by było fajnie gdyby...” Ale dzisiaj
doszłam do wniosku, że mogę zrobić
dla nich dużo. Odważyłam się i poszłam porozmawiać z mieszkańcami
tej atrakcyjnej dzielnicy.
Spodziewałam się koszmaru, zastanawiałam się nad tym czy wyjdę
sama czy dopiero jak przyjedzie ka-
retka - w sumie wiele razy słyszałam
„nie idź tam bo menelstwo, bo ćpuny etc”. Stało się, zobaczyłam mężczyznę przed drzwiami więc podeszłam i zaczęłam z nim rozmawiać.
Po chwili do rozmowy dołączyły
się dwie Panie i opisali mi sytuacje
w jakiej się znajdują. Administracja spławia ich cały czas, wszystko
obiecują że później będzie, no więc
oni się poddają powoli.
Wiem że mieszka tam dużo plebs
społeczny, alkoholicy i ludzi których
„normalni” boją się spotykać w
nocy, ale akurat trafiłam na osoby,
które stały się awanturnikami właśnie przez problemy, które zasponsorowało im miasto.
Pytałam się czego najbardziej im
potrzeba. Mówiąc krócej - wszystkiego. Boje się że moja praca i tak
pójdzie na marne, że wysprzedają to
co dostaną i w ogóle jeśli uda się coś
zrobić to zobaczę za jakiś czas jak i
tak wszystko wraca do „normy” ale
myślę, że warto spróbować.
Opowiadając o moich planach
i możliwościach od mieszkańców,
Żebyśmy żyli normalnie... - niektórzy
potrafią marzyć.
Ola Jarosz nie marzy, że uda się tak
wiele. Ale gdyby pomóc choć jednej,
może dwóm rodzinom wyrwać się z
baraków. Zabrać stąd dzieciaki. A w
przyszłości rozwiązać sprawę ostatecznie. Bo w tym miejscu nie powinien zostać kamień na kamieniu.
dostałam odpowiedz: „Szkoda Pani
nerwów i czasu, ale jeśli Pani wierzy że może się udać, to nie chce
Pani zniechęcać”.
Póki co zaczynam zbiórkę ubrań,
które podzielę i przekaże mieszańcom tego „osiedla”, później jeśli
mi się uda, planuję zrobić wystawę
zdjęć ukazujących warunki mieszkaniowe oraz krótkie historie mieszkańców tej dzielnicy by uświadomić
mieszkańców Piekar że jako wspólnota musimy sobie pomagać.
Aleksandra Jarosz
ZAREKLAMUJ SIĘ W NAJWIĘKSZEJ GAZECIE W MIEŚCIE
PRZEGLĄD PIEKARSKI - REKLAMA już od 60 zł
TERAZ DWA RAZY W MIESIĄCU!
NOWE DROGI
Oddano do użytku kolejne wyremontowane ulice naszego miasta - ulicę
Żwirki gdzie położono - po wymianie wodociągów - nową nawierzchnię
asfaltową oraz nowe chodniki. Historycznego bruku jak chcieliby niektórzy
mieszkańcy, ostatecznie więc tutaj nie będzie.
Zakończono także remont ulicy Hallera, gdzie wykonano całkowicie
nową kostkę na jezdni oraz wybudowano zatoki parkingowe. Całkowity
koszt wykonanych na obu ulicach prac to ponad 430 tysięcy złotych.
- docelowo wycięty zostanie żywopłot i usunięte będą drzewa, stwarzające
zagrożenie dla przechodniów. Koszt inwestycji wynosi około 120 tys. zł.
OCTOBER PO NASZYMU
Trzydniową imprezę w namiocie ogrodu MDK poprowadził Andrzej Miś,
Marek Biesiadny i Maria Bujok. Na scenie wystąpli: Kwaśnica Bavarian
Show, kapela góralska „Ogórki”, Mirosław Jędrowski z zespołem, grupa
biesiadna KGB, Jacek Kierok, Bernadeta Kowalska i Proskauer Echo.
Głównym bohaterem był jednak złoty trunek. Piwo - czyli przefermentowany alkoholowo wywar z jęczmienia (czy tez pszenicy) - doprawiony na
koniec chmielem. October po naszymu, to nasza, piekarska wersja octoberfestu, czyli święta piwa.
Pierwszy taki festiwal odbył się w 1810 roku podczas zaślubin koronowanego księcia Bawarii. Od tego czasu obchodzony corocznie. Ponieważ
październik to miesiąc zimny - imprezę przeniesiono na wrzesień. Została
jednak nazwa.
W Piekarach wszystko odbywa się tradycyjnie - w październiku. Tym
razem już po raz szósty.
NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH
Piekarzanin Kuba Muller (Deft Aphid) dzięki Waszym głosom wygrał konkurs na najlepszy teledysk. Cały Zespół Jelita Drażliwego już
otrzymał zaproszenie na uroczystą galę do Warszawy na ul. Woronicza.
Za pomoc i wsparcie chłopaki serdecznie dziękuję Czytelnikom PP.
cała strona już od... 1200 zł
tel. 032 288-52-83 * 0694 174 054 * 0509 177 298 * 0513-104-264
ZAPRASZAMY DO BIURA GAZETY OD PON DO PT W GODZ. 9.00 - 15.00
ul. Wyszyńskiego 85/36 Piekary Śląskie
reklama 07
DLA PAPIEŻA
W trzydziestą rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża Jana Pawła II
Piekary udowodniły, że o nim pamiętają. Jak można by zapomnieć? Karol
Wojtyła bywał w Piekarach Śląskich, a jako papież Jan Paweł II zawsze
przysyłał list na czas Pielgrzymki. Kiedy był w Polsce, nie potrafił sobie
odmówić chociaż przelotu śmigłowcem nad naszym miastem.
Karol Wojtyła, Jan Paweł II, honorowy obywatel Piekar Śląskich. Pod
Jego pomnikiem na kalwaryjskim wzgórzu zapłonęły znicze, a mieszkańcy
wspominali tego wielkiego człowieka. W nocy z tego miejsca wyruszyła
sztafeta do Wadowic. Piekary Śląskie nie pierwszy i nie po raz ostatni pobiegły dla papieża. Także dla Niego odbył się drugi piekarski Bieg Jana Pawła II. Biegacze, mieszkańcy Piekar Śląskich przebiegli pięciokilometrową
trasą spod pomnika, przez Kopiec Wyzwolenia aż na stadion MOSiR-u.
reklama 06
INFOLINIA: 0 801 000 555
NA WĄTROBĘ
NOWOŚĆ
�������
Suplement diety
Na włosy
i paznokcie
9,90zł
13,07 zł
40 tabletek
Suplement diety
Polecany jest w celu
wspomagania pracy
wątroby podlegającej
codziennie lub okresowo szkodliwemu działaniu np: złej diety,
spożywanego alkoholu lub
zażywanych leków.
Specjalny preparat rewitalizujący włosy i paznokcie
z wyciągiem z zarodków pszenicy (500 mg)
i prosa (150 mg) oraz witamin B6, B12, C:
����
Skład: L-asparaginian L-ornityny, 150 mg
Podmiot odpowiedzialny: Pliva Kraków Zakłady Farmaceutyczne S.A.
poprawia odżywienie
cebulek włosa
zapobiega
przedwczesnemu siwieniu
NA STRES I PRZEMĘCZENIE
Magnefar® B6
Magnez 60 mg + Witamina B6 0,5 mg
suplement diety
Magnefar® B6 przeznaczony
jest do uzupełnienia diety osób
narażonych na niedobór magnezu
i witaminy B6 występujący
w okresach:
• długotrwałego stresu
• intensywnego wysiłku
umysłowego i fizycznego
• występowania kurczów mięśni,
wzmożonego napięcia mięśni
• stosowania diety ubogiej
w magnez
• nadmiernego spożywania
kawy i palenia papierosów
11,90zł
11,90zł
NOWOŚĆ
30 kapsułek
TYLKO 1 kapsułka dziennie
ZESTAW WITAMIN I MINERAŁÓW
����
����
17,32 zł
60 tabletek
Kompletny zestaw witamin i minerałów
wzbogacony o luteinę,
wspomagającą procesy widzenia
42,90zł
67,18 zł
Silver - 100 tabletek
Produkt zawiera witaminę B6,
która zwiększa wchłanianie magnezu z przewodu pokarmowego.
39,90zł
63,52 zł
A-Z - 100 tabletek
Skład: Jedna tabletka Magnefar B6 zawiera: 500 mg cytrynianu magnezu (60 mg jonów magnezu) + 0,5 mg chlorowodorku pirydoksyny (witaminy B6). Podmiot Odpowiedzialny: BIOFARM Sp. z o.o.
reklama 10
wzmacnia strukturę włosów
i paznokci
100 dni kuracji
Dystrybutor: WYETH
Apteki programu Juventa (www.juventa.pl):
reklama 08
4
reklama 09
reklama 11
www.przeglad.info.pl
GLIWICE
PIEKARY ŚLĄSKIE
C.H. FORUM,
ul. Lipowa 1 (dyżur nocny od ul. Witkiewicza),
tel.: (32) 335 73 48,
7 dni w tygodniu, 24h/dobę;
Os. Andaluzja 13,
tel.: (32) 287 98 00,
pn.-pt. 8-20, sob. 8-14
KNURÓW
TARNOWSKIE GÓRY
TESCO,
ul. 1 Maja 70,
tel.: (32) 236 29 99,
7 dni w tygodniu: pn.-pt. 8-21, sob.-nd. 8-16
Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy
im. dr B. Hagera
ul. Opolska 21, tel.: (32) 285 44 03
pn.-pt. 8-20, sob. 8-13
piekary-2008-10.indd 1
2008-10-30 09:40:33
PRZEGLĄD PIEKARSKI
PRZEGLĄD PIEKARSKI
PRZEGLĄD PIEKARSKI
Cichy zabójca
W
ielkim krokiem zbliża się jesień, temperatura
zaczyna spadać. Jak co roku w tym okresie rozpoczyna się sezon grzewczy. Ciepłe mieszkanie to dla
nas wygoda odpoczynku po ciężkim dniu pracy.
Ciepło w mieszkaniu powstaje w wyniku spalania
się w piecu grzewczym węgla, oleju opałowego, gazu
lub w kominku drewna. Zależy to od tego, jaki rodzaj
instalacji grzewczej posiadamy w domu. Niestety mimo
wielu pożytków, ogrzewanie niesie ze sobą również
niebezpieczeństwo. W wyniku spalania się „paliwa” w
układzie grzewczym powstaje gaz, który nazywa się
tlenek węgla. Przyczyną jego powstania jest brak dopływu świeżego powietrza do pomieszczenia, gdzie trwa
reakcja spalania.
Czym jest tlenek węgla? Jest bardzo niebezpiecznym
dla człowieka z wielu powodów gazem. Charakteryzuje
się tym, że jest bezbarwny i bezwonny, czyli nie można
go tak naprawdę zobaczyć i wyczuć. Dlatego nie bez
przyczyny nazywa się go cichym zabójcą. Dlaczego
Piekarzanin Roku 2008
- GŁOSOWANIE
Kandydaci do nagrody Piekarzanin Roku 2008:
Zdzisław Bogacki
Herbert Gawlik
Krystyna Giołbas
Roman Holewa
Leonard Juziuk
Dariusz Kańtoch
Andrzej Kołodziejczyk
Adelajda Nowak
Danuta Pilarz
Marcin Strzelecki
Ewa Szymik
Sława Umińska
Michał Wadowski
Helena Warczok
Maria Wojszczyk
Czesław Wymysło
kupon konkursowy
......................................................................................
nazwisko kandydata
Redakcja:
ul. Wyszyńskiego 85
Piekary Śląskie 41-940
pokój 36 / 36a
reklama 13
6
Sztafeta do Wadowic
zabija? Ponieważ ma bardzo silne właściwości toksyczne. Bardzo łatwo przenika drogą oddechową do płuc,
następnie łączy się z krwią, co powoduje niedotlenienie
mózgu.
W normalnych warunkach krew łączy się z tlenem, natomiast w momencie występowania w powietrzu tlenku
węgla, zaczyna brakować w pomieszczeniu tlenu a organizm ludzki zostaje niedotleniony. Objawami zatrucia
tlenkiem węgla w pierwszej kolejności są bóle głowy,
wymioty, utrata świadomości i przytomności. Niestety
przy dużych stężeniach lub dłuższym przebywaniu w
pomieszczeniu gdzie występuje tlenek węgla, jego właściwości prowadzą do zgonu.
Trzeba dodać, że tlenek węgla nie tylko jest trujący ale
również wybuchowy. Nabiera takich właściwości, gdy
tylko zmiesza się z powietrzem w odpowiednio dużym
stężeniu. W takiej sytuacji wystarczy mała iskra, która
może skończyć się eksplozją - a więc tragedią.
Jak uchronić się przed tymi niebezpieczeństwami?
Pierwszym istotnym działaniem jest przeglądanie stanu
ogólnego instalacji grzewczych, przede wszystkim pieca. Nie można też zapomnieć o przewodach spalinowych
i kominach. Wobec czego korzystajmy z usług specjalistów w tym zakresie, czyli gazowników i kominiarzy.
Kolejnym działaniem zapobiegawczym może być
zakup specjalnej „czujki” - detektora spalin, zasilanego
bateriami lub z sieci. Urządzenie takie w momencie wykrycia tlenku węgla w powietrzu, natychmiast alarmuje
Nas głośnym sygnałem dźwiękowym. Szybkie wykrycie
i zareagowanie na obecność gazu z pewnością pozwoli
uniknąć zupełnie niepotrzebnej tragedii.
Ważnym problemem jest również brak wentylacji w
mieszkaniach z powodu zatkanej kratki wentylacyjnej,
lub szczelnie zamkniętych okien plastikowych. Pamiętajmy o korzystaniu z mikrowentylacji, przewietrzajmy
mieszkania, to przecież korzystne także dla samego
zdrowia.
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej zwraca
G
się z apelem do mieszkańców Piekar Śląskich o rozwagę
i przygotowanie swoich mieszkań (domów) do sezonu
zimowego. Zwalczmy „cichego zabójcę” - nie umierajmy z jego„rąk”.
KM PSP w Piekrach Sląskich
Ogłoszenia drobne
Kupię różne radia, wzmacniacze, kolumny,
Piekar Śląskich. Interesuje nas wynajem na
Bezwypadkowy, Kupiony w polskim salonie,
0609-680-409
kolejki elektryczne PIKO, HO, TT itp. klo-
dłuższy czas.
Pierwszy właściciel, Serwisowany w ASO, Stan
-------------------------------------------
cki LEGO.
0505-276-969
bardzo dobry. ABS, Autoalarm, Blokada skrzy-
Młoda spokojna para bardzo PILNIE poszukuje
0 607 912 559 lub 032 272-85-75
-------------------------------------------
ni biegów, Centralny zamek, Dzielone siedze-
mieszkania do wynajecia na terenie Piekar
-------------------------------------------
Zamienię mieszkanie własnościowe54 m2 na dom
nia, Klimatyzacja, Poduszki powietrzne x 2,
Śląskiech lub pobliskich miejscowosci zapla-
Kupię antyki, starocie, militaria itp.790-
do remontu
Radiomagnetofon, Tapicerka welurowa, Wspoma-
cimy kaucje lub odstepne
467-020, 032 272 85 75
0663-362-995
ganie kierownicy. 29.700 zł do negocjacji
0787-921-840
-------------------------------------------
-------------------------------------------
0606-751-941
-------------------------------------------
Zamienię mieszkanie m3 dwa 2 pokoje (panele
Sprzedam wózek spacerowy, granatowo - czer-
-------------------------------------------
Poszukuje mieszkania do wynajecia 3 pokojo-
podłogowe w pokojach), kuchnia, łazienka,
wony, po 1 sezonie.
Młoda para PILNIE poszukuje małego miesz-
wego na terenie Piekar lub Szarleja,nie musi
balkon po remoncie, parter, co etażowe (w
0692-979-887
kania lub kawalerki do wynajęcia na terenie
być umeblowane,może być do remontu,z możli-
piwnicy), gaz ziemny, osiedle wieczorka bli-
-------------------------------------------
Piekar Śląskich. Interesuje nas wynajem na
woscią dostepu do internetu. PILNE!
sko przystanku autobusowego, blok położony
Zdecydowanie kupię starszy dom do remontu w
dłuższy czas.
0695-945-857 lub 0601-491-423
na uboczu, osiedle spokojne i ciche. Inte-
Piekarach Śląskich i w okolicy
0505-276-696
-------------------------------------------
resuje mnie zamiana na mieszkanie większe
0669-516-204
-------------------------------------------
Sprzedam fiat UNO 1.0, 94’ Zielony metalik .
najlepiej 3 pokoje z CO i gazem. Możliwość
-------------------------------------------
Sprzedam działkę budowlaną w Dąbrówce Wiel-
Pierwszy właściciel ,bezwypadkowy.
spłaty zadłużenia albo zapłata odstępnego.
Sprzedam wózek głęboki + spacerówka, fir-
kiej 3000 m2.
0604-301-722
0502-541-671
my taco, kolor szaro-kremowo-pomarańczowy,
0888-111-001
-------------------------------------------
----------------------------------------
przekładana rączka, 2 hamulce, kosz na zaku-
-------------------------------------------
Dwie studiujące i pracujące osoby poszukują
Młoda, spokojna osoba pilnie poszukuje ka-
py, pompowane koła, tanio!
Sprzedam wózek spacerowy, granatowo - czer-
dwupokojowego mieszknia na terenie Piekar
walerki do wynajęcia na terenie Piekar Ślą-
0513-140-733
wony, po 1 sezonie.
Śląskich.
skich.
-------------------------------------------
0692-979-887
0661-248-515
0602-100-527
Sprzedam fotelik do karmienia dzieci firmy
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
chicco - kolor granatowo-kremowy, obniżana
Kupię dom do remontu na terenie Piekar Ślą-
Student Filologii Angielskiej udzieli ko-
Kupię niewielki dom w Piekarach Śląskich
wysokość, regulacja oparcia, pasy, hamulec,
skich lub w innej okolicy
repetycji z języka angielskiego na terenie
lub okolicy (Tarnowskie Góry, Świerklaniec,
tanio!
032 768-67-34
Piekar Śląskich na poziomie szkoły podsta-
Radzionków, Bobrowniki itp). Dom może być
0513-140-733
-------------------------------------------
wowej, gimnazjum, szkoły średniej. Możliwość
do remontu. Możliwa też zamiana na 61 me-
-------------------------------------------
Zamienię mieszkanie spółdzielcze własnościo-
spotkań w weekendy. Godzina zegarowa - 25zł.
trowe luksusowe mieszkanie własnościowe po
Sprzedam łóżeczko dziecięce, rzeźbione, ko-
we w Piekarach Śląskich, 2 pokoje, 51 metrów
0787-346-981
generalnym remoncie w Piekarach Śląskich na
lor grusza, wyciągane 2 szczeble, baldachim,
kwadratowych na dom do remontu na terenie
-------------------------------------------
os. Wschód.
stelaż, materac trwa morska, pościel anty-
Piekar Śl.
0503-822-212
alergiczna, stan idealny
032 768-67-34 lub 0724-111-784
-------------------------------------------
0513-140-733
-------------------------------------------
Młoda para PILNIE poszukuje małego miesz-
-------------------------------------------
Kupię działkę budowlaną w Piekarach. Mini-
kania lub kawalerki do wynajęcia na terenie
Sprzedam Toyota Corolla, 1.4 benzyna, 2003r.
mum 700 m2.
UWAGA! Ogłoszenia drobne - niekomercyjne
publikujemy bezpłatnie. Wystarczy zadzwonić
doredakcji: 032 288-52-83, wysłać sms na numer 0509-234-972, e-mail na adres: [email protected] lub pocztą na adres redakcji:
Wyszyńskiego 85/36 Piekary Śląskie.
reklama 14
órnicy z Zakładu Górniczego
„Piekary” i uczniowie Miejskiego Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II
w Piekarach Śląskich po raz kolejny
pobiegli do Wadowic, dla Jana Pawła
II. Chwila modlitwy, pod pomnikiem
Papieża górnicy kładą żółtą chryzantemę a uczniowie palą znicz.
Ruszamy. Górnicy zmieniają się
co 5 km, gimnazjaliści mniej więcej
co 1,5 km. Pierwsze kilometry pogoda sprzyja, ale w Mysłowicach łapią
nas pierwsze krople deszczu, który
z różnym natężeniem nie będzie nas
opuszczał do samych Wadowic. Tak
trudnej sztafety w deszczu jeszcze nie
mieliśmy - poza 2005 rokiem, gdy
biegłem sam 85 km na 85 urodziny
Ojca Świętego i ostatnie 20 km miałem w deszczu.
Wszystkie kurtki przeciwdeszczowe i płaszcze foliowe poszły
na zabezpieczenie i tak w kroplach
deszczu, poruszając się przed siebie
pokonywaliśmy następne kilometry
i mijaliśmy kolejne miejscowości,
przybliżając się do celu. Do Wadowic
dotarliśmy przemoczeni do suchej
nitki.
Wita nas sam ks. proboszcz infułat Jakub Gil, zarazem dziękując za
przybycie i gratuluje odwagi, każdemu ściska rękę. Odwzajemniamy pozdrowieniami z naszej parafii od ks.
proboszcza Eugeniusza Witaka, od
dyrekcji szkoły pani Justyny Wicik
Nie dla pieniędzy
W
drugim Piekarskim Biegu Ulicznym
im. Jana Pawła II wzięło udział 34 zawodników. To nieco więcej osób niż w roku
poprzednim, ale wciąż niewiele. Recepta na
przyciągnięcie biegaczy jest prosta.
- Wystarczy, że wprowadzimy nagrody pieniężne, a na starcie pojawi się o wiele więcej
zawodników. Nie chcemy tego. O randze tego
biegu ma świadczyć cel jaki mu przyświeca,
a nie wysokość nagród. Promujemy zdrowy
tryb życia i rekreację - tłumaczy Jerzy Lange, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji.
Rywalizacja rozpoczęła się od honorowego
startu w bramie głównej Kalwarii. Pięciokilometrowa trasa prowadziła przez Kopiec
Wyzwolenia na stadion Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji. Bez przygotowania trasa
mogła sprawiać problemy, o czym przekonał
się naczelny Przeglądu Piekarskiego Krzysztof Turzański, który także wziął udział w biegu i na mecie zameldował się jako... ostatni.
W kategorii dziennikarzy był jednak bezkonkurencyjny!
- Jeśli mamy promować rekreację - to trzeba
robić to czynnie. Na trasie biegu, w dresie i
adidasach, a nie w garniturze za biurkiem.
Było to dla mnie poważne wyzwanie, ale dobiegłem do mety. Będę zachęcał organizatorów do skorygowania trasy w taki sposób,
żeby była bardziej dostępna dla „niedzielnych
biegaczy”. W tegorocznej najgorsze były dłuPobiegłem a co przeżyłem i gie podbiegi, z którymi trzeba się było zmiewidziałem to opisałem. rzyć - tłumaczy Krzysztof Turzański.
Zenon Nowakowski Trasa nie sprawiła trudności zawodowcom.
i grona pedagogicznego oraz samych
uczniów, a także od dyrekcji kopalni
panów Dariusza Rembielaka i Andrzeja Nowaka oraz górników.
Msza święta. Proboszcz Gil nas
wita osobno szczególnie wymieniając szkołę i kopalnie, ale nim zdąży
je wymienić, rozlegają się brawa.
Ksiądz dodaje „klaszczcie, klaszczcie
- bo te brawa im się należą, biegli od
trzeciej w nocy i to w deszczu”.
Szkołę reprezentowali uczniowie:
Jeziorny Mateusz, Ludyga Gracjan, Migdalski Grzegorz, Pyka
Daniel, Siwiec Adam, Wilczek Szymon i absolwentka szkoły Natalia
Ciupinska.
ZG „Piekary” reprezentowali: Janusz
Małek z Dobrodzienia, Michał Cejner, student i syn górnika oraz Zenon
Nowakowski.
Na koniec dodam, że organizatorem
sztafety do Wadowic było Miejskie
Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II
w Piekarach Śląskich przy moim
pomyśle i współpracy oraz pomocy
ludzi o wielkich i dobrych sercach i
tu dziękuję bardzo dyrekcji Zakładu
Górniczego „Piekary” i Przedsiębiorstwu Handlowemu – Ewa Januszek
z Piekar Śląskich.
Pierwszy na metę dobiegł Damian Pasek.
Kolejne miejsca na podium zajęli odpowiednio Stanisław Bednarski i Grzegorz Wojcik.
Wszyscy trzej to Bytomianie.
Wśród Piekarzan najszybszy był Andrzej
Wymysło, a następnie Adam Pitas, Piotr
Komentarze internautów:
- Na biegu dostałam adres strony internetowej a tytule
www.maratonypolskie.pl jest to kopalnia wiedzy o
bieganiu i o zawodach biegowych w Polsce. W tym
roku w całej Polsce odbyło się już ponad 500 biegów z
wyników tych biegów umieszczonych na stronie wynika, że Piekarski bieg miał najmniejszą frekwencję
jeżeli chodzi o ilość startujących. Startowało tylko 34
osoby a w zeszłym roku startowało 23 zawodników.
Pytanie dla władz miasta czy w Piekarach Śl. nie
potrafią zrobić biegu masowego, przecież zawsze
można zapytać innych jak oni to robią. A oto kilka
przykładów frekwencji biegaczy na biegach ulicznych
z naszego regionu :
Mazur, Marcel Baron, Karol Sompolski i
Jan Głogowski. Najstarszym zawodnikiem
był piekarzanin - Józef Bińkowski, rocznik
1941...
AK
20.04.2008 Dąbrowa Górnicza startowało 341 biegaczy
20.042008 Siemianowice startowało 283 biegaczy
01.06.2008 Krzepice startowało 114 biegaczy
08.06.2008 Bukowno startowało 248 biegaczy
28.06.2008 Mysłowice startowało 272 biegaczy
27.09.2008 Mikołów startowało 182 biegaczy
21.09.2008 Katowice startowało 1128 biegaczy
To tylko kilka biegów, które wyczytałam na stronie
internetowej i powinno to dać do myślenia organizatorom biegów w Piekarach Śl., chyba że nie zależy im na
frekwencji zawodników w biegu lecz na odfajkowaniu
imprezy, tacy organizatorzy też się zdarzają.
reklama 15
reklama 16
reklama 17
www.przeglad.info.pl
PRZEGLĄD PIEKARSKI
www.przeglad.info.pl
reklama 18
7
reklama 19
reklama 20
reklama 22
reklama 23
reklama 24
reklama 21