Zduńska Wola 15-04-2016 r. INFORMACJA PRASOWA Konferencja

Transkrypt

Zduńska Wola 15-04-2016 r. INFORMACJA PRASOWA Konferencja
Zduńska Wola 15-04-2016 r.
INFORMACJA PRASOWA
Konferencja: Skuteczne przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom społecznym
W zduńskowolskim „Ratuszu” odbyła się konferencja z udziałem autorytetów w dziedzinie badań
nad zachowaniami społecznymi i ich źródłem w rodzinie. Profesor Maria Ryś – psycholog rodziny,
kierownik Katedry Psychologii Małżeństwa i Rodziny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie podczas spotkania z pracownikami socjalnymi, przedstawicielami Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej, policji, szkół, przedszkoli oraz jednostek ochrony zdrowia omówiła rodzinne
uwarunkowania niepożądanych zachowań społecznych.
Uczestnicy mogli też wysłuchać prelekcji doktora Pawła Kwasa z Akademii Rodziny Ad futurum
na temat efektywnych modeli kształtowania relacji międzyosobowych, technik skutecznej komunikacji
w rodzinie i z rodziną oraz poznać doświadczenia Małgorzaty Jabłońskiej z Ośrodka Ofiar Przemocy
w Rodzinie „DOM”.
Małgorzata Jabłońska na co dzień ma do czynienia z ekstremalnymi przypadkami niepożądanych
zachowań społecznych, dzięki czemu może zaobserwować powtarzające się schematy w relacjach
sprawca – ofiara przemocy, i mogła podzielić się ze zduńskowolskimi pracownikami socjalnymi swoimi
obserwacjami na temat skutecznych i nieskutecznych form pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.
Spotkanie zakończył panel dyskusyjny na temat współczesnej kondycji rodziny, jej zmieniającego
się modelu społecznego oraz zagrożeń wynikających ze zmian jakie następują w relacjach
międzypokoleniowych.
W konferencji udział wzięło ponad 100 osób z terenu Zduńskiej Woli, które zawodowo zajmują
się zagadnieniami rodziny i niepożądanych zachowań społecznych.
Dodatkowe informacje:
Władysław Piotrowski, dyrektor Biura Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji, tel. 043 825 02 38