Zgoda na kandydowanie

Transkrypt

Zgoda na kandydowanie
Załącznik nr 1 do uchwały nr 5 UKW z dnia 3 grudnia 2015 r.
w sprawie ustalenia wzorów formularzy
WZÓR
.....................................................................
(nazwisko i imiona)
.....................................................................
(tytuł, stopień naukowy)
.....................................................................
(wydział, jednostka organizacyjna)
.....................................................................
(nr telefonu)
.....................................................................
(adres mailowy)
Zgoda kandydata
Wyrażam zgodę na kandydowanie do (na)..........................................................
w kadencji 2016-2020. W przypadku wyboru zgadzam się objąć stanowisko lub
mandat.
..................................................
(data i podpis)

Podobne dokumenty