Turek, dnia - Spółdzielnia Mieszkaniowa Tęcza w Turku

Transkrypt

Turek, dnia - Spółdzielnia Mieszkaniowa Tęcza w Turku
Turek, dnia ................................
....................................................
imię i nazwisko
....................................................
adres
....................................................
....................................................
numer telefonu
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Tęcza”
Al. Piłsudskiego 1
w Turku
Rezygnuję z TV-Kablowej, pakiet............................pod
adresem.................................................................................................................................
ze skutkiem na dzień............................................................................................................
......................................
podpis abonenta

Podobne dokumenty