Stypendia rektora dla najlepszych studentów na podstawie wysokiej

Transkrypt

Stypendia rektora dla najlepszych studentów na podstawie wysokiej
Stypendia rektora dla najlepszych studentów na podstawie wysokiej średniej ocen w ALK
w roku akad. 2014/2015 - progi i kwoty
stypendiumwyróżnienie
stypendia stopień I - IV wg podziału procentowego za średnie
poniżej
stypendium za średnią 5.00
stypendium I stopnia
stypendium II stopnia
stypendium III stopnia stypendium IV stopnia
(10% studentów z danej (10% studentów z danej (30% studentów z danej (50% studentów z danej
listy)
listy)
listy)
listy)
miesięczna kwota
stypendium:
miesięczna kwota
stypendium:
600 zł
kierunek
administracja
ekonomia
finanse i rachunkowość
zarządzanie
prawo
średnia ocen 5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
miesięczna kwota
stypendium:
410 zł
średnia ocen
4.99 - 4.81
4.99 - 4.84
4.99 - 4.88
4.99 - 4.87
4.99 - 4.87
miesięczna kwota
stypendium:
360 zł
średnia ocen
4.80 - 4.65
4.83 - 4.72
4.87 - 4.86
4.86 - 4.79
4.86 - 4.82
miesięczna kwota
stypendium:
270 zł
średnia ocen
4.71 - 4.58
4.85 - 4.71
4.78 - 4.70
4.81 - 4.70
190 zł
średnia ocen
4.57 - 4.50
4.70 - 4.50
4.69 - 4.50
4.69 - 4.50