adobe photoshop cs4

Transkrypt

adobe photoshop cs4
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego organizuje bezpłatne szkolenia
w zakresie wykorzystanie specjalistycznego oprogramowania komputerowego dla kadr sektora usług
społecznych (sektora szeroko rozumianej edukacji, administracji publicznej, pomocy społecznej,
ochrony zdrowia) w ramach projektu „Uniwersytet Łódzki dla kadr sektora usług społecznych”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
w ramach Priorytetu IV: „Szkolnictwo wyższe i nauka”, Działania 4.1. Wzmocnienie i rozwój
potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym
znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałania 4.1.1: „Wzmocnienie potencjału
dydaktycznego uczelni”.
ZAPRASZAMY KADRĘ SEKTORA USŁUG SPOŁECZNYCH
(OSOBY SPOZA SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ)
do udziału w szkoleniu:
ADOBE PHOTOSHOP CS4
Termin warsztatów
Grupa I:
25.02.2012. godz. 9.00 – 16.00
26.02.2012. godz. 9.00 – 15.15
03.03.2012. godz. 9.00 – 16.00
04.03.2012. godz. 9.00 – 15.15
Grupa II:
17.03.2012. godz. 9.00 – 16.00
18.03.2012. godz. 9.00 – 15.15
24.03.2012. godz. 9.00 – 16.00
25.03.2012. godz. 9.00 – 15.15
Czas trwania
szkolenia
Miejsce zajęć
Cel
30 godzin – 4 dni
Wydział Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Pomorska 149/153, 90-236 Łódź
Laboratorium 104
Celem szkolenia jest przygotowanie użytkownika do pracy z programem oraz
możliwości jego zastosowania w pracy zawodowej. Szkolenie przeznaczone jest dla
osób, które do tej pory nie miały kontaktu z programem, jak i dla tych, którzy
poszukują efektywniejszych rozwiązań do stosownych dotychczas w swojej pracy
zawodowej. Szkolenie realizowane jest poprzez ćwiczenia praktyczne i prezentacje
zastosowań.
Podstawy teoretyczne
• ustawienia pracy z programem,
• formaty zapisu plików,
• budowa obrazu,
• modele kolorów RGB, CMYK, Lab,
• omówienie ekranów, palet i narzędzi,
• selekcja, wycinanie z tła, edycja zaznaczeń
• retusz, korekcja, filtry korekcyjne,
• praca na warstwach,
• efekty specjalne,
• praca z tekstem,
Ramowy zakres
tematów:
Ćwiczenia praktyczne:
• praca z warstwami i maskami warstw,
• rysownie i malowanie w programie Photoshop CS5,
• wycinanie obiektów z tła i tworzenie nowych kompozycji,
• tworzenie fotomontaży,
• retuszowanie artefaktów i usuwania zbędnych elementów fotografii,
• poprawa wyglądu twarzy,
• tworzenie ramek, efektów specjalnych, zastosowanie filtrów,
• praca z tekstem,
• przygotowanie grafiki do strony internetowej,
• przygotowanie do druku,
Metodyka
prowadzenia zajęć
Wykład, warsztaty
OSOBY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W SZKOLENIU/WARSZTATACH PROSIMY O
PRZEKAZANIE WYPEŁNIONEGO I PODPISANEGO
formularza rekrutacyjnego
wraz z załącznikami:
1. Deklarację uczestnictwa w projekcie
2. Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych.
3. Kserokopia dowodu osobistego.
NAJPÓŹNIEJ DO 21.02.2012
(gr I) i 12.03.2012 (gr II)
do Moniki Drabik, Justyny Fiwek-Wojtczak (ul. Pomorska 149/153, 90-131 Łódź),
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ pokoje A 205, A 207
LUB FAXEM NA NR (42) 635-57-42
LUB NA E-MAIL: [email protected], [email protected]
(wymagany jest scan podpisu)
O UCZESTNICTWIE W SZKOLENIU DECYDUJE MIĘDZY INNYMI KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ
Z osobami przyjętymi skontaktujemy się drogą mailową lub telefoniczną
i poprosimy o uregulowanie niezbędnych formalności (podpisanie regulaminu).