ELEWACJE I BALUSTRADY CZAD! JEST SIĘ CZEGO OBAWIAĆ

Komentarze

Transkrypt

ELEWACJE I BALUSTRADY CZAD! JEST SIĘ CZEGO OBAWIAĆ
CZAD, „JUNKERSY” I CIEPŁA WODA – str. 8-9
ISSN 1734-0667
Miesięcznik
Spółdzielni Mieszkaniowej
w Dzierżoniowie
NR 5 (101)
MAJ 2013
ROK IX
GAZETA BEZPŁATNA
Tęczowe 29
ELEWACJE
I BALUSTRADY
CZAD! JEST SIĘ
CZEGO OBAWIAĆ
str. 2
str. 10
JAK TRZEBA KRYTYKUJĘ,
JAK TRZEBA CHWALĘ
str. 7
W SPÓŁDZIELNI
Tęczowe 29
ELEWACJE
I BALUSTRADY
W
szystkie roboty budowlane przebiegają sprawnie.
W budynku A i B wykonuje się końcowe prace
posadzkarskie, trwają także roboty elewacyjne i montuje się balustrady balkonowe.
Z kolei w budynku C zakończono wykonywanie ścianek
działowych i wykonano roboty
instalacyjne elektryczne oraz
instalacje wodno-kanalizacyjne.
- To jest nowoczesny budynek – mówi Krystyna Świstak
ze Spółdzielni Mieszkaniowej.
– Ma też tę ważną zaletę, że
przy wysokiej jakość wykona-
nia, mieszkania w nim są najtańsze w całym rejonie.
Za
metr
kwadratowy
nowego mieszkania trzeba tu
zapłacić tylko od 3090 do 3390
złotych. Przypominamy, że na
Tęczowym 29 zaplanowano w
pierwszym etapie budowy 52
mieszkania.
kaj, tk
W SPRAWIE
BEZPIECZNEGO WJAZDU
N
a utrudnienia związane z wjazdem i wyjazdem autobusów na położony blisko spółdzielczych osiedli
teren parkingu przy cmentarzu komunalnym zwrócił
niedawno uwagę radny powiatowy Eugeniusz Łabęcki.
W swoim piśmie do Urzędu
Miasta Dzierżoniowa, z marca
tego roku, wskazał on na
konieczność
odpowiedniego
wyznaczenia miejsc parkowania samochodów osobowych,
żeby „zagwarantować wygodny
i bezpieczny wjazd i wyjazd
autobusów”, dodał też, że
„zasadność pilnej poprawy bezpieczeństwa na w/w parkingu
2
postara się uzasadnić w trakcie
wizji na miejscu”.
- Niestety, z Urzędu otrzymałem odpowiedź całkiem nie na
temat – mówi radny E. Łabęcki
– oraz informację, że „zbyteczna
jest wizja w terenie”. Liczyłem i
nadal liczę na inne załatwienie
tej sprawy. Zanim dojdzie tam
do poważniejszej kolizji.
kaj
nr 5 (101)
maj 2013
NASZE SPRAWY
DOTARLI NA BITWĘ
WYRSKĄ
B
itwa Wyrska miała miejsce pomiędzy 1 i 3 września
1939 roku w rejonie miejscowości Wyry i Gostyń
położonych w pobliżu Mikołowa na Śląsku.
W kulminacyjnym okresie
walk uczestniczyło w niej kilkanaście tysięcy żołnierzy. Na pamiątkę
tych wydarzeń od dziewięciu lat,
w maju, w Gostyniu odbywa się
inscenizacja polsko-niemieckich
walk z 1939 roku. Jest to jedna
ze starszych imprez rekonstruktorskich w Polsce. 18 maja br. po
raz pierwszy wzięli w niej udział
także członkowie GRH 58 pułku
piechoty (4 psw), działającej już
od prawie 4 lat przy SDK.
Wyjazd okazał się bardzo udany.
Nasi „Czwartacy” poznali nowe
miejsce, kolegów z kilku nowych
grup rekonstrukcyjnych, a także
kolejny fragment niezbyt znanej
historii walk na Górnym Śląsku.
W
inscenizacji
„Bitwy
Wyrskiej” dzierżoniowianie mieli
uczestniczyć już w ubiegłym
roku, jednak wtedy, w drodze
na Śląsk, kilkadziesiąt kilometrów od celu… spłonął silnik w
samochodzie wiozącym naszych
POBIEGLI
NA „SKAŁKACH 2013”
B
lisko 30 młodych biegaczy wzięło udział w kolejnej
edycji biegów przełajowych „Skałki 2013”.
W poszczególnych kategoriach najlepsi okazali się następujący zawodnicy: wśród przedszkolaków 1 miejsce – Kacper
Karpiński, 2 miejsce – Krzysztof Żurawski, 3 miejsce – Paweł
Bigos, najlepsza dziewczynka –
Ola Karpińska, wśród uczniów
klas I-II najlepszy chłopiec –
Piotr Żurawski, najlepsza dziewczynka – Julia Kempczyńska, w
kategorii III-IV klasy 1 miejsce
- Klaudiusz Krzyżanowski, 2
miejsce – Tomasz Bigos, 3 miejsce – Kornel Kwiatek, wśród
maj 2013
nr 5 (101)
dziewcząt 1 miejsce – Dorota
Próchnicka, II miejsce - Oliwia
Nowakowska, w kategorii gimnazjalistów najlepszym chłopcem był Radek Pietras, a wśród
dziewcząt 1 miejsce zajęła
Kinga Kasperska, 2 miejsce
– Emilia Dziamba, 3 miejsce
– Klaudia Szkiela. Organizato-
rem biegu był TKKF Ognisko
„Dzierżoniów” przy wsparciu
Spółdzielczego Domu Kultury.
Zawody dofinansowane były ze
środków budżetu miasta.
kj
rekonstruktorów. Cała przygoda
zakończyła się wtedy szczęśliwie, jednak tegoroczny wyjazd na
„Wyry” budził w związku z tym
dodatkowe emocje.
•
R
E
K
Organizatorami inscenizacji
były: Stowarzyszenie „Pro Fortalicium” i Urząd Gminy Wyry.
jk
L
A
M
A
•
PożYcZaJ naJTanieJ!
Zapraszamy:
DZierżoniów
ul. wrocławska 22
74 832 31 26
Przykład reprezentatywny. Kwota pożyczki: 27 000 zł, liczba rat: 57,
oprocentowanie nominalne: 13,5%, składka na ubezpieczenie na życie:
4 617 zł, opłata przygotowawcza: 0 zł, kwota odsetek: 9 719,10 zł,
RRSO: 25,13%, rata: 644,19 zł. Ostateczne warunki kredytowania
zależą od wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty pożyczki oraz
daty płatności pierwszej raty. Warunki oferty – wg stanu na 5.11.2012 r.
3
FESTIWAL LATAWCÓW INFORMATOR
Nazwa
działu
SEKRETARIAT
działające w Spółdzielczym
Domu Kultury naszej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Dokładne wyniki i szczegółowe informacje o latawcowym święcie zamieścimy
w kolejnym numerze „Twojej
Spółdzielni”.
jk
stanowisko
nr telefonu
wt
śr
czw
pt
SEKRETARIAT
Barbara Miara
[email protected]
74 831 44 73,
74 831 44 74,
74 831 44 75
fax
74 831 79 29
(czynny
całą dobę)
7.3015.30
7.30 16.00
7.3015.30
7.3016.00
7.3014.30
PREZES ZARZĄDU
Daniel Kolinko
[email protected]
74 831 44 73,
74 831 44 74,
74 831 44 75
-
-
-
PRZYJĘCIA
INTERESANTÓW
14.0016.00
-
-
PRZYJĘCIA
INTERESANTÓW
14.0016.00
-
-
-
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Irena Ziółkowska
[email protected]
74 831 44 73
wew. 15
7.3015.30
7.30 16.00
7.30 15.30
7.3016.00
7.30 14.30
Z-ca Głównej Księgowej
Renata Sołek
[email protected]
74 831 44 73
wew. 30
7.3015.30
7.30 16.00
7.30 15.30
7.3016.00
7.30 14.30
insp. d.s. rozliczeń
Małgorzata Zawaryńska
[email protected]
74 831 44 73
wew. 26
7.3015.30
7.30 16.00
7.30 15.30
7.3016.00
7.30 14.30
insp. d.s. rozliczeń
Ryszarda Szczepaniak
[email protected]
74 831 44 73
wew. 40
7.3015.30
7.30 16.00
7.30 15.30
7.3016.00
7.30 14.30
ins. d.s. czynszu
Anna Wojda
[email protected]
74 831 44 73
wew. 13
7.3015.30
7.30 16.00
7.3015.30
7.3016.00
7.3014.30
ins. d.s. windykacji
Jolanta Zdunek
[email protected]
74 831 44 73
wew. 34
7.3015.30
7.30 16.00
7.3015.30
7.3016.00
7.3014.30
Radca Prawny
Anna Ruszkowska
[email protected]
74 831 44 73
wew. 25
12.0013.00
-
-
12.0013.00
-
insp. d.s. członkowsko
-mieszkaniowych
Krystyna Świstak
[email protected]
74 831 44 73
wew. 38
7.3015.30
7.3016.00
7.3015.30
7.3016.00
7.3014.30
Kadry/płace
Jolanta Słowikowska
[email protected]
74 831 44 73
wew. 24
7.3015.30
7.3016.00
7.3015.30
7.3016.00
7.3014.30
insp. d.s. organizacyjno
-samorządowych
Magdalena Dzieżak
[email protected]
74 831 44 73
wew. 21
7.3015.30
7.30 16.00
7.3015.30
7.3016.00
7.3014.30
koordynator d.s. inwestycji
Jerzy Trzuskawski
[email protected]
74 831 44 73
wew. 39
7.3015.30
7.30 16.00
7.3015.30
7.3016.00
7.3014.30
Kierownik działu GZM
Wiesław Kasprzyk
[email protected]
74 831 44 73
wew. 12
7.3015.30
7.30 16.00
7.3015.30
7.3016.00
7.3014.30
administrator Os. Błękitnego,
Os. Złotego, Os. Tęczowego
Klaudia Chlipała
[email protected]
74 831 44 73
wew. 22
7.3015.30
7.30 16.00
7.3015.30
7.3016.00
7.3014.30
insp. d.s. eksploatacji
Os. Błękitnego, Os. Złotego,
Os. Tęczowego,
Piotr Palimąka
[email protected]
74 831 44 73
wew. 33
7.3015.30
7.30 16.00
7.3015.30
7.3016.00
7.3014.30
administrator Os. Jasnego,
Os. Kolorowego, ul. Brzegowej,
ul. 11-listopada,
zasobów w Piławie Górnej
Anna Kuriata
[email protected]
74 831 44 73
wew. 17
7.3015.30
7.30 16.00
7.3015.30
7.3016.00
7.3014.30
insp. d.s. eksploatacji
Os. Jasnego, Os. Kolorowego,
ul. Brzegowej, ul. 11-listopada,
zasobów w Piławie Górnej
Zbigniew Oziewicz
[email protected]
74 831 44 73
wew. 29
7.3015.30
7.30 16.00
7.3015.30
7.3016.00
7.3014.30
administrator Os. Różanego
Kinga Rusznica
[email protected]
74 831 44 73
wew. 28
7.3015.30
7.30 16.00
7.3015.30
7.3016.00
7.3014.30
insp. d.s. eksploatacji
Os. Różanego
Robert Stachowiak
[email protected]
74 831 44 73
wew. 16
7.3015.30
7.30 16.00
7.3015.30
7.3016.00
7.3014.30
insp. d.s. rozliczeń
Stefania Lodko
[email protected]
74 831 44 73
wew. 23
7.3015.30
7.30 16.00
7.30 15.30
7.3016.00
7.30 14.30
Kierownik SPÓŁDZIELCZEGO
DOMU KULTURY
Jarosław Kresa
[email protected]
74 831 44 73
wew. 18
8.0016.00
12.00 20.00
8.0016.00
13.0021.00
8.0016.00
insp. d.s. społeczno-kulturalnych 74 831 44 73
Ewa Kuceła
wew. 18
[email protected]
12.0020.00
8.0016.00
12.0020.00
8.0016.00
11.0019.00
74 831 52 64
7.0015.00
7.0015.00
7.0015.00
7.0015.00
7.0015.00
GZM SDK
ZRB
ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY
[email protected]
Kierownik ZRB
Zbigniew Szeptycki
[email protected]
4
godziny przyjęć
pn
ZASTĘPCA PREZESA
74 831 44 73,
DS TECHNICZNYCH
74 831 44 74,
Wojciech Skupień
[email protected] 74 831 44 75 KSIĘGOWOŚĆ
Tego dnia dopisała też frekwencja. W sobotnich zawodach wzięło bowiem udział
ponad 40 zawodników z
Ząbkowic Śląskich, Bielawy,
Piławy Górnej, Świdnicy i
Dzierżoniowa.
Organizatorem „festiwalu”
było koło modelarskie „Orlik”,
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
W DZIERŻONIOWIE
rzy znakomitej dla latawcowych pilotów pogodzie,
przy lekkim wietrze, 25 maja obok parku przy ul.
Sikorskiego odbył się kolejny Festiwal Latawców.
P
od godz. 15.00 do 22.00 na portierni pełniony jest dyżur
pod nr tel. 74 831 52 64
74 831 62 12
7.0015.00
7.00 15.00
7.0015.00
nr 5 (101)
7.0015.00
7.0015.00
maj 2013
W SPÓŁDZIELNI
RADA NADZORCZA
W KWIETNIU
W
kwietniu członkowie Rady Nadzorczej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Dzierżoniowie spotkali się dwukrotnie: 8 i 22 kwietnia.
Podczas pierwszego posiedzenia omówiony został przebieg
Walnego Zgromadzenia. W dalszej części zebrania dyskutowano
o przygotowaniach do wejścia w
życie nowelizacji do Ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, za której wdrożenie i
prowadzenie odpowiadają Gminy
Miejskie Dzierżoniów i Piława
Górna oraz Związek Gmin Powiatu
Dzierżoniowskiego. W dalszej
części posiedzenia podjęto uchwałę
w sprawie zmiany opłat eksploatacyjnych w budynkach Spółdzielni
Mieszkaniowej w Dzierżoniowie
dla osób nie będących członkami
Spółdzielni, w związku z tym, że
osoby nie będące członkami pono-
szą pełne koszty wynikające z
planu finansowo-gospodarczego na
2013 r., bez możliwości korzystania
z działalności gospodarczej, prowadzonej przez Spółdzielnię wyłącznie dla członków. Podjęta została
również uchwała w sprawie dokończenia przez Spółdzielnię wymiany
wind w wieżowcach, która podnosi opłatę, naliczanej w formie
dodatkowego odpisu na remonty,
aby spłata poniesionych nakładów
nastąpiła w ciągu 5 lat. Omówiono
również rozstrzygnięcie przetargu
na likwidację junkersów i wykonanie instalacji ciepłej wody.
Drugie posiedzenie zajęła
dyskusja na temat bardzo istotnego problemu związanego z
CZERWIEC Z SDK
B
ogato zapowiada się
przygotowana na czerwiec oferta Spółdzielczego
Domu Kultury.
Miesięcznik Spółdzielni
Mieszkaniowej w Dzierżoniowie
„TWOJA SPÓŁDZIELNIA”
Wydawca:
Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Dzierżoniowie, Os. Jasne 20
Adres redakcji:
58-200 Dzierżoniów,
Os. Jasne 20, pok. 15
telefon: 74 831 44 73 w. 18
e-mail: [email protected]
Red. naczelny: Jarosław Kresa
Redagują: Magdalena Dzieżak,
Tomasz Kuriata, Krzysztof Brzeźniak, Marianna Falkiewicz
Foto: Marian Charasimiuk,
Tomasz Kuriata, Mateusz Fronczak,
Ewa Kuceła
Druk: „IMAGE”
tel./fax 74 836 90 38
Redakcja nie odpowiada za treść publikowanych reklam, ogłoszeń i listów.
Materiałów, które nie zostały zamówione
nie zwracamy. Redakcja zastrzega sobie
prawo do zmian w nadesłanych tekstach.
maj 2013
nr 5 (101)
Już 3 czerwca na boiskach
Os. Różanego odbędzie się festyn
z okazji Dnia Dziecka. 5 czerwca
w SDK rozegrany zostanie dziecięcy turniej szachowy „O Puchar
Ziemi Dzierżoniowskiej”. Na 6
czerwca GRH 58 pp (4 psw) zaplanowała wystawę z okazji Święta
Pułkowego, która zaprezentowana
zostanie na Os. Jasnym 20. Na 8
czerwca przewidziano wycieczkę
do niemieckiego kurortu Oyibin.
W połowie miesiąca SDK planuje
także wesprzeć wykonawcami ze
swoich sekcji artystycznych festyn
parafialny. 25 czerwca nastąpi
zakończenie kolejnego cyklu turniejów Grand Prix w tenisie stołowym. Wreszcie na 30 czerwca
zaplanowano festyn z okazji rozpoczęcia wakacji, który odbędzie się
na Os. Tęczowym. Być może już
29 czerwca odbędzie się kolejny
B-ball Jam. Ustalenia w tej sprawie
jeszcze trwają. Zapraszamy!
kaj
zatruciami tlenkiem węgla oraz
spraw uwarunkowań technicznych
spalinowych przewodów kominowych, które powodują konieczność likwidacji junkersów, tak jak
miało to miejsce w wieżowcach.
Mówiono o przygotowaniach do
zebrań, które mają informować
członków Spółdzielni o konieczności przeprowadzenia kompleksowego procesu likwidacji junkersów i wykonania nowej instalacji
ciepłej wody. Temat był sygnalizowany przez samych mieszkańców
osiedli już podczas Walnego Zgromadzenia w 2011 roku, poprzez
przyjęty wniosek o następującej
treści: „Ze względów bezpieczeństwa mieszkańców przystąpić do
demontażu junkersów do podgrzewania wody oraz wykonać instalację ciepłej wody użytkowej we
wszystkich budynkach wieloro-
dzinnych Spółdzielni”. W związku
z powyższym Rada Nadzorcza
postanowiła podjąć uchwałę w
sprawie regulacji opłaty eksploatacyjnej w budynkach Spółdzielni
Mieszkaniowej w Dzierżoniowie
w zakresie opłaty za likwidację w
lokalach mieszkalnych przepływowych podgrzewaczy wody (junkersa) oraz wykonania i wymiany
instalacji ciepłej wody użytkowej
zasilanej z ciepłowni miejskiej,
która w oparciu o rozstrzygnięty
przetarg, daje możliwość spłaty
jednorazowej tego zadania w
kwocie 1 800 zł od mieszkania, w
terminie do 25 listopada 2013 r.,
lub w systemie ratalnym, opartym
o finansowanie przez wykonawcę
w wysokości 38 zł miesięcznie od
mieszkania, przez okres niespełna
5 lat, do spłaty kwoty 2 230 zł.
ts
AKCJA PRZECIW
ŁOBUZOM
D
zierżoniowscy policjanci przeprowadzili wzmożone
działania prewencyjne mające na celu ograniczenie
aspołecznych zachowań i zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.
W trakcie działań ujawniono
ponad osiemdziesięciu sprawców
wykroczeń społecznie uciążliwych.
17 i 18 maja br. w odpowiedzi
na sygnały mieszkańców policjanci
przeprowadzili prewencyjną akcję
na terenie Dzierżoniowa, skierowaną głównie przeciwko sprawcom wykroczeń społecznie uciążliwych między innymi takich jak
spożywanie alkoholu w miejscach
publicznych, niszczenie mienia,
zaśmiecanie, lub zanieczyszczanie
miejsc publicznych.
W ramach przeprowadzonych działań policjanci ujawnili
i ukarali mandatami karnymi
ponad osiemdziesięciu sprawców
wykroczeń społecznie uciąż-
liwych. Policjanci umundurowani oraz w ubiorze cywilnym,
pojawili się wszędzie tam, gdzie
oczekują tego mieszkańcy m.in.:
w parkach, skwerach, placach
zabaw i dzierżoniowskich osiedlach. Tylko na osoby spożywające alkohol funkcjonariusze
nałożyli 45 mandatów.
Podobne działania będą przeprowadzane cyklicznie i obejmą
wszystkie miejscowości powiatu
dzierżoniowskiego.
Natomiast
wszelkie uwagi mieszkańców dotyczące miejsc zagrożonych przestępczością lub wybrykom chuligańskim są wykorzystywane w ramach
codziennej służby policjantów.
tk
5
ROTMISTRZ PILECKI
- WZÓR NA KAŻDY CZAS
P
ileccy, szlachecka rodzina z Wileńszczyzny, przez dwa pokolenia przymusowo
mieszkali w północnej Rosji, przesiedleni tam karnie po styczniowym powstaniu.
Ojciec pięciorga dzieci – Julian
ukończył studia w Petersburgu
i został leśnikiem. Po ślubie z
Ludwika Osiecimską przenieśli się
na stałe do Słońca w południowej
Karelii. W 1910 r. rodzina przeprowadziła się do Wilna i tu właśnie
Witold, urodzony w 1901 roku, rozpoczął edukację. Niemal od razu
wstąpił tez do nielegalnej polskiej
drużyny harcerskiej. W 1918 r. na
ochotnika zgłosił się do tworzącego się Wojska Polskiego, służył
w kawalerii, brał udział w obronie Grodna przed bolszewikami.
W 1920 r. wstąpił do 211 pułku
ułanów i razem z tą formacja walczył w bitwie warszawskiej. Potem
uczestniczył w pościgu za cofającą
się w panice Armią Czerwoną, walczył w Puszczy Rudnickiej, zdobywał Wilno. Zdyscyplinowany,
koleżeński, odważny szybko zwrócił na siebie uwagę zwierzchników.
Mimo młodego wieku dwukrotnie
odznaczony krzyżem Virtuti Militari za odwagę na polu walki.
Dopiero po zakończeniu wojny
w 1921 r. zdał maturę w Wilnie.
Rok później rozpoczął studia na
Wydziale Rolnym Uniwersytetu w
Poznaniu, równolegle krótko studiował malarstwo w Wilnie. W 1924 r.
Pileccy otrzymali od państwa polski
majątek Sukurcze koło Lidy. W
odległych o 5 km Krupach Witold
poznał nauczycielkę Marię i wziął
z nią ślub. Z tego małżeństwa urodziło się dwoje dzieci – syn Andrzej
i córka Zofia. Pilecki od 1925 r. był
podporucznikiem rezerwy WP. W
kampanii wrześniowej walczył jako
dowódca plutonu kawalerii wchodzącego w skład 19 DP. Wraz z
jednostką w ciągłej walce z atakującymi Niemcami dotarł aż do rumuńskiego przedmościa. Tu oddział
Pileckiego wsławił się zniszczeniem
7 niemieckich czołgów. Do połowy
października Pilecki kierował niedużym oddziałem partyzanckim, po
jego rozwiązaniu wrócił do domu.
Szybko jednak przeniósł się do
Warszawy, bo Surkonty znalazły się
6
pod sowiecka okupacją. Był jednym
z założycieli Tajnej Armii Polskiej.
Odpowiadał za wywiad, był też
szefem sztabu organizacji. Z jego inicjatywy TAP weszła w skład ZWZ
w 1941 r. Już w 1940 r. zaproponował swym zwierzchnikom, że dobrowolnie da się aresztować i wysłać do
Auschwitz, by naocznie przekonać
się czym jest ten niemiecki obóz
koncentracyjny. 19 września 1940 r.
Pilecki został zatrzymany w ulicznej
łapance w Warszawie i pod fałszywym nazwiskiem – Tomasza Serafińskiego, wysłany do Auschwitz.
Jako obozowy numer 4859 stał się
głównym organizatorem konspiracji
więźniów. Współtworzył ja razem
ze Stanisławem Dubois, Ksawerym
Dunikowskim, Bronisławem Czechem. Raporty Pileckiego o sytuacji
w obozie były pierwszymi, jakie
dotarły do dowództwa ZWZ, a także
na zachód. Za odwagę i pracę przy
tym niebezpiecznym zadaniu Pilecki
został awansowany do stopnia
porucznika. Zorganizowany przez
niego w Auschwitz Związek Organizacji Wojskowej działał tam skutecznie przez następne lata. Zagrożony
dekonspiracją Pilecki wraz z dwoma
kolegami uciekł z obozu w kwietniu
1943 r. Dotarł w okolice Bochni.
Za działalność w Auschwitz awansowano go do stopnia rotmistrza w
listopadzie 1943 r. Do Powstania
w Warszawie służył w Oddziale
III Kedywu KG AK. Brał udział
w walkach w Warszawie, początkowo jako strzelec, szybko jednak
rozpoznany i wyznaczony dowódcą
plutonu w zgrupowaniu „Chrobry
II”. Po klęsce Powstania razem
z innymi żołnierzami AK został
umieszczony w niemieckim stalagu
w Łambinowicach. Po wyzwoleniu
obozu wstąpił do II Korpusu PSZ
na zachodzie. Na osobisty rozkaz
gen. W. Andersa wrócił do Polski w
1945 r. Zajął się pracą wywiadowczą
na rzecz II Korpusu. Zorganizował
siatkę wywiadowczą, zbierał informacje w newralgicznych dla komunistów miejscach – Ministerstwie
Bezpieczeństwa Publicznego, MON
i MSZ. Mimo zagrożenia aresztowaniem odmówił ucieczki na zachód.
Został zatrzymany 8 maja 1947 r.
przez UB. Przeszedł przez okrutne
śledztwo, torturowany, wziął całą
odpowiedzialność na siebie. Oskarżono go o działalność wywiadowczą
na rzecz rządu polskiego na emigracji i przygotowywanie zamachów na
czołowych dygnitarzy komunistycznego reżimu w Polsce. Dwuosobowy
skład sędziowski ppłk Jan Hryckowian (dawny AK-wiec) i kpt. Józef
Badecki skazali Pileckiego w dniu
15 marca 1948 r. na karę śmierci.
Dokładnie 65 lat temu – 25 maja
1948 r. w więzieniu mokotowskim
HISTORIA
w Warszawie funkcjonariusz UB
st. sierż. Piotr Śmietański wykonał
wyrok na Witoldzie Pileckim. Ciało
bohaterskiego rotmistrza pochowano anonimowo, najprawdopodobniej na tzw. „ Łączce” cmentarza
powązkowskiego. W 1990 roku
Sąd Najwyższy unieważnił wyroki
wydane na Pileckiego i członków
jego grupy, a w 2006 r. prezydent
RP Lech Kaczyński odznaczył go
pośmiertnie Orderem Orła Białego.
Celnym
podsumowaniem
wspomnienia o jednym z najdzielniejszych żołnierzy polskich czasu
wojny, który zamiast nagród doczekał się wyroku śmierci i skazania
na wieczne zapomnienie niech
będą słowa piosenki rapera Tadka
Polkowskiego – „Czemu mnie o
Tobie w szkole nie uczyli?...To imię
i nazwisko powinno znać każde
dziecko, pamiętajmy o Pileckim –
trzeba dać świadectwo…”
Janusz Maniecki
CZWARTACY
3 MAJA W BIELAWIE
3
maja, na zaproszenie władz Bielawy, działająca przy
Spółdzielczym Domu Kultury GRH 58 pułku piechoty (4 psw) po raz kolejny wzięła udział w oficjalnych
uroczystościach miejskich z okazji rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja.
Pięciu członków grupy
uczestniczyło najpierw w uroczystościach przed bielawskim
Pomnikiem, a później asystowało w trakcie mszy świętej.
W bielawskim świętowaniu
Konstytucji uczestniczyli także
przedstawiciele kombatantów,
szkół, rzemieślników, stowarzyszeń i partii politycznych,
a także przedstawiciele władz
miasta, na czele z przewodniczącym Rady Miejskiej Leszkiem Stróżykiem.
kj
nr 5 (101)
maj 2013
TEMAT MIESIĄCA
ciepła woda w wieżowcach
JAK TRZEBA KRYTYKUJĘ,
JAK TRZEBA CHWALĘ!
Rozmowa z Michałem Krajewskim, mieszkańcem wieżowca na os. Jasnym.
- Jako mieszkaniec jednego z wieżowców na Os.
Jasnym zgodził się pan z
nami porozmawiać w emocjonującej wielu spółdzielców
sprawie likwidacji gazowych
podgrzewaczy wody. W wieżowcach ten problem macie
już za sobą…
- Tak, ale na wstępie to
chciałbym powiedzieć, że ja
nie mam żadnych prywatnych
powodów, żeby akurat jakoś
specjalnie wspierać Spółdzielnię. Mówię, jak myślę,
a trochę się tą sprawą zajmowałem. Jak coś mi się nie
podoba, to krytykuję, ale jak
trzeba, to czuję się w obowiązku pochwalić.
- Pamięta pan, jak doszło
do likwidacji „junkersów” w
wieżowcach?
- Spółdzielnia Mieszkaniowa zareagowała wtedy
na przypadki podtruć w wieżowcu na Błękitnym oraz na
polecenie nadzoru budowlanego. Pamiętam, że zrobiono
wtedy zebranie i poinformowano nas, że „trzeba likwidować junkersy”. Prezesi
przedstawili pewne propozycje, ale muszę powiedzieć, że
ja byłem bardzo sceptyczny,
a już to rozwiązanie, jakie
SPOTKANIA W SPRAWIE
„JUNKERSÓW”
P
rzez cały maj w Spółdzielni Mieszkaniowej odbywały
się spotkania prezesa i zastępcy prezesa z mieszkańcami spółdzielczych osiedli.
Tematem spotkań był plan
likwidacji „junkersów” i doprowadzenia do mieszkań ciepłej
wody z sieci. Spotkania cieszyły
się bardzo dużym zainteresowaniem spółdzielców, a na każdym
z nich obecnych było od 70 do
100 osób. Zebranym prezentowano krótki film na temat zalet
dostarczania ciepłej wody z sieci,
maj 2013
nr 5 (101)
przekazywano ulotki dotyczące
zagrożeń związanych z tlenkiem
węgla, a także informowano o
wszystkich szczegółach związanych z planowanymi pracami.
Temat wzbudził duże emocje,
dlatego w trakcie spotkań nie
brakowało pytań. Każde ze spotkań trwało około dwóch godzin.
kj
zastosowano na Błękitnym
24, z kotłownią gazową na
dachu, całkiem mi się nie
podobało. Mogę powiedzieć,
że byłem stanowczo na „nie”!
Ludzie w naszych wieżowcach nie całkiem wiedzieli, o
co chodzi, więc też byli przeciwni. Ja nawet kłóciłem się
z prezesami. Dowiadywałem
się wszędzie, w gazowni, w
straży pożarnej…
- Ale później zmienił pan
zdanie?
- Wszystko zaczęło dziać
się szybko, bo wtedy nagle
nadzór budowlany zdecydował
o tym, że z dnia na dzień trzeba
odciąć u nas gazowe podgrzewacze wody. Ja w sprawie tych
„junkersów” chodziłem wcześniej do różnych instytucji,
więc zaraz poszedłem też do
nadzoru budowlanego, prosić
przynajmniej o jakieś przedłużenie tego terminu odcięcia
„Junkersów”.
- Co pan wtedy usłyszał?
- Mówię, jak było; pan z
nadzoru budowlanego powiedział mi, że ma żonę i dwoje
dzieci i zapytał czy ja się będę
nimi opiekował, jak się komuś
coś stanie, a on pójdzie za to
siedzieć?! No i co miałem
na to odpowiedzieć. Przekonał mnie, a my zostaliśmy z
dużym kłopotem.
- Ale byliście w tej sprawie
aktywni…
- Pamiętam, że wybraliśmy się wtedy – taka nasza
grupa - do Świebodzic, żeby
zobaczyć jak to tam u nich jest
rozwiązane. Później poprosiliśmy zarząd naszej Spółdzielni
i wspólnie zorganizowaliśmy
zebranie.
Powiedzieliśmy,
że chcielibyśmy, żeby u nas
zastosowano takie rozwiązanie jak w Świebodzicach.
- I co z tego wyszło?
- Zarząd rozważył wszystkie możliwości i dzisiaj,
już z perspektywy jakiegoś
czasu oceniam, że mamy to
wszystko zrobione nawet
lepiej! Całe „straty” podczas
prac to okazał się jeden kafelek w całej łazience Wróciłem do domu po zakończonych pracach, a tu ani śladu,
ani paproszka. Tak więc całą
tę inwestycję w wieżowcach
oceniam nie tylko dobrze, ale
nawet bardzo dobrze! Nie ma
niebezpieczeństwa
zatrucia
czadem, nie ma tego smrodu
od „junkersa”, nie ma porównania, jest po prostu czysto.
Naprawdę wszystko wyszło
lepiej, niż się spodziewaliśmy.
Zarząd podszedł do tematu
naprawdę bardzo rzetelnie.
Jak trzeba zganić, to ja ganię,
ale jak trzeba pochwalić to
chwalę i w tej sprawie zarząd
moim zdaniem zasłużył na
dużą pochwałę!
- Z nowego sposobu
dostarczania wody ciepłej jest
więc pan zadowolony?
- Oczywiście. Nie możemy
się cofać, teraz jest po prostu
nowocześniej. Mogę dodać,
że byłem w Niemczech,
byłem w Anglii i takich rozwiązań z gazowymi podgrzewaczami w wielorodzinnych
budynkach tam nie widziałem.
Osobiście to ja bym chciał,
żeby i kuchenki były u nas
elektryczne, no ale wiem, że
w budynkach są za słabe przewody elektryczne. To tylko
taka moja opinia.
- Dziękuję za rozmowę.
Jotka
7
TEMAT MIESIĄCA
czad, „junkersy” i ciepła woda…
Z TYM PROBLEMEM MUSIMY
Rozmowa z prezesem zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie, Danielem Kolinko.
- Panie prezesie, niektórzy
spółdzielcy wydają się zaskoczeni informacją o konieczności likwidacji gazowych
podgrzewaczy wody. Skąd
ten temat, skąd w ogóle taka
konieczność i czy to rzeczywiście jest konieczność?
- Nie całkiem zgadzam się
ze wstępem do tego pytania. Dla
tych, którzy trochę interesują
się sprawami Spółdzielni, to
raczej nie mogło być zaskoczenie. Przecież temat nie tylko był
już wielokrotnie sygnalizowany,
ale też we wszystkich naszych
wieżowcach… zrealizowany.
Czy likwidacja gazowych podgrzewaczy wody, tak zwanych
„junkersów”, jest konieczna?
Jeśli bez narażania życia i zdrowia chcemy mieć ciepłą wodę
w naszych kranach, to jest
konieczna.
- Dlaczego? Jak to się stało,
że przez wiele lat, wystarczały
podgrzewacze wody, a teraz
trzeba to zmieniać?
- Przede wszystkim ze
względów bezpieczeństwa. Od
kiedy w budynkach pojawiły
się szczelne plastikowe okna,
pogorszyła się w nich wentylacja
i pojawił się problem śmiertelnie
niebezpiecznego tlenku węgla,
czyli czadu. Zaczęły się pojawiać kolejne przypadki podtruć.
Przypomnę dosyć głośną sprawę
wieżowca na Os. Błękitnym
24, a całkiem niedawno 4-piętrowego budynku nr 8 na tym
samym osiedlu. Bardzo szczęśliwie wszystko kończy się jak
na razie na wizytach w szpitalu
specjalistycznym we Wrocławiu
na odtruwaniu i na wielkim strachu o najbliższych, ale przecież
na szczęście nie można liczyć
wiecznie. Przypadki śmiertelne
na terenie naszego kraju są niestety bardzo liczne.
- W trakcie spotkań ze
spółdzielcami usłyszeć można
między innymi – jako zarzut
- twierdzenia, że w tej sprawie
8
się z nimi nie konsultowano.
Co pan na to?
- Ależ wniosek w tej sprawie
wypłynął od samych mieszkańców w trakcie Walnego Zgromadzenia Członków w 2011 roku.
Wniosek o treści: „ze względów
bezpieczeństwa
mieszkańców
przystąpić do demontażu „junkersów” do podgrzewania wody
oraz wykonać instalację ciepłej
wody użytkowej we wszystkich
budynkach
wielorodzinnych
Spółdzielni” został wtedy zgłoszony i przegłosowany.
- Czy z problemem czadu
nie można uporać się jakoś
inaczej?
- Mówiąc krótko, likwidacja
gazowych podgrzewaczy wody
to sposób najlepszy. Czytelnicy
muszą wiedzieć, że wszystkie
decyzje władz Spółdzielni są
ściśle związane z nakazami nadzoru budowlanego, wydanymi
z kolei na podstawie ekspertyz
kominiarskich. Wynika z nich,
że nasze zbiorcze kominowe
przewody spalinowe nie spełniają warunków bezpieczeństwa. Mieliśmy już na naszych
osiedlach decyzje o przymusowym odłączeniu „junkersów”,
a grożą nam kolejne na znacznie większą skalę. Przecież nie
możemy pozwolić, żeby mieszkańcy zostali bez ciepłej wody,
a tak jeszcze w tym roku może
się stać. Dopiero gdy wstrzymamy realizację zaplanowanych
prac, wtedy spółdzielcy mogliby
poczuć się „zaskoczeni”. A przypomnę, że na przykład w wieżowcu na Błękitnym 24 ludzie
pozostawali bez wody przez
blisko trzy miesiące. Tyle trwały
wtedy wszystkie procedury, ekspertyzy, projekty, pozwolenie
na budowę i wykonanie robót…
Takiej sytuacji chcielibyśmy
uniknąć.
- Padają jednak argumenty, że nowoczesnych „junkersów” całe ryzyko nie dotyczy. Dlaczego więc właściciele
takich nowych gazowych podgrzewaczy wody mają z nich
teraz zrezygnować?
- Bo główny problem polega
na tym, że również oni wcale
nie są bezpieczni. Mieliśmy na
naszych osiedlach przypadki,
kiedy podtruciu czadem uległy
w swojej łazience osoby, które
w ogóle nie używały akurat
gazowego podgrzewacza. Spaliny zostały zaciągnięte z innego
mieszkania, ponieważ komin
spalinowy był zbiorczy. Tego
problemu naprawdę nie załatwią nowoczesne „junkersy”.
Nie chce tu wspominać o tych
starych, które są prawdziwymi
bombami zegarowymi. Tutaj
trzeba działać kompleksowo.
Zdajemy sobie sprawę, że to
przedsięwzięcie wiąże się z
kosztami, że każda zmiana
zazwyczaj budzi duże emocje,
że wśród mieszkańców pojawiają się pytania i wątpliwości,
ale z tym problemem musimy
się uporać i im szybciej to zrobimy, tym lepiej.
- Ale co z osobami, które
niedawno kupiły nowe „junkersy”, które jeszcze są na
gwarancji?
- Takie deklaracje składaliśmy już podczas zebrań z
mieszkańcami, więc mogę tylko
powtórzyć, że będziemy starali
się zainteresowanym pomagać
w ich sprzedaży do zasobów,
gdzie jeszcze mogą być stosowane.
- Niektórzy twierdzą, że
gazowe podgrzewacze wody to
rozwiązanie tańsze…
- Na pewno nie. Przy tej
okazji
chciałbym
zwrócić
uwagę, że oprócz samego znacznego przecież - kosztu
spalonego gazu, dochodzą też
inne wydatki. „Junkersy” trzeba
regularnie konserwować, od
czasu do czasu naprawiać. To
wszystko przecież kosztuje.
Warto zapytać się w tej sprawie
osób, które mieszkają w naszych
wieżowcach na Jasnym i Różanym, bo one mają już porównanie. Wszyscy, z którymi my
rozmawiamy są zadowoleni i
chwalą zastosowane rozwiązanie, jako bezpieczniejsze, komfortowe, bezawaryjne i tańsze!
- Jak wyłoniony został
wykonawca prac, które trzeba
będzie wykonać?
- Naturalnie zgodnie z regulaminem przetargów. Przetarg
na wykonanie prac został ogłoszony w lutym bieżącego roku
w naszym miesięczniku „Twoja
Spółdzielnia”, w „Gazecie Wrocławskiej” oraz w Internecie.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia pobrało osiem
firm z różnych części Polski,
w tym także z Dzierżoniowa.
Ofertę złożyła jedna firma:
DATERM z Zielonej Góry. Złożona oferta spełniała wszystkie
warunki zawarte w SIWZ. W
wyniku negocjacji oraz udzielonego przez wykonawcę upustu
cenowego ustalono, że cena
za wykonanie całego zadania
wyniesie 6 milionów 948 tysięcy
złotych. W przeliczeniu na jedno
mieszkanie daje to kwotę 2230
złotych (w przypadku płatności
w ratach po 38 złotych miesięcznie przez okres niespełna pięciu
lat) lub 1800 złotych w przypadku płatności wniesionej do
25 listopada tego roku. Dodam,
że mimo większego zakresu
prac (między innymi elektromagnetyzery do uzdatniania wody),
jest to koszt zbliżony do tego,
w jakim 2-3 lata temu wykonane były prace w wieżowcach.
Cały ciężar finansowania w
ratach oparty jest wyłącznie na
wykonawcy prac. Spółdzielnia
Mieszkaniowa nie wzięła na to
żadnego kredytu.
- Czy jednak nie ma możliwości, żeby prace sfinansowane zostały z funduszu
remontowego?
- W obecnej chwili nie mogą
być finansowane z funduszu
nr 5 (101)
maj 2013
TEMAT MIESIĄCA
SIĘ UPORAĆ
remontowego, ponieważ od
dłuższego już czasu w naszej
Spółdzielni realizowane są prace
w ramach Kompleksowego Programu Dociepleń Budynków,
który pochłania 74 procent funduszu. A przecież nie wszystkie
budynki zostały jeszcze ocieplone. Program ma się zakończyć w 2016 roku i dopiero
wtedy będzie jakakolwiek inna
możliwość dysponowania środkami z funduszu remontowego.
Zmiana w tej chwili tej decyzji
oznaczałaby wydłużenie oczekiwania na dokończenie prac przy
budynkach jeszcze nieocieplanych.
- To 74 procent, a…
- A reszta środków idzie
między innymi na niezbędne
remonty dachów, ekwiwalent za
wymianę okien, czy dokończenie wymiany domofonów oraz
inne drobne remonty, prowadzone na niezbędnym, minimalnym poziomie.
- Jednak w wieżowcach
udało się to załatwić inaczej?
- W wieżowcach jest zupełnie inna struktura funduszu
remontowego, na który składają się trzy pozycje. W niskich
budynkach jest tylko jedna
pozycja. Wielkość funduszu
remontowego w wieżowcach
jest wyższa, niż w budynkach
czteropiętrowych.
Wystarczy
porównać wydruk naliczenia
opłat za mieszkania za maj lub
wcześniejsze miesiące.
- Wracając do przetargu.
Jakie były oczekiwania Spółdzielni w stosunku do potencjalnego wykonawcy?
- Chcieliśmy, żeby to była
firma, która takie prace wykonywała już w tak dużym zakresie.
Żeby miała dobre referencje,
dawała jak najdłuższy okres
gwarancji (wynegocjowaliśmy 5
lat gwarancji i rok rękojmi) oraz
żeby jej potencjał dawał możliwość rozłożenia płatności na
raty, a wykonanie prac mogło się
maj 2013
nr 5 (101)
zamknąć w ciągu jednego roku.
I w wyniku przeprowadzonego
przetargu udało się uzyskać
koszt wykonania całości zadania
w wysokości porównywalnej
do kosztów w wieżowcach. Co
ważne, zgodnie z przeprowadzonym przetargiem dodatkowo
po stronie wykonawcy znalazło
się przygotowanie wszelkiej
dokumentacji, projektu budowlanego, uzyskania pozwolenia
na budowę. Wykonanie robót
to kompleksowe wykonanie
wpięcia się do węzła cieplnego,
rozprowadzenia instalacji poziomej w piwnicach i po zdemontowaniu „junkersów” wykonanie
instalacji pionowej w kominach
spalinowych.
- Jakie prace realizowane
będą w samych mieszkaniach?
- Wspomniany już demontaż
gazowych podgrzewaczy wody,
likwidacja przewodów doprowadzających gaz do trójnika,
zamurowanie otworu odprowadzającego spaliny od podgrzewacza. Będzie to też włączenie
instalacji zaopatrzonej w wodomierz z odczytem radiowym
do wewnętrznej instalacji ciepłej wody w mieszkaniu. W
związku z tym, że nasza woda
jest „twarda”, przy każdym
głównym ujęciu wody w
budynku zainstalowany będzie
też wspomniany już elektromagnetyzer do jej uzdatniania. To
dodatkowo ochroni i wydłuży
żywotność wykonanej instalacji w budynku, jak również w
samym mieszkaniu. Dodam, że
prace realizowane w mieszkaniu
ograniczone będą do minimum i
trwać będą tylko jeden dzień.
- Na temat likwidacji gazowych podgrzewaczy wody
członkowie zarządu naszej
Spółdzielni
Mieszkaniowej
rozmawiali z mieszkańcami
przez prawie cały maj. Jak
ocenia pan efekt tych spotkań?
- Zorganizowaliśmy spotkania z mieszkańcami wszystkich
osiedlowych
budynków z
„junkersami”,
bo chodziło nam
o bezpośredni
kontakt. Wydaje
mi się, że każdy
mógł spytać o
nurtującego go
sprawy, podzielić
się wątpliwościami,
porozmawiać. Jedni
podchodzą do tematu
spokojniej i ze zrozumieniem, inni
bardziej emocjonalnie, ale wszystkim chciałbym
podziękować za
obecność na
spotkaniach i
za naprawdę
dużą frekwencję.
- Dziękuję za
rozmowę.
Rozmawiał:
Jarosław Kresa
9
TEMAT MIESIĄCA
RÓŻNE
CZAD! JEST SIĘ CZEGO OBAWIAĆ
T
e dane muszą niepokoić. Tylko od września 2012 roku do 31 marca 2013 roku w Polsce na skutek zaczadzenia
zginęło aż 91 osób! W tym czasie strażacy w całym kraju odnotowali 3817 zdarzeń związanych z tlenkiem węgla.
Poszkodowanych w nich zostało 2216 osób.
W samym tylko powiecie
dzierżoniowskim w roku 2012
na skutek zaczadzenia odnotowano kilkadziesiąt zdarzeń
związanych z tlenkiem węgla.
Niestety, na skutek zaczadzenia zginęły w nich 3 osoby.
Zagrożenie dotyczy także
naszych zasobów mieszkaniowych. Na terenach Spółdzielni
Mieszkaniowej odnotowano w
ciągu minionego roku 6 podtruć
czadem, zakończonych interwencją pogotowia ratunkowego i przewiezieniem poszkodowanych do specjalistycznego
szpitala we Wrocławiu.
Tlenek węgla, potocznie
zwany czadem, jest gazem
silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco
lżejszym od powietrza, co
powoduje, że łatwo się z nim
miesza i w nim rozprzestrzenia. Potencjalne źródła czadu
w pomieszczeniach mieszkalnych to między innymi
tak zwane „junkersy”, czyli
gazowe podgrzewacze wody.
Czad powstaje w wyniku
niepełnego spalania wielu
paliw, m.in.: gazu, drewna,
oleju, benzyny, nafty, propanu, węgla, ropy, spowodowanego brakiem odpowiedniej
ilości tlenu, niezbędnej do
zupełnego spalania. Problem
wzrasta szczególnie w okresie
jesienno-zimowym.
Kto przede wszystkim
narażony jest na działanie
tlenku węgla?
Jak informują strażacy:
każda osoba przebywająca w
środowisku nim skażonym.
Efekty działania czadu, przy
takim samym stężeniu, mogą
się jednak różnić. Do grupy
największego ryzyka należą:
noworodki
i
niemowlęta
(obok normalnej hemoglobiny
występuje u nich hemoglobina
płodowa, która wiąże dwukrotnie więcej tlenku węgla,
niż zwykła hemoglobina),
osoby w podeszłym wieku,
dzieci, kobiety ciężarne, osoby
z wadami serca oraz chorobami oskrzelowo-płucnymi,
osoby z wadami serca oraz
niewydolnością układu oddechowego.
W
związku
z
zagrożeniem
w wielu miastach Polski
realizowane
są
działania,
których
celem
jest
likwidacja podgrzewaczy
gazowych i
dostarczenie
do
mieszkań
ciepłej
wody z sieci
miejskich.
Stosowne
programy w
tej
sprawie
zostały już zrealizowane
lub są w trakcie realizacji
między innymi
w Krakowie, Słupsku, Białymstoku, Tomaszowie Mazowieckim, Pile czy Łodzi. Lista miast
jest o wiele dłuższa i będzie
się jeszcze wydłużać. Trudno
się dziwić, ponieważ czad to
realne zagrożenie i naprawdę
jest się czego obawiać.
kaj
ciepła woda z sieci
2 MILIONY ZŁOTYCH OD ZEC-u
Trzy pytania do Marka Drozdowskiego – członka zarządu Zakładu Energetyki Cieplnej.
- Jaki będzie wkład ZEC-u
w przedsięwzięcie związane z
dostarczaniem ciepłej wody z
sieci do spółdzielczych mieszkań?
- Nasz wkład w niezbędną
wymianę części sieci na spółdzielczych osiedlach oraz
modernizację węzłów cieplnych
wyniesie około 2 milionów złotych. Dlaczego zgodziliśmy się
na coś takiego? Żeby zapewnić sobie odbiór odpowiedniej
mocy przez cały rok. Chcemy
modernizować ciepłownię i
zrobić tam kogenerację (jed10
noczesne wytwarzanie energii
elektrycznej i użytkowej energii
cieplnej w elektrociepłowni. Ze
względu na mniejsze zużycie
paliwa, zastosowanie kogeneracji daje duże oszczędności
ekonomiczne i jest korzystne
pod względem ekologicznym –
przyp. za wikipedia.pl). Będzie
to jeden kocioł całoroczny z
kogeneracją, który będzie produkował energię cieplną i energię elektryczną.
- Co z cenami ciepła?
- Wszystko robimy po to,
żeby ceny ciepła nie musiały iść
w górę. Cóż, trzeba powiedzieć,
że nakłady poniesione przez nas
na samą ciepłą wodę byłyby
nieopłacalne – zwracałyby się
przez około 15 lat. A my postanowiliśmy wejść w to przedsięwzięcie związane z ciepłą
wodą, żeby przez cały rok móc
utrzymać ciągłość pracy, ponieważ żeby kogeneracja mogła
funkcjonować, musi być realizowana przez cały rok.
- Jak zbilansują się wam te
wydatki?
- Tak naprawdę dopiero
produkcja i sprzedaż prądu
wpłynie
na
zbilansowanie poniesionych nakładów.
W efekcie później nie będą
rosły także koszty energii
cieplnej. Tak czy inaczej czeka
nas modernizacja ciepłowni.
Wymuszają to przepisy europejskie. Musimy modernizować przejętą przez nas ciepłownię, dlatego przychylnie
ustosunkowaliśmy się do propozycji Spółdzielni Mieszkaniowej.
kaj
nr 5 (101)
maj 2013
OGŁOSZENIA
Ogłoszenia drobne
mieszkania – sprzedam, kupię
• Sprzedam 2-pokojowe mieszkanie na 4 piętrze, 45 m2,
na os. Różanym. Cena 115 tys. zł. Tel. 606 353 680.
• Mieszkanie do sprzedania, 51 m2, 3 pokoje, na III piętrze.
W Bielawie na Os. XXV-lecia. Tel. 606 236 572.
• Sprzedam dom do remontu z budynkiem gospodarczym,
powierzchnia działki 14,3 ara, w Łagiewnikach. Tel. 885 300 435.
• Sprzedam 2-pokojowe mieszkanie na parterze, na Os. Jasnym.
Tel. 74 645 92 68.
• Sprzedam mieszkanie własnościowe w Dzierżoniowie, na Os.
Jasnym (III piętro, 40 m2), cena 110 tys. zł. Tel. 662 218 320.
• 3-pokojowe mieszkanie na Os. Różanym, 61 m2, parter,
do zamieszkania. Polecam! Tel. 793 614 236.
• Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe na osiedlach, po remoncie,
parter. Tel. 74 662 13 76.
• Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, 53 m2, na II piętrze w wieżowcu na Os. Różanym. W cenie meble kuchenne na wymiar
i szafa komandor. Tel. 695 816 087.
• Sprzedam pokój z kuchnią z balkonem, 35,48 m2 na os. Tęczowym, II piętro. Tel. 602 842 087 (po 16.00), 693 760 921.
• Sprzedam mieszkanie dp remontu, 62 m2, w Dzierżoniowie
przy ul. Kościelnej. Tel. 505 129 963.
• Sprzedam kawalerkę, 34 m2, blisko Rynku, po generalnym
remoncie, niskoczynszowe. Tel. 511 474 701, 501 39 85 38.
• Mieszkanie na sprzedaż, 94 m2, okolice Dzierżoniowa,
cena 95 tys. zł. Tel. 889 803 226.
• Kupię mieszkanie 3-pokojowe na parterze lub 1 pietrze w Bielawie lub Dzierżoniowie. Tel. 697 572 966.
• Sprzedam mieszkanie na Os. Różanym, II piętro, 2 pokoje,
45,5 m2. Tel. 605 36 36 76 (po 15.00).
• Sprzedam mieszkanie, 52 m2, 2 pokoje, na Os. Kolorowym.
Tel. 509 533 436.
• Sprzedam mieszkanie przy ul. Grota Roweckiego, I piętro, środkowe, słoneczne, 38 m2. Tel. 791 224 910.
• Sprzedam działkę budowlaną o pow. 904 m2 w Dzierżoniowie,
osiedle domków jednorodzinnych. Tel. 880 609 200.
• Kupię kawalerkę na os. Różanym (do II piętra). Tel. 691 686 737.
• Sprzedam pół domu bliźniaka w Dzierżoniowie, 5 pokoi, ogród
i garaż. Cena do uzgodnienia. Tel. 600 81 13 02.
• Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe (55,6 m2), na III piętrze,
na Os. Jasnym. Tel. 511 417 035.
• Sprzedam kawalerkę na Os. Jasnym, 25 m2, V piętro. Tel. 668 948 303.
• Sprzedam mieszkanie na Os. Błękitnym, II piętro, nowoczesna
winda, 2 pokoje, komórka na półpiętrze. Tel. 692 170 303.
mieszkania - zamienię
• Zamienię mieszkanie 3-pokojowe, 48 m2, I piętro, na Os. Błękitnym, wieżowiec – na jednopokojowe (do II piętra) na osiedlach.
Tel. 693 589 040.
• Zamienię kawalerkę z wnęką, I piętro, na podobne na Os. Różanym II (do I piętra) najchętniej z balkonem. Tel. 74 831 99 04.
• Zamienię mieszkanie własnościowe 2-pokojowe, 46 m2,
I piętro, w Piławie Górnej, garaż, działka gospodarcza z altanką,
na własnościowe jednopokojowe z balkonem, parter lub I piętro,
na osiedlach w Dzierżoniowie. Tel. 791 357 004.
• Zamienię z dopłatą na większe (może być do remontu, wieś
lub miasto) lub sprzedam mieszkanie własnościowe, 3
pokoje, 50 m2, I piętro na os. Błękitnym. Tel. 692 936 896
(po 19.00).
maj 2013
nr 5 (101)
Spółdzielco!
Chcesz kupić, sprzedać, zamienić? Szukasz pracy albo jesteś
gotów kogoś zatrudnić? Miesięcznik SM w Dzierżoniowie Twoja
Spółdzielnia zamieści ZA DARMO! Twoje ogłoszenie drobne!
Ogłoszenia o objętości do 10 słów przyjmujemy do 10 dnia
każdego miesiąca w redakcji (Os. Jasne 20) wyłącznie na kuponach drukowanych w naszej gazecie.
Ogłoszenie drobne za darmo!
Twoja Spółdzielnia - Os. Jasne 20
mieszkania – do wynajęcia
• Wynajmę (od 1 lipca) 2-pokojowe mieszkanie na Os. Błękitnym,
IV piętro, 43 m2. Tel. 697 73 82 92.
• Do wynajęcia mieszkanie 3-pokojowe na Os. Jasnym. Tel. 886 656 251.
• Szukam 2-pokojowego mieszkania do wynajęcia na osiedlach. Tel.
665 54 03 53.
• Poszukuję mieszkania do wynajęcia, 2 lub 3 pokoje na osiedlach.
Tel. 503 134 274.
różne
• Sprzedam samochód opel astra kombi, zarejestrowany, sprawny,
plus koła zimowe, cena 2100 zł. Tel. 695 287 857.
• Sprzedam lub wynajmę garaż na Os. Tęczowym. Tel. 669 47 76 22.
• Alm-Technika – sklep muzyczny „Wszystko blisko i pod ręką”
w Dzierżoniowie przy ul. Kopernika 11j, zaprasza.
• Sprzedam zamrażarkę sześcioszufladkową. Tel. 74 645 81 77.
• Sprzedam okazyjnie nowoczesny segment. Tel. 693 936 121.
• Szukam pracy jako opiekunka do dziecka. Jestem po studiach pedagogicznych I MIESZKAM W Dzierżoniowie. Tel. 503 754 411.
• Tanio sprzedam pawilon handlowo-usługowy na Os. Błękitnym.
Tel. 663 933 803.
• Kupię lub wynajmę garaż na Os. Błękitnym lub w okolicy.
Tel. 692 93 68 96 (po 19.00).
• Świadczę usługi remontowo-budowlane. Tel. 880 200 865.
• Sprzedam akordeon, feimaister 80. Cena 1200 zł. Tel. 600 81 13 02.
• Sprzedam pawilon 400 m2 wraz z mieszkaniem 50 m2, I piętro
na os. Błękitnym. Tel. 692 936 896 (po godz. 19.00).
• Remontujesz mieszkanie, budujesz dom, odzyskaj VAT za
materiały budowlane. Te. 880 609 200.
• Sprzedam lub wynajmę lokal - 34 m2 - na działalność gospodarczą, blisko centrum. Tel. 606 236 572.
• Prowadzę remonty mieszkań. Tel. 880 200 865.
• Sprzedam samochód ford galary, 1997. Zadbany, garażowany.
Tel. 608 193 288.
• Udzielam korepetycji z j. angielskiego i j. niemieckiego.
Tel. 502 550 994.
• Lokal do wynajęcia w Dzierżoniowie, 50 m2, w obrębie centrum, na salon fryzjerski, na każdą działalność gospodarczą.
Tanio! Tel. 502 566 187.
• Łóżko rehabilitacyjne na pilota sprzedam. Tel. 663 197 952.
• Emerytka pilnie potrzebuje kuchni gazowej i pralki. Chętni
do oddania proszeni są o telefon do Prerii: 74 831 58 97.
• Sprzedam nowo wybudowany garaż na os. Tęczowym.
Tel. 669 47 76 22.
• Korepetycje, chemia, tanio. Tel. 535 631 888.
11
W NASZEJ KUCHNI
L
ekkie, zielone jedzenie.
Coś idealnego na ciepłe
majowo-czerwcowe popołudnie...
Bób po angielsku
500 g bobu, skórka z 2
cytryn, sok z 1 cytryny, 1/2
pęczka pietruszki,, łyżki masła,
kilka listków szałwi, kilka gałązek tymianku, sól i pieprz.
Najpierw ugotuj bób, a po
jego ugotowaniu obierz skórkę.
Następnie roztop masło. Dodaj
posiekaną pietruszkę, szałwię, sól, pieprz, a także sok z
cytryny oraz skórkę. Podduś
przez dłuższą chwilę. Na
koniec obrany bób wyłóż na
talerz i polej sosem.
RÓŻNE
OBWIESZCZENIE
O PIERWSZEJ LICYTACJI
NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie,
Maciej Majchrzak (tel. 74- 831-27-22) na podstawie art. 953 kpc
w związku z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, iż w
dniu 11-07-2013 r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego
w Dzierżoniowie mającego siedzibę w Dzierżoniowie przy ul.
Świdnicka 51 w sali nr 203 odbędzie się I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI (ograniczonego prawa rzeczowego) stanowiącego
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego: 58-200 Dzierżoniów, Obręb Nr 0002 Nowe Miasto, Działka
nr: 127/27 AM3, Os. Różane 38 B/1, należącego do:
Lokal mieszkalny położony na parterze składający się z dwóch
Później umyj fasolkę, blan- pokoi (w tym jeden z balkonem okratowanym), kuchni, łazienki
szuj we wrzątku, tak żeby była z wc. przedpokoju o łącznej powierzchni Pu=47.31 m2. Lokal nie
jeszcze dość twarda. Po ostu- ma założonej odrębnej księgi.
dzeniu podziel na pakieciki po
Suma oszacowania wynosi 117 800.00 zł, zaś cena wywołania
Fasolki szparagowe
5-6 strączków. Każdy trzeba jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 88 350.00 zł.
na chrupiąco
szczelnie owinąć 1-2 plastrami
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć
400 g żółtej fasolki szpara- boczku. Włóż do piekarnika na rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 11 780,00 zł
gowej, 200 g chudego wędzo- blaszce i piecz 10-15 minut, w gotówce lub na konto Komornika: Bank Spółdzielczy w Dziernego boczku, 1 cukinia, 1 mały aż fasolka będzie al dente, a żoniowie nr 75-9527-0007-0000-1922-2000-0001- najpóźniej w
bakłażan, 2 łyżki oliwy, ore- boczek smacznie się zarumieni. dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą
gano, sól i pieprz.
Wreszcie rozgrzej grilla i połóż
Cukinie i bakłażana należy plastry warzyw na nim. Poda- uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za
pokroić wzdłuż na plastry. waj chrupiące fasolki z grillo- zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Oliwę zmieszać z solą, oregano wanymi warzywami.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać
i pieprzem, a następnie skroSmacznego!
pić plastry warzyw i odłożyć.
ts nieruchomość w dni powszednie od godz. 15:00 do godz. 17:00 oraz
przeglądać w Kancelarii Komornika odpis protokołu oszacowania
nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejekino
stru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa
osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnieobert Downey Jr. w roli Tony’ego Starka znowu jest nie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji
znakomity. Podobnie jak trzecia część przygód Iron i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Mana. Jeśli ktoś lubi dobre
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są
kino akcji, skrzyżowane z
ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do
efektownymi
elementami
zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni
fantastyki naukowej, to
przed rozpoczęciem egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocniemusi ten film obejrzeć.
nia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy
Tym bardziej, że obok
tytułowego bohatera w filmie
występuje zawsze przynajmniej solidna Gwyneth Paltrow. Dodatkiem specjalnym,
niezwykle smacznym, jest też
dział w tej superprodukcji Bena
iektórzy siadając za kierownicą wykazują się zupełKingsleya. Premiera w Polsce
nym brakiem odpowiedzialności, beztroską, a może
miała miejsce 9 maja, a na
po prostu zwyczajną głupotą?
kinowych salach trudno było
znaleźć wolne miejsca. Przygoda, dowcip, akcja! Dobre bezpreTak stało się ostatnio 3 maja, promile alkoholu, kierował
tensjonalne kino.
kiedy to policjanci zatrzymali samochodem osobowym marki
„Irona Man 3”, 2013, reżyseria: Shane Black, scenariusz: Drew na os. Różanym 50-latka, który Volkswagen.
Pearce i Shane Black. Produkcja: USA i Chiny.
tk
jak mając w organizmie blisko 2
IRON… TONY STARK
R
PIJANY KIEROWCA
NA RÓŻANYM
N
12
nr 5 (101)
maj 2013
RÓNE
OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dzierżoniowie, os. Jasne 20
ogłasza
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dzierżoniowie, os. Jasne 20
ogłasza
przetarg nieograniczony
ograniczony przetarg
w formie licytacji stawki miesięcznego czynszu na najem
lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 136,62 m2,
mieszczącego się na os. Jasnym 23 w Dzierżoniowie.
na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu dla
zameldowanych lub zamieszkałych w lokalach Spółdzielni
Mieszkaniowej pełnoletnich dzieci członków Spółdzielni.
Osoby chętne do oglądania lokalu mogą zgłaszać się w pokoju
nr 5 Spółdzielni Mieszkaniowej, os. Jasne 20 do dnia 11.06.2013 r.
Lokal można oglądać w dniu 12.06.2013 r. o godzinie 10.00.
Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu w/w lokalu
wynosi 10 zł netto za 1 m2. Postąpienie licytacyjne nie może być
mniejsze niż 10% ceny wywoławczej.
Chętni proszeni są o zapoznanie się z warunkami przetargowymi
w dziale eksploatacji, pokój nr 5, w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00.
Składanie ofert do dnia 18.06.2013 r. do godz. 9.00 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej, pok. nr 10, w zaklejonych
kopertach z napisem „lokal użytkowy Jasne 23 parter”.
Przetarg odbędzie się w dniu 18.06.2013 r. o godz. 9.30 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej, I piętro – sala Spółdzielczego
Domu Kultury. W cenie wywoławczej nie jest ujęty podatek od
nieruchomości oraz opłaty za media.
Wadium w wysokości 100,00 zł można wpłacać do dnia
14.06.2013 r. włącznie, na konto bankowe Bank Spółdzielczy w
Dzierżoniowie 81 9527 0007 0041 4979 2000 0001. Oferent, którego oferta zostanie wybrana traci wadium na rzecz Spółdzielni
w przypadku, gdy odmówi podpisania umowy na najem lokalu
użytkowego w terminie do dnia 28.06.2013r.
Zwrot wadium oferentów, których oferta nie zostanie wybrana
nastąpi na wskazane przez oferenta konto.
Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Osoby chętne do oglądania lokalu mogą zgłaszać się w pokoju
nr 5 Spółdzielni Mieszkaniowej, os. Jasne 20 do dnia 11.06.2013 r.
Lokal można oglądać w dniu 12.06.2013 r. o godzinie 10.00.
REMONTUJEMY NA
JASNYM I BŁĘKITNYM
W
iosna sprzyja prowadzeniu prac remontowych.
Obecnie nasza Spółdzielnia Mieszkaniowa wykonuje
następujące remonty: trwa
ocieplanie ścian szczytowych
oraz cokołów piwnicznych na
os. Jasnym 10. Wykonano już
także ocieplenie stropów piw-
maj 2013
nr 5 (101)
Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu w/w lokalu
wynosi 10 zł netto za 1 m2. Postąpienie licytacyjne nie może być
mniejsze niż 10% ceny wywoławczej.
Chętni proszeni są o zapoznanie się z warunkami przetargowymi w dziale eksploatacji, pokój nr 5, w siedzibie Spółdzielni
Mieszkaniowej od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00
do 14.00.
Składanie ofert do dnia 18.06.2013 r. do godz. 9.00 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej, pok. nr 10, w zaklejonych
kopertach z napisem „lokal użytkowy Jasne 23 parter”.
Przetarg odbędzie się w dniu 18.06.2013 r. o godz. 9.30 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej, I piętro – sala Spółdzielczego
Domu Kultury.
W cenie wywoławczej nie jest ujęty podatek od nieruchomości
oraz opłaty za media.
Wadium w wysokości 100,00 zł można wpłacać do dnia
14.06.2013 r. włącznie, na konto bankowe Bank Spółdzielczy w
Dzierżoniowie 81 9527 0007 0041 4979 2000 0001. Oferent, którego oferta zostanie wybrana traci wadium na rzecz Spółdzielni
w przypadku, gdy odmówi podpisania umowy na najem lokalu
użytkowego w terminie do dnia 28.06.2013r.
Zwrot wadium oferentów, których oferta nie zostanie wybrana
nastąpi na wskazane przez oferenta konto.
Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
nicznych i zamontowano ograniczniki mocy w budynkach
na os. Błękitne 6 i 7. W obecnej chwili wyżej wymienione
prace są wykonywane także na
os. Błękitnym 11.
tk
13
14
nr 5 (101)
maj 2013
SPORT
piłka nożna
DZIEWIĄTY ROK
„MAŁYCH PIŁKARZY”
S
półdzielczy Klub Małego Piłkarza rozpoczął niedawno 9 rok działalności.
Przez pierwsze lata zajęcia
w SKMP prowadził Jarosław
Kresa. Od kilku lat opiekunem
małych piłkarzy jest Albert
Połubiński, były trener Lechii
Dzierżoniów, w przeszłości
jeden z najlepszych piłkarzy
tego klubu.
Zajęcia w SKMP odbywają
się obecnie w każdy wtorek i
czwartek, od godziny 15.30. W
zajęciach uczestniczyć mogą
dzieci w wieku przynajmniej
pięciu lat. Frekwencja jest
duża. Treningi odbywają się na
boisku „Orlik” przy ul. Sikorskiego. Wszystkich chętnych
zapraszamy.
kj
szachy
SPÓŁDZIELCZY AKCENT
NA MISTRZOSTWACH EUROPY
szachy
WIOSNA 2013 DLA ŁUKASZA
Z
akończył się trwający od prawie trzech miesięcy turniej szachowy dzieci „Wiosna 2013”.
W prowadzonych systemem
pucharowym rozgrywkach wzięło
udział ośmiu członków dziecięcej sekcji szachowej (w wieku od
7 do 13 lat). W meczy finałowym
zwyciężył Łukasz Kresa.
W finale Łukasz 6-0 pokonał
Mateusza Perekasza, natomiast
w meczu o 3. miejsce Krzysztof Pietrzak 6-1 zwyciężył Filipa
Zagórskiego. W całym turnieju
tak naprawdę najważniejszy był
jednak fakt, że wszyscy jego
uczestnicy z miesiąca na miesiąc
prezentują coraz wyższy poziom
szachowych umiejętności.
Po raz kolejny młodzi gracze
zmierzyć się będą mogli już
wkrótce (5 czerwca, początek
gier o 15.30) w turnieju rozgrywanym systemem szwajcarskim,
na dystansie 7. rund, z możliwością zdobycia wyższych kategorii
szachowych. Wszystkich szachistów i szachistki w wieku do 15
lat zapraszamy do Spółdzielczego
Domu Kultury, na Os. Jasne 20.
kaj
N
asza Spółdzielnia zaznaczyła niewielki akcent podczas największej tegorocznej imprezy szachowej,
rozgrywanej na starym kontynencie.
Jednym z partnerów
organizacji
Mistrzostw Europy,
które odbyły się w
dniach 4-17 maja w
Legnicy, był Dolnośląski Związek Szachowy. Jego logo znalazło się w eksponowanym miejscu oficjalnej strony
Mistrzostw. I pora na wspomniany
akcent. Twórcą logo DZSzachu
jest Jarosław Kresa, kierownik
naszego Spółdzielczego Domu
Kultury i prezes Towarzystwa
Szachowego „Dwie Wieże”.
•
R
E
K
A co do samych
Mistrzostw; wzięło w
nich udział 280 szachistów z 38 krajów,
w tym 42 Polaków.
Zwyciężył arcymistrz
z Ukrainy Aleksander
Moisiejenko, który
na podium wyprzedził dwóch Rosjan Jewgienijów
Aleksiejewa i Romanowa. Najlepszy z Polaków, arcymistrz
Radosław Wojtaszek, zakończył udział w mistrzostwach na
43. miejscu.
ts
L
A
M
A
•
w kiosku w każdy piątek
www.tygodnik.info.pl
maj 2013
nr 5 (101)
15
Świeży podmuch ciepła
ODDZIAŁ ŚLĄSK
woj. dolnośląskie, opolskie,
śląskie, małopolskie
tel. +48 695 095 495
[email protected]
16
nr 5 (101)
maj 2013

Podobne dokumenty

LATAWCE SKĄPANE W SŁOŃCU BRĄZ I ZŁOTO NA IGRZYSKACH

LATAWCE SKĄPANE W SŁOŃCU BRĄZ I ZŁOTO NA IGRZYSKACH Osoby chętne do oglądania zgłaszają się w pokoju nr 7 Spółdzielni Mieszkaniowej na os. Jasnym 20 do dnia 11 czerwca 2012 r. Lokal można oglądać w dniu 12 czerwca 2012 r. o godzinie 11.00. Cena wywo...

Bardziej szczegółowo

JEDNO MIESZKANIE, DWA BALKONY TYLKO JEDNO MARZENIE

JEDNO MIESZKANIE, DWA BALKONY TYLKO JEDNO MARZENIE plany pracy na pierwsze półrocze 2011 roku, które również zostały omówione i przyjęte podczas posiedzenia.

Bardziej szczegółowo

OSIEDLA... W CENTRUM DZIERŻONIOWA FAŁSZYWE PIENIĄDZE TĘCZOWE 29

OSIEDLA... W CENTRUM DZIERŻONIOWA FAŁSZYWE PIENIĄDZE TĘCZOWE 29 dolnośląskiego, łódzkiego, opolskiego, śląskiego i wielkopolskiego, a Prezes Zarządu naszej Spółdzielni otrzymał w wyborach najwyższą ze wszystkich kandydatów ilość głosów. Rada Nadzorcza naszej Sp...

Bardziej szczegółowo