1. Dzień pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia

Transkrypt

1. Dzień pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia
Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia
27 stycznia pracownicy urzędów pracy obchodzą swoje
święto. Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia
został wprowadzony nowelizacją Ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 16 grudnia 2010 r.
Wybór daty nie był przypadkowy. Równo 96 lata temu, 27
stycznia 1919 r. Naczelnik Państwa Józef Piłsudski
podpisał Dekret o organizacji państwowych urzędów
pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami. Dziś
dokument ten jest powszechnie uznawany za początek
Publicznych Służb Zatrudnienia w Polsce.

Podobne dokumenty